Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Historia miasta

Pierwsze wzmianki o Mielcu pochodzą z lat 20. XIII w. Około 1373 r. utworzono parafię rzymskokatolicką. Zezwolenie na założenie miasta wydał król Kazimierz Jagiellończyk w 1457 r., ale dokument lokacyjny wystawili bracia Jan i Bernardyn Mieleccy dopiero w 1470 r. Możny ród Mieleckich, pełniący w II poł. XVI w. szereg ważnych funkcji w państwie (Jan – marszałek wielki koronny, Sebastian – kasztelan krakowski i pierwszy senator Korony, Mikołaj – hetman wielki koronny), dobrze dbał o swoją rodową siedzibę, toteż Mielec rozwijał się pomyślnie i prowadził ożywiony handel z wieloma miastami, a zwłaszcza ze stołecznym Krakowem.

W czasie “potopu” szwedzkiego i najazdów wojsk Rakoczego miasto zostało w dużym stopniu zniszczone. Odbudowało się, ale jego dalszy rozwój uległ wyraźnemu spowolnieniu. Nie poprawiło wiele swej kondycji także w czasie zaboru austriackiego (1772-1918), chociaż w 1853 r. zostało siedzibą powiatu.

Mocnym impulsem do rozwoju było dopiero włączenie Mielca do Centralnego Okręgu Przemysłowego i wybudowanie Państwowych Zakładów Lotniczych w latach 1937-1939. II wojna światowa i terror okupantów hitlerowskich spowodowały kolejne wielkie zniszczenia. W II poł. XX w., po przekształceniu fabryki samolotów w Wytwórnię Sprzętu Komunikacyjnego i znacznym rozszerzeniu jej produkcji (samoloty, samochody, silniki, aparatura paliwowa, pojazdy elektryczne “Melex”), miasto rozwijało się dynamicznie, przekraczając pod koniec lat 80. liczbę 60 tysięcy mieszkańców.

Przemiany ustrojowe w Polsce po 1989 r. niekorzystnie wpłynęły na funkcjonowanie WSK, która w 1999 r. ogłosiła upadłość. Na początku lat 90. także Mielec przeżywał kryzys ekonomiczny i borykał się z rosnącym bezrobociem. Procesy te udało się zahamować po uruchomieniu w 1995 r. pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec.

Obecnie Mielec jest miastem powiatowym, jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych południowo-wschodniej Polski, największym eksporterem w województwie oraz pomyślnie rozwijającym się regionalnym centrum kulturalnym i sportowym.

Audycje Nasza Mała Ojczyzna