Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ochrona zdrowia

Helikopter medyczny na lądowisku szpitalnym

Szpital Powiatowy im. Edmunda Biernackiego w Mielcu

Mocnym atutem mieleckiego szpitala jest doskonale wykształcona i wyspecjalizowana kadra lekarska i pielęgniarska. Drugim niewątpliwie jest nowoczesny kompleks szpitalny, wraz z towarzyszącą infrastrukturą i wyposażeniem, nadal modernizowany w ramach wieloletniej inwestycji centralnej.

W Ogólnopolskim Rankingu Szpitali dziennika “Rzeczpospolita” mielecki szpital w latach 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 usytuował się na liście stu najlepszych szpitali publicznych w Polsce. Najwyżej, bo aż na 21 miejscu, uplasował się w 2009 roku.

Szpital przyjmuje rocznie około 20 tysięcy pacjentów. Systematycznie się rozwija i poszerza wachlarz usług. Wzbogacił się — m.in. — o Pododdział Leczenia Udaru Mózgu i o Pracownię Rezonansu Magnetycznego. Został utworzony Oddział Neurochirurgiczny, a także Oddział Chirurgii Naczyniowej wraz z przyszpitalną poradnią. W grudniu 2014 roku powstał Oddział Okulistyczny – Chirurgii Jednego Dnia.

Kompleks szpitalny jest złożony z dziesięciu budynków (bloki i pawilony od A do J), połączonych ze sobą w jedną całość i wyposażonych w windy. Odrębnie jest usytuowana część zakaźna. W szpitalu znajduje się 20 oddziałów. Jest tu blok operacyjny, stacja dializ, poradnie specjalistyczne, laboratoria i pracownie diagnostyczne, oraz inne placówki, niezbędne do sprawnego funkcjonowania obiektu, tak pod względem materialno-bytowym, jak i medycznym.

Pacjenci mogą korzystać z posługi duszpasterskiej, sprawowanej przez księdza kapelana. W Kaplicy Szpitalnej są odprawiane Msze święte w niedziele i dni powszednie.

W szpitalu znajduje się biblioteka dla personelu i pacjentów — Filia Nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej SCK w Mielcu, ze zbiorem liczącym 12 tysięcy książek.

Powiatowa Stacja Pogotowia Ratunkowego Samodzielny Publiczny Zakład w Mielcu

Do głównych zadań pogotowia ratunkowego należy m.in. dotarcie ambulansem do osoby znajdującej się w stanie poważnego zagrożenia zdrowia lub życia w celu jak najszybszego udzielania jej pomocy medycznej. Świadczenia w miejscu zdarzenia udzielane są w sytuacji nagłej, której bezpośrednim następstwem może być utrata  życia, poważne uszkodzenie funkcji organizmu lub uszkodzenia ciała.