Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Bazylika św. Mateusza

Bazylika_św. Mateusza w Mielcu

Bazylika św. Mateusza przy ul. Tadeusza Kościuszki, opodal staromiejskiego rynku. Najstarsza wzmianka o kościele pod tym wezwaniem pochodzi z 1470 r. Początkowo był drewniany. W 1595 r. powstała murowana kaplica św. Anny.

W zamurowanych podziemiach kościoła spoczywają założyciele i dawni właściciele miasta – rycerska rodzina Mieleckich herbu Gryf. Najwybitniejsi z nich należeli do najbardziej znaczących senatorów w Polsce „Złotego Wieku”. Żyli w czasach ostatnich królów z dynastii Jagiellonów – Zygmunta I Starego i Zygmunta II Augusta oraz pierwszych polskich władców elekcyjnych – Henryka Walezego i Stefana Batorego.

Byli to:

  • Stanisław Mielecki (ok. 1470-1532) – kasztelan zawichojski,
  • Jan Mielecki (1501-1561) – marszałek wielki koronny i wojewoda podolski,
  • Sebastian Mielecki (zm. 1574) – kasztelan krakowski
  • oraz Mikołaj Mielecki (ok. 1539-1585) – hetman wielki koronny i wojewoda podolski.

W latach 1670-1721 z fundacji współwłaściciela miasta Zbigniewa Ossolińskiego powstał kościół w stylu barokowym. Ołtarze pochodzą z II połowy XVIII wieku. W zachowanym wyposażeniu świątyni dominują obiekty późnobarokowe i klasycystyczne: ołtarze, rzeźby i obrazy. Kilkakrotnie dokonano przebudowy kościoła – dobudowano wieżę (1795) i okazały blaszany hełm z latarnią (1924). W tej postaci świątynia dotrwała do naszych czasów i jest najstarszym zachowanym obiektem sakralnym w Mielcu. Jednocześnie należy do najcenniejszych zabytków miejskiej architektury.

Nad głównymi drzwiami świątyni został umieszczony rycerski herb Ossolińskich – Topór (to na pamiątkę starań o budowę kościoła przez „Toporczyka” Jerzego Zbigniewa Ossolińskiego). W pierwszych latach XXI stulecia wnętrze zostało starannie odnowione.

W 2006 r. papież Benedykt XVI podniósł kościół parafialny do rangi bazyliki mniejszej. Świątynię otacza wymurowane w XVIII w. ogrodzenie ze stacjami Męki Pańskiej.