Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Targowiska Miejskie w Mielcu

Plany sytuacyjne Targowisk Miejskich w Mielcu: 

Targowisko Miejskie ul. Wolności  – czynne od poniedziałku do soboty, w godz. od 6:00 do 15:00
Targowisko Miejskie ul. Sportowa  – czynne w czwartki i soboty, w godz. od 6:00 do 15:00

Targowisko Miejskie Mój Rynek  – czynne od poniedziałku do soboty, w godz. od 6:00 do 15:00

Wolne stanowiska handlowe na targowiskach miejskich:

Targowisko Miejskie ul. Wolności – wolne miejsca na miesiąc kwiecień – 112

Targowisko Miejskie ul. Sportowa – wolne miejsca na miesiąc kwiecień  – 54, 89, 102, 103, 104, 105, 110, 144, 145, 158

Targowisko Miejskie Mój Rynek – wolne miejsca na miesiąc kwiecień – 2A, 5A, 6A, 7A, 1B, 1C, 2C, 3C, 4C, 5C

 

Rezerwacja stanowisk handlowych – kontakt:

  • Pan Marek Gmyrek tel.: 696 350 871 – „Mój Rynek” i przy ul. Wolności, w godzinach od 7:00 do 11.00,
  • Pan Sławomir Surman tel: 505 595 314 – przy ul. Sportowej, w godzinach od 7:00 do 11.00.

 

 

Podstawy prawne funkcjonowania Targowisk Miejskich 

  1. UCHWAŁA NR XXXIX/407/2021 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie opłaty targowej, zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec
  2. UCHWAŁA NR XXXIX/406/2021 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich
  3. Zarządzenie Nr 905/2021 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rezerwacji i zajmowania stanowisk handlowych na Targowiskach Miejskich w Mielcu targowej

Rezerwacja stanowiska handlowego

Zgłoszenia rezerwacji stanowiska handlowego dokonuje się ustnie inkasentowi w terminie do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ma obowiązywać rezerwacja. Rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku udziela się na okres 1 miesiąca.
Wysokość opłaty rezerwacyjnej za jedno stanowisko handlowe wynosi 25 zł miesięcznie.
W przypadku rolników, którzy prowadzą sprzedaż produktów rolno-spożywczych i rolno-spożywczych w systemie rolnictwa ekologicznego na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Wolności w Mielcu wysokość opłaty rezerwacyjnej wynosi 18 złotych miesięcznie za jedno stanowisko.
Klauzula RODO rezerwacja stanowisk

Załączniki Archiwalne – tutaj