Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Plany zagospodarowania przestrzennego

Uchwała LVII/570/2023
Załącznik nr 3
Legenda do załącznika

Uchwała XLVII/478/2022
Zbiór danych przestrzennych

Uchwała XLVII/479/2022
Zbiór danych przestrzennych

Uchwała XLVII/480/2022
Zbiór danych przestrzennych

Uchwała XXX/316/2021
Zbiór danych przestrzennych

Uchwała XXX/317/2021
Zbiór danych przestrzennych

Uchwała XXVII/289/2020
Załącznik nr 1
Zbiór danych przestrzennych 

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego terenu gospodarki odpadami komunalnymi uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XIV/98/95 z dnia 11 września 1995r – pow. 27,80 ha (ogł. w Dz.Urz.Woj. Rzesz. Nr 9 poz. 149 z dnia 13 września 1995r.)

Uchwała Nr XIV/98/95

Załącznik nr 1

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Mielec- Osiedle- Mościska” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IV/28/98 z dnia 29 grudnia 1998r. – pow. 8,65 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podkarp. nr 2 z dnia 19 lutego 1999r. poz. 29)

Uchwała Nr IV/28/98

Załącznik nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Mielec- Osiedle- Centrum” uchwalony Uchwałą Nr VIII/77/99 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 10 czerwca 1999r. wraz z póź. zmianami – pow. 220 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 21 z dnia 1 października 1999r. poz. 1117)

Uchwała Nr VIII/ 77/ 99 – dokument pierwotny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Nr VIII/77/99 – dokument ujednolicony

a. Zmieniony Uchwałą Nr XLI/336/02 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 września 2002r.
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 61 poz. 1282 z dnia 3 października 2002r.)

Uchwała Nr XLI/336/02

Załącznik nr 1

b. Zmieniony Uchwałą nr XXV/209/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 kwietnia 2005r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 70 poz. 1048 z dnia 13 maja 2005r.)

Uchwała Nr XXV/209/05

załącznik nr 1 cz.1 do zmiany

załącznik nr 1 cz.2 do zmiany

załącznik nr 2 cz. 1 do zmiany

załącznik nr 2 cz.2 do zmiany

załącznik nr 3 cz.1 do zmiany

załącznik nr 3 cz.2 do zmiany

c. Zmieniony Uchwałą nr XLI/361/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 września 2006r.
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 145 poz. 2215 z dnia 6 grudnia 2006r.)

Uchwała Nr XLI/361/06

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

d. Zmieniony Uchwałą nr XXXVIII/431/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010r.

(ogł. Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 40 poz 920 z 21 maja 2010r.)

Uchwała Nr XXXVIII/431/10

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

e.Zmieniony Uchwałą Nr XX/159/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 kwietnia 2012r.

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Z 2012r. poz. 1219 z 25 maja 2012r.)

Uchwała Nr XX/159/2012

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

f. Zmieniony Uchwałą nr XX/201/2016 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 kwietnia 2016r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. z 11 sierpnia 2016r. poz. 2812)

Uchwała Nr XX/201/2016

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro- Park” w Mielcu uchwalony uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr IX/82/99 z dnia 8 lipca 1999r. wraz z póź. zmianami – pow. 672,10 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Rzesz. Nr 21 z dnia 1 października 1999r. poz. 1118)

Uchwała Nr IX/ 82/ 99 – dokument pierwotny

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Uchwała Nr IX/ 82/ 99 – dokument ujednolicony

a. Zmieniony Uchwałą Nr XXVIII/245/01 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 31 maja 2001r.
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 59 poz. 1009 z dnia 30 lipca 2001r.)

Uchwała Nr XXVIII /245/ 01

Załącznik nr 1

b. Zmieniony Uchwałą Nr XXII/191/05 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 lutego 2005r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 49 poz. 582 z dnia 11 kwietnia 2005r.)

Uchwała Nr XXII/ 191/ 05

Załącznik nr 1

c.Zmieniony Uchwałą Nr XII/100/07 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 paźdz. 2007r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 3 poz. 46 z 11 stycznia 2008r.)

Uchwała Nr XII/ 100/ 07

Załącznik nr 1

d.Zmieniony Uchwałą Nr IX/54/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 8 kwietnia 2011r. (ogł. w Dz.Urz. Woj. Podk. Nr 69 poz.1253 z 17 maja 2011r.)

Uchwała Nr IX/ 54/ 2011

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

e.ZmienionyUchwałą Nr XVI/128/2011 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2011r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 203 poz. 3713 z dnia 22 grudnia 2011r.)

Uchwała Nr XVI/ 128/ 2011

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

f. Zmieniony Uchwałą Nr XXXIII/289/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013r. (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2013r. poz. 3373 z dnia 15 października 2013r.)

Uchwała Nr XXXIII/ 289/ 2013 + załącznik

Załącznik nr 1

g. Zmieniony Uchwałą Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 kwietnia 2015r. (ogł. w Dz.Urz. Woj. Podk. Z 2015r. poz. 1814 z 10 czerwca 2015r.)

Uchwała Nr VI/ 39/ 2015 + załącznik

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Załącznik nr 8

Załącznik nr 9

Załącznik nr 10

 

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układu Drogowego ul. Jagiellończyka- ul. Cyranowska” uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXII/202/2000 z dnia 9 listopada 2000r. – pow. 20 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 81 poz. 913 z dnia 15 grudnia 2000r.)

Uchwała Nr XXII/ 202/ 2000 – dokument pierwotny

Załącznik nr 1

Uchwała Nr XXII/ 202/ 2000 – dokument ujednolicony

a.Zmieniony Uchwałą Nr XXXVIII/430/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 kwietnia 2010r.(ogł. Dz.Urz. Woj. Podk. Nr 51 poz. 1095 z 23.06.2010r.)

Uchwała Nr XXXVIII/ 430/ 10

Załącznik nr 1

Miejscowy Plan zagospodarowania przestrzennego „Układ drogowy ul. Jagiellończyka – ul. Sienkiewicza” w Mielcu uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXII/201/2000 z dnia 9 listopada 2000r.  – pow. 4,00 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr81 poz. 912 z dnia 15 grudnia 2000r.)

Uchwała Nr XXII/ 201/ 2000

Załącznik nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Wolności- Lwowska” w Mielcu uchwalony Uchwałą Nr XXV/234/01 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 lutego 2001r. (ogł. w Dz. Uz. Woj. Podk. Nr 19 poz. 313 z 30 marca 2001r.)– pow. 0,1154 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj Podk. Nr 19 poz. 313 z dnia 30 marca 2001r.)

Uchwała Nr XXV/ 234/ 01

Załącznik nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Smoczka A” uchwalony Uchwałą nr XXXIX/329/02 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 czerwca 2002r. – pow. 18,00 ha (Ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 48 poz. 947 z dnia 9 sierpnia 2002r.)

Uchwała Nr XXXIX/ 329/ 02

Załącznik nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego „Smoczka B” uchwalony uchwałą nr XXXIX/330/02 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 czerwca 2002r. – pow. 13,00 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 48 poz. 948 z 9 sierpnia 2002r.)

Uchwała Nr XXXIX/ 330/ 02

Załącznik nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Mielca „Obszar przemysłowy na osiedlu Wojsław uchwalony uchwałą nr VII/57/03 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 24 czerwca 2003r. – pow. 58,00 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 85 poz. 1491 z dnia 12 sierpnia 2003r.)

Uchwała Nr VII/ 57/ 03 – dokument pierwotny

Załącznik nr 1

Uchwała Nr VII/ 57/ 03 – dokument ujednolicony

a. Zmieniony Uchwałą Nr XXXV/383/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 25 listopada 2009r.
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 11 poz. 248 z 15 lutego 2010r.)

Uchwała Nr XXXV/ 383/ 09

Załącznik nr 1

Zmiana miejscowego planu szczegółowego zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Mielca uchwalona uchwałą Rady Miejskiej nr X/91/03 z dnia 27 listopada 2003r. – pow. 5,92 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 179 poz. 2935 z dnia 18 grudnia 2003r.)

Uchwała Nr X/91/ 03

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Nr 1/2003 terenu budownictwa mieszkaniowego jednorodzinnego i wielorodzinnego, usług, ogrodów działkowych i komunikacji w Mielcu przy ul. Witosa – uchwalony Uchwałą Nr X/90/03 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 listopada 2003r. – pow. 50,00 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 179 nr 2934 z dnia 18 grudnia 2003r.)

Uchwała Nr X/ 90/ 03

Załącznik nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego „Smoczka C” dla terenu położonego w Mielcu w rejonie ulic: Witosa, Wolności, Św. Kingi – uchwalony uchwałą nr XXXVIII/331/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 czerwca 2006r.  – pow. 18,00 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 103 poz. 1446 z dnia 16 sierpnia 2006r.)

Uchwała Nr XXXVII/ 331/ 06

Załącznik nr 1

a. Zmieniony Uchwałą Nr XXXII/345/09 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 września 2009r.
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 72 poz. 1682 z dnia 30 września 2009r.)

Uchwała Nr XXXVII/ 331/ 06 – dokument ujednoliciony z Uchwałą Nr XXXII/ 345/ 09

b. Zmieniony UCHWAŁA NR LXVIII/683/2023 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 29 listopada 2023 r.

Uchwała Nr LXVIII/683/2023 Rady Miejskiej w Mielcu

Załącznik nr 1 – rysunek zmiany planu

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu w rejonie ulic Wolności i Królowej Jadwigi – uchwalony uchwałą nr XLI/ 360/06 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 września 2006r. pow. 6,70 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 148 poz. 2356 z 11 grudnia 2006 r.)

Uchwała Nr XLI/ 360/ 06

Załącznik nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego w południowej części Osiedla Cyranka w rejonie ulic Obrońców Westerplatte i Cyranowskiej – uchwalony Uchwałą Nr XXI/202/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 sierpnia 2008r. – pow. 15,00 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 81 poz. 1890 z 17 października 2008r.)

Uchwała Nr XXI/ 202/ 08

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Michalina” -uchwalony Uchwałą Nr XXIII/242/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada  2008r. – pow. 26,50 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 100 poz. 2480 z 16 grudnia 2008r.)

Uchwała Nr XXIII/ 242/ 08

Załącznik nr 1

Uchwała Nr XLVII/480/2022 zmieniająca Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w Mielcu „Osiedle Szafera – część północna” – uchwalony Uchwałą Nr XXII/243/08 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 5 listopada 2008r. – pow. 16,30 ha
(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 100 poz. 2481 z 16 grudnia 2008r.)

Uchwała Nr XXII/ 243/ 08

Załącznik nr 1

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu zabudowy mieszkaniowej położonego w Mielcu w Osiedlu Rzochów w rejonie ul. Podleśnej – uchwalony Uchwałą nr XXXVII/408/10 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 11 lutego 2010r. – pow. 3,18 ha

(ogł. w Dz. Urz. Woj. Podk. Nr 25 poz.568 z dnia 2 kwietnia 2010r.)

Uchwała Nr XXXVII/ 408/ 10

Załącznik nr 1

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu u zbiegu al. Kwiatkowskiego i ul. Przemysłowej – uchwalony Uchwałą nr XXIII/188/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 sierpnia 2012 – pow. 7,68 ha

(ogł w Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z dnia 9 października 2012r poz. 1997)

Uchwała Nr XXIII/ 188/ 2012

Załącznik nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w Mielcu przy ul. Powstańców Warszawy – uchwalony Uchwałą nr XXIII/189/2012 z dnia 28 sierpnia 2012r. – pow. 13 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 9 października 2012r. poz.1996)

Uchwała Nr XXIII/ 189/ 2012

Załącznik nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu potencjalnego zagrożenia powodzią, przyległego do projektowanego wału przeciwpowodziowego oraz części obszaru rozproszonej zabudowy mieszkaniowej Osiedla Kilińskiego i Kościuszki w Mielcu -uchwalony Uchwałą nr XXVIII/238/2012 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 20 grudnia 2012 r. – pow.140,68 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj. Podkarp. z dnia 4 lutego 2013r. poz.568)

Uchwała Nr XXVIII/ 238/ 2012

Załącznik nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy ulicami; Staszica, Lelewela, Nowy Rynek, Wąską, Sienkiewicza- uchwalony  Uchwałą Nr XXXIII/292/2013 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 12 września 2013r.- pow. 4,50 ha (ogł. w Dz. Urz. Woj.Podk. z 2013r. poz.3374 z dnia 15 października 2013r.)

Uchwała Nr XXXIII/ 292/ 2013

Załącznik nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Partyzantów w Mielcu – uchwalony Uchwałą Nr XXXIV/344/2017 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 9 czerwca 2017 r.

Uchwała Nr XXXIV/344/2017

Załącznik nr 1

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w Mielcu pomiędzy obszarem przemysłowym w Osiedlu Wojsław, torami kolejowymi, osiedlem mieszkaniowym przy ul. Inwestorów oraz obwodnicą miasta – uchwalony Uchwałą Nr XL/396/2017 z dnia 28 listopada 2017 r.

Uchwała Nr XL/396/2017

Załącznik nr 1

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Cmentarza Komunalnego w Mielcu uchwalony Uchwałą nr LVII/570/2023 z dnia 2 lutego 2023 r.

UCHWAŁA NR LVII/570/2023 

Załącznik nr 1