Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Lokale użytkowe do wynajęcia

Inkubatory Przedsiębiorczości IN TECH 1 i 2 – Agencja posiada dwa inkubatory przedsiębiorczości. Budynki inkubatorów znajdują się na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej. W inkubatorach dysponujemy lokalami do wynajęcia pod działalność biurową i produkcyjną. Ponadto dysponujemy także powierzchnią do organizacji szkoleń i eventów.

Szczegóły na temat naszych inkubatorów https://www.intech-mielec.pl/

Mielecki Inkubator Przedsiębiorczości – Agencja Rozwoju Regionalnego MARR S.A. jest operatorem miejskiego inkubatora przedsiębiorczości. Inkubator znajduje się w bliskiej odległości od mieleckiej strefy przemysłowej. Inkubator dedykowany jest innowacyjnym przedsiębiorcom. Jak operator zajmujemy się administracją. Nasi konsultanci na bieżąco przekazują wiedzę na temat aktualnych szkoleń i naborów na dotację. Warto dodać, że przedsiębiorca, który korzysta z usług inkubatora ma dostęp to szerokiej oferty wsparcia dostępnej w MARR.

Więcej informacji – http://minp.marr.com.pl/

 


 

Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych Spółka z o.o. w Mielcu informuje, że aktualnie posiada w swoim zarządzie do wynajęcia lokale użytkowe:

  1. al. Niepodległości 3 – pow. 26,24 m²
  2. ul. Chopina 2 – pow. 85,00 m² ( w tym piwnica o pow. 30,00 m²)
  3. ul. Targowa 7 – pow. 52,09 m²
  4. ul. Rynek Rzochowski 3 – pow. 84,80 m²
  5. ul. Solskiego 14 – pow. 80,00 m²
  6. ul. Legionów 8 – pow. 8,00 m²

Informacja i zdjęcia w/w lokali użytkowych http://mzbm.mielec.pl/lokale-uzytkowe-2/

 


 

Aktualnie dostępne lokale użytkowe:

1) zgodnie z zarządzeniem nr 767/220  Prezydenta Miasta Mielca z dnia 3 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do oddania w użyczenie, dostępny jest lokal użytkowy opisany poniżej:

 

Lp Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i katastru nieruchomości, powierzchnia i opis nieruchomości Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania Ustalenia dotyczące odpłatności Tryb użyczenia
1 Lokal użytkowy składający się z osiemnastu pomieszczeń, w tym sanitariaty, kuchnia, zaplecze, magazyny i zaplecze socjalne dla pracowników o łącznej pow. 163,56 m2, położony w budynku przy ul. Mickiewicza 13 w Mielcu, na działce nr 1723 o pow. 0,0574 ha. Przedmiotowy lokal nie jest wyposażony.

Stan prawny opisany został w Księdze Wieczystej nr TB1M/00047235/2

Działania realizowane przez spółdzielnię socjalną lub spółkę z o.o. non-profit w zakresie integracji społeczno zawodowej o profilu gastronomicznym.

 

Działka nie została objęta ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Mielec.

Biorący do używania ponosi koszty związane z korzystaniem z nieruchomości i urządzeń zainstalowanych, takich jak opłaty za centralne ogrzewanie, energia elektryczna, gaz, woda, ścieki, odpady komunalne i inne wynikające z przepisów prawa, jak również jest zobowiązany do zawarcia umów na dostawy mediów. Bezprzetargowy, okres użyczenia na czas nieoznaczony