Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Targowiska Miejskie w Mielcu

 

Komunikat Targowiska Miejskie – kontakty z pracownikami targowiska

Opłata targowa 2021 – zwolnienie dla przedsiębiorców

Tarcza antykryzysowa 6.0 wprowadza zwolnienie od opłaty targowej na cały 2021 rok.

Rezerwacje Stanowisk Handlowych

Targowisko Miejskie ul. Wolności – wolne miejsca na miesiąc:  „mapka w opracowaniu – nowa numeracja”
Targowisko Miejskie ul. Sportowa – wolne miejsca na miesiąc: „mapka w opracowaniu – nowa numeracja”
Targowisko Miejskie Mój Rynek – wolne miejsca na miesiąc: „mapka w opracowaniu – nowa numeracja”

Uprawnionymi do dokonywania czynności związanych:

 • z rezerwacją stanowisk handlowych,
 • wyznaczanie miejsca sprzedaży do prowadzenia handlu na targowisku,

są  tylko i wyłącznie pracownicy targowisk miejskich:

 • Pan Marek Gmyrek tel.: 696 350 871 – „Mój Rynek” i przy ul. Wolności, w godzinach od 7:00 do 14:30,
 • Pan Sławomir Surman: 505 595 314 – przy ul. Sportowej, w godzinach od 7:00 do 14:30.

Targowiska Miejskie w Mielcu

Targowiska miejskie w Mielcu zlokalizowane są:

 1. przy ul. Wolności, czynne od poniedziałku do soboty, w godz. od 6:00 do 15:00.
 2. przy ul. Wolności „Mój Rynek” czynny od poniedziałku do soboty, w godz. od 6:00 do 15:00.
 3. przy ul. Sandomierskiej, czynne od poniedziałku do soboty, w godz. od 6:00 do 15:00.
 4. przy ul. Sportowej, czynne w każdy czwartek i sobotę, w godz. od 6:00 do 15:00.

Podstawy prawne funkcjonowania Targowisk Miejskich 

 1. Uchwała Nr XXVI/270/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich
 2. Uchwała Nr VII/61/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w formie inkasa, ustalenia inkasenta oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec.
 3. Uchwała Nr XXVII/296/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie opłaty targowej
 4. Uchwała Nr XXXIII/346/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 27 maja 2021 r. o zmianie uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso w Gminie Miejskiej Mielec
 5. Zarządzenie Nr 905/2021 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rezerwacji i zajmowania stanowisk handlowych na Targowiskach Miejskich w Mielcu targowej

Rezerwacja stanowiska handlowego

Zgłoszenia rezerwacji stanowiska handlowego dokonuje się ustnie inkasentowi w terminie do 20 dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, na który ma obowiązywać rezerwacja. Rezerwacji stanowiska handlowego na targowisku udziela się na okres  1 miesiąca.
Wysokość opłaty rezerwacyjnej za jedno stanowisko handlowe wynosi 25 zł miesięcznie.
W przypadku rolników, którzy prowadzą sprzedaż produktów rolno-spożywczych i rolno-spożywczych w systemie rolnictwa ekologicznego na terenie Targowiska Miejskiego „Mój Rynek” przy ul. Wolności w Mielcu wysokość opłaty rezerwacyjnej wynosi 18 złotych miesięcznie za jedno stanowisko.
Klauzula RODO rezerwacja stanowisk

Załączniki Archiwalne:

Zarządzenie Nr 847/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 4 grudnia 2020 r. o zmianie zarządzenia w sprawie określenia szczegółowych zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich zlokalizowanych przy ul. Wolności, ul. Sandomierskiej i ul. Sportowej w Mielcu.
Zarządzenie Nr 267/2019 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad rezerwacji stanowisk handlowych na targowiskach miejskich zlokalizowanych przy ul. Wolności, ul. Sandomierskiej i ul. Sportowej w Mielcu
Uchwała Nr V/46/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie Regulaminów Targowisk Miejskich
Uchwała Nr V/47/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie opłaty targowej
Nowe rozporządzenie – maseczki
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 czerwca 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca w sprawie uchylenia zarządzenia w sprawie dokonywania rezerwacji stoisk handlowych
Zarządzenie NR 847/2020 o zmianie zarządzenia w sprawie określania szczególowych zasad rezerwacji stanowisk na targowiskach miejskich zlokalizowanych przy ul. Wolności
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca o otwarciu targowiska przy ulicy Wolności
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca o czasowym ograniczeniu działalności targowisk miejskich
Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca zawieszenie dokonywania rezerwacji stoisk handlowych i poboru opłat za rezerwację
Targowisko przy ul. Wolności czynne od 4 kwietnia