Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Herb miasta

Mielec posiada herb, flagę i pieczęć. Wzory symboliki miejskiej są potwierdzone uchwałą Rady Miejskiej nr XVII/103/91, przyjętą na sesji 11 września 1991 roku. Zawiera je Statut Gminy Miejskiej Mielec.

Według tych dokumentów symbole miasta Mielca mają następującą postać:

  1. Herb
    Na tarczy koloru niebieskiego, w dolnej części uncjalna litera M barwy żółtej, powyżej szyszak rycerski zwrócony w lewo, koloru czarnego. Wychodzące z niego rogi – lewy prosty, prawy rozgałęziony, czerwone. Tarcza herbowa na kartuszu koloru szarego, otoczona z trzech stron wijącą się wstęgą o barwie żółtej, ujętej obramieniem czerwonym. W dolnej części wstęgi napis: Mielec, koloru czarnego.
  2. Flaga
    Płat płótna o formie prostokąta leżącego, podzielony poziomo na 3 równe części o barwach (kolejno od góry): żółtej, niebieskiej, czerwonej. Na polu środkowym żółta litera M o kształcie uncjalnym.
  3. Pieczęć miejska
    Okrągła, o średnicy 35 mm, z przedstawieniem herbu miejskiego. W dolnej części otoku napis: MIASTO MIELEC. Zewnętrzna linia otokowa o formie ozdobnej.

Zgodnie z uchwałą rady, ujednolicony wzorzec herbu i flagi oraz tłok pieczęci miasta Mielca znajduje się w Urzędzie Miejskim w Mielcu i stanowi podstawę wszelkiej reprodukcji i kopiowania.

Symbole miejskie – herb, flaga i pieczęć – podlegają ochronie prawnej, a ich stosowanie regulują odrębne zarządzenia władz miejskich.

Wzorzec elektroniczny znajduje się w Biurze Promocji i Sportu Urzędu Miejskiego w Mielcu.