Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Skład Rady Miejskiej 2018/2023


  1. Bogdan Bieniek – Przewodniczący Rady Miejskiej
  2. Marian Kokoszka – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
  3. Zbigniew Rzeźnik – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
  4. Grzegorz Ziomek – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
  5. Jakub Blicharczyk
  6. Jakub Cena
  7. Zbigniew Głowacki
  8. Mirosława Jakubowska
  9. Krystyna Kowalik
  10. Krzysztof Łapa
  11. Urszula Malińska
  12. Tomasz Róg (Postanowienie NR 70/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 22 marca 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego)
  13. Zdzisław Nowakowski
  14. Józef Stala
  15. Dominik Surowiec
  16. Radosław Swół
  17. Jarosław Szczerba
  18. Krzysztof Szostak
  19. Wiesław Truniarz
  20. Magdalena Weryńska-Zarzecka
  21. Jolanta Wolska
  22. Robert Wójcik
  23. Marek Zalotyński (Postanowienie Nr 392/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 24 października 2019 r. w sprawie obsadzenia mandatu radnego)

Fryderyk Kapinos * – Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej (mandat wygaszony postanowieniem nr 391/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 17 października 2019 r.)

Jan Myśliwiec * (mandat wygaszony postanowieniem nr 54/2019 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 8 marca 2019 r.)

  1. Marian Kokoszka – przewodniczący
  2. Bogdan Bieniek – wiceprzewodniczący
  3. Jakub Blicharczyk
  4. Jakub Cena – wiceprzewodniczący
  5. Janusz Chodorowski
  6. Jolanta Wolska *
  7. Stanisław Mieszkowski
  8. Danuta Pazdro
  9. Mariusz Ryniewicz
  10. Romuald Rzeszutek
  11. Zbigniew Rzeźnik
  12. Andrzej Skowron
  13. Józef Stala
  14. Dominik Surowiec
  15. Krzysztof Szostak
  16. Kazimierz Totoń
  17. Barbara Tutro
  18. Barbara Wdowiarz
  19. Mieczysław Wdowiarz
  20. Józef Witek
  21. Marek Zalotyński
  22. Józef Zaskalski
  23. Andrzej Zemmel – wieceprzewodniczący

* Wygaśnięcie mandatu radnej Krystyny Grzech zostało stwierdzone Postanowieniem Nr 18/2017 Komisarza Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 3 lipca 2017 r. Pani Jolanta Wolska objęła mandat radnej Rady Miejskiej w dniu 20 października 2017 r.