Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Logo miasta Mielca

Logo mielec.pl zostało wyłonione przez komisję konkursową spośród 115 propozycji w ramach konkursu na projekt graficzny i hasło promocyjne miasta Mielca.

Zwycięska wersja składa się ze znaku (uskrzydlone „M”), logotypu (mielec.pl) oraz hasła promocyjnego („Tu rozwijają się skrzydła”). Autor projektu, Aleksander Bąk tak określił swoje założenia:

 

Znak bazuje na stylizowanej literze „M” obecnej w herbie Mielca. Konstrukcja znaku jest kompozycją płynnej, dynamicznej linii tworzącej literę M z wieńczącymi ją dwoma skrzydełkami. Ideowo znak nawiązuje do tradycyjnych związków miasta z przemysłem lotniczym, nadając temu nowe znaczenie. Kolorystyka znaku bazuje na podstawowych barwach obecnych na fladze miasta.

Znak nie tworzy konkurencyjnej symboliki w stosunku do istniejącego herbu miasta lecz go dopełnia. Uniwersalna forma znaku daje możliwość podstawienia treści właściwych przy tworzeniu komunikacji promocyjnej na wielu płaszczyznach – od turystyczno – rekreacyjnej po biznesową i inwestycyjną.

Hasło bazuje na grze skojarzeniowej – związków miasta z przemysłem lotniczym oraz aspiracyjnego wskazania na możliwości rozwoju osobistego. Tworzy szeroką płaszczyznę komunikacji tak w ramach sfery wewnętrznej – kierowanej do społeczności, jak i zewnętrznej – kierowanej do zainteresowanych obszarem inwestycyjnym i biznesowym.