Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Przyjaciele Miasta Mielca

Medal
Przyjaciel Miasta Mielca
nadano następującym osobom:

10 maja 2013 r.
RENATA i HENRYK BURY – polscy przedsiębiorcy, inwestorzy w Niemczech (Lőhne) i Specjalnej Strefie Ekonomicznej “Euro-Park Mielec”, współtwórcy zawiązania partnerskiej współpracy między miastami Lőhne i Mielec – za szczególne zasługi w budowaniu pomostów zaufania między mieszkańcami Unii Europejskiej oraz w podzięce za harmonijne pomnażanie potencjału gospodarczego miasta Mielca i transfer innowacji technicznych.

29 września 2012 r.
HEINZ-DIETER HELD – burmistrz niemieckiego miasta Lőhne – za kontynuację zapoczątkowanych w 2002 roku wzajemnych uzgodnień o partnerstwie Mielca w Polsce i Lőhne w Niemczech oraz za budowanie przyjaznych więzi pomiędzy środowiskami naszych miast w dziedzinie samorządności, kultury, oświaty, sportu i przemysłu.

21 lutego 2011 r.
ANTONI TAJDUŚ – profesor i rektor Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie – za zasługi w pomnażaniu potencjału intelektualnego młodzieży, a przy tym za wybitny wkład na rzecz rozwoju naszego miasta w dziedzinie nowoczesnego szkolnictwa wyższego oraz za przydawanie prestiżu uczelni macierzystej także Zamiejscowemu Ośrodkowi Dydaktycznemu AGH w Mielcu.

1 czerwca 2007 r.
RODZINA KIRCHHOFF – za zasługi w pomnażaniu potencjału gospodarczego miasta Mielca i budowaniu przy tym zaufania pomiędzy przedsiębiorcami niemieckimi a mielczanami, za harmonijną współpracę firmy Kirchhoff Polska w dziedzinie mieleckiej kultury i innych sfer życia lokalnego.

15 maja 2005 r.
PAWEŁ ADAMEK – dyrygent orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Dębicy – za istotny rezonans artystyczny po licznych koncertach na mieleckich scenach i osobistą aktywność w budowaniu pomostów współpracy między środowiskami kulturalnymi Mielca i Dębicy.

9 lipca 2004 r.
HENRYK KASPERCZAK – zawodnik i trener piłki nożnej – za wielkie zasługi dla Stali Mielec w latach 1965-1978, nieskrywane i przyjazne więzi ze środowiskiem mieleckim, osiągnięcia w piłkarskich reprezentacjach Polski, mistrzowskie tytuły w krajowej ekstraklasie piłkarskiej i sukcesy zagraniczne kadry biało-niebieskiej jedenastki Stali Mielec oraz międzynarodowe i krajowe sukcesy trenerskie, jako wyraz dumy mielczan z niezwykłego talentu i kunsztu utytułowanego mistrza futbolu i olimpijczyka, w podzięce za wielkie mecze na stadionach świata, euforie na mundialach, emocje w pucharach europejskich i godną postawę polskiego sportowca za granicą.

2 maja 2004 r.
WERNER HAMEL – burmistrz miasta Lőhne w Niemczech – za szczególne zasługi w zakresie nawiązania i rozwoju partnerskiej współpracy miast Lőhne (Niemcy) i Mielca (Polska) oraz przygotowanie przyjacielskiej platformy dla przyszłej współpracy samorządów obu miast i ich mieszkańców.

11 lutego 2004 r.
WIKTOR SKWORC – ksiądz doktor, biskup ordynariusz Diecezji Tarnowskiej – w podzięce za nieskrywaną otwartość we wspieraniu wspólnych inicjatyw kulturalnych i oświatowych, potrzebnych ludziom do życia doczesnego i rozwijania intelektu oraz za osobistą życzliwość dla działalności samorządu miejskiego, nadto jako wyraz powszechnej wdzięczności za niepospolitą opiekę duchową nad wszystkimi mielczanami oraz parafiami miasta Mielca i powiatu mieleckiego.

30 maja 2003 r.
ANDRZEJ NIEMCZYK – trener polskiej reprezentacji siatkarek – za trenerskie i zawodnicze zasługi w siatkarskich reprezentacjach Polski oraz kadrze Stali Mielec, jako wyraz wdzięczności mielczan za sportowe emocje i radości, wielkie mecze na parkietach ligi męskiej i ekstraklasy kobiet oraz wszelkie sukcesy siatkarskie, jakimi są do dziś obdarzani kibice i mieszkańcy Mielca.

3 kwietnia 2003 r.
FELIKS KIRYK – profesor Akademii Pedagogicznej w Krakowie – za naukowo-historyczne badania regionu mieleckiego w latach 1970-2000, zawarte w trzytomowym dziele Mielec. Z dziejów miasta i regionu oraz prezentowane w niezliczonych artykułach naukowych i na wielu sympozjach; przede wszystkim za otwartą sympatię dla mielczan i osobiste zasługi w ukazywaniu dziejów miasta Mielca

19 września 2001 r.
MACIEJ M. SYSŁO – profesor Uniwersytetu Wrocławskiego – za wygłaszaną otwarcie sympatię dla naszego miasta, wielkie serce w upowszechnianiu oświaty informatycznej, osobiste i szczere udzielanie mielczanom wszechstronnej pomocy przy organizowaniu ogólnopolskich konferencji edukacyjnych “Informatyka w szkole” 2000 i 2001 w Mielcu oraz za okazywaną po wielokroć życzliwość i promowanie Mielca jako miasta przyjaznego nowoczesnej edukacji

20 września 1999 r.
WIESŁAW OCHMAN – za wspaniały urok osobisty i wyrażaną otwarcie sympatie dla naszego miasta, a szczególnie za polską i światową wielkość artystyczną oraz honor uczyniony melomanom z ziemi mieleckiej i województwa podkarpackiego przez uświetnienie pięknym śpiewem koncertów finałowych Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Mielcu

14 września 1998 r.
ROBERT GRUDZIEŃ – za szczególny wkład pracy w przygotowanie i przeprowadzenie Międzynarodowego Festiwalu Organowego w Mielcu

3 października 1997 r.
TERESA KORYCIŃSKA – za szczególny wkład pracy w restrukturyzację mieleckiego przemysłu, a także w przygotowanie i powołanie pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Euro-Park Mielec”

3 października 1997 r.
EDWARD EDMUND NOWAK – za szczególny wkład pracy w restrukturyzację mieleckiego przemysłu, a także w przygotowanie i powołanie pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Euro-Park Mielec”

3 października 1997 r.
ARKADIUSZ KRĘŻEL – za szczególny wkład pracy w restrukturyzację mieleckiego przemysłu, a także w przygotowanie i powołanie pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Euro-Park Mielec”

3 października 1997 r.
TADEUSZ SOROKA – za szczególny wkład pracy w restrukturyzację mieleckiego przemysłu, a także w przygotowanie i powołanie pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Euro-Park Mielec”

3 października 1997 r.
WACŁAW NIEWIAROWSKI – za szczególny wkład pracy w restrukturyzację mieleckiego przemysłu, a także w przygotowanie i powołanie pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Euro-Park Mielec”

3 października 1997 r.
MAREK POL – za szczególny wkład pracy w restrukturyzację mieleckiego przemysłu, a także w przygotowanie i powołanie pierwszej w Polsce Specjalnej Strefy Ekonomicznej “Euro-Park Mielec”

22 września 1997 r.
JOSE PAES DE LUCENA – prezes zarządu “PZL-Mielec” w Brazylii (Fabica de Avioes do Brasil) – za zasługi położone dla nawiązania i rozwijania współpracy gospodarczej Brazylii i Polski, a szczególnie miasta Anapolis i Mielca

18 kwietnia 1997 r.
STANISŁAW SOLOCH – mer miasta Douchy-les-Mines we Francji – za szczególne zasługi położone dla nawiązania, umacniania i rozwijania współpracy miasta Douchy-les-Mines (Francja) i miasta Mielca

18 marca 1997 r.
ERIVAN BUENO DE MORAIS – deputowany stanu Goias w Brazylii – za zasługi położone dla nawiązania i rozwijania współpracy gospodarczej Brazylii i Polski, a szczególnie miasta Anapolis i Mielca

18 marca 1997 r.
PAULO RODRIGUES – sekretarz przemysłu, handlu i turystyki stanu Goias w Brazylii – za zasługi położone dla nawiązania i rozwijania współpracy gospodarczej Brazylii i Polski, a szczególnie miasta Anapolis i Mielca