Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Potencjał gospodarczy miasta i regionu

Zdjęcie lotnicze Specjalnej Strefy Ekonomicznej Euro-Park Mielec

Mielec położony jest na południowym – wschodzie Polski w województwie podkarpackim. Region ten charakteryzuje się dynamicznym rozwojem przemysłowym. Mielec jest jednym z największych ośrodków przemysłowych w Polsce południowo-wschodniej.

Miasto, dysponując atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi i szerokim zasobem kadr, daje duże możliwości rozwijania przedsięwzięć biznesowych. Czynnikami wpływającymi na dynamiczny rozwój miasta są nie tylko niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej, lecz także dostępność komunikacyjna oraz bliskość rynków zbytu.

Mocne strony naszego miasta to:

  • Bliskość rozwijających się rynków Europy Wschodniej
  • Wschodnia granica UE
  • Tereny sprzyjające inwestowaniu: SSE Euro Park Mielec i Mielecki Park Przemysłowy
  • Duży potencjał istniejący w różnych sektorach (dywersyfikacja branż)
  • Dynamicznie rozwijająca się kooperacja firm w ramach klastra “Dolina Lotnicza”
  • Inwestycje – wiele międzynarodowych firm już zainwestowało w regionie
  • Konkurencyjne ceny gruntów przeznaczonych pod inwestycje
  • Coraz mocniej rozwinięta sieć transportowa (drogowa, kolejowa i lotnicza).

Dogodne warunki stwarzane rozwojowi biznesu powodują, że przedsiębiorcy chętnie inwestują w nowe przedsięwzięcia biznesowe oraz rozwijają już istniejące. Oprócz wielkich potentatów w sferze lotniczej, motoryzacyjnej i drzewnej rozwija się wiele średnich i małych, często rodzinnych przedsiębiorstw.

Biorąc pod uwagę wyższą niż w innych regionach Polski podaż odpowiednio wykwalifikowanej kadry, przy jednocześnie niższych kosztach zatrudnienia Mielec stwarza wyjątkowe warunki do inwestycji. Niezaprzeczalnym atutem są także niskie koszty prowadzenia działalności gospodarczej na terenie naszego miasta, które należą do najniższych w Polsce i są niższe w porównaniu do kosztów uśrednionych dla Polski.

Pozycję miasta potwierdzają także liczne nagrody i uzyskane certyfikaty.