Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Wydania okolicznościowe Mielczanina

Mielczanin – Listopad 2014

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z listopada 2014 roku

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z listopada 2014 roku

Spis treści:

 • Budżet miasta Mielca w latach 2007-2013 – str. 4
 • Mielec w czołówce regiony – str. 5
 • Inwestycje zrealizowane w Mielcu w latach 2010-2014 z udziałem środków Unii Europejskiej i budżetu centralnego – str. 6
 • Karty dla mieleckich rodzin wielodzietnych – str. 11
 • Nowa wizja mieleckiego lotniska – str. 13
 • INKUBATOR – sprawdzone wsparcie dla przedsiębiorcy – str. 14
 • Nasze, dobre ulice – str. 16
 • Mielecka Starówka – str. 18
 • Stan obecny i perspektywy rozwoju działalności dydaktycznej i naukowej w Mielcu Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica – str. 20
 • 17 lat Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu – str. 22
 • Koniecznie zobacz, jak wygląda teraz Góra Cyranowska – str. 24
 • Kranówka niczym woda mineralna? To możliwe! – str. 25
 • Urządzamy sport i rekreację – str. 26
 • Mielec na tle województwa – str. 29
 • Dzieci – nasza przyszłość – str. 31
 • Stadion, który cieszy – str. 32

Czytaj on-line Mielczanina – Listopad 2014

Mielczanin – Jesień 2010

Spis treści:

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z jesieni 2010 roku

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z jesieni 2010 roku

 • 6 ważnych lat – str. 3
 • Historia mieleckiego przemysłu – str. 5
 • Atrakcyjność inwestycyjna Mielca – str. 9
 • Rozwój SSE Euro-Park Mielec w latach 1995-2010 – str. 13
 • Wykaz największych firm przemysłowych w Mielcu – str. 17
 • Eksport wyrobów mieleckich firm na świecie – str. 20
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna a dochody budżetowe miasta Mielca – str. 25
 • Mielec – kompetentny układ w polskiego gospodarce – str. 29
 • Mielecka rzeczywistość: edukacja dla przemysłu, przemysł dla edukacji – str. 34
 • Mielec to kolebka powojennego przemysłu motoryzacyjnego – str. 37

Czytaj on-line Mielczanina – Jesień 2010

Mielczanin – 26 maja 2010

Spis treści:Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 26 maja 2010 roku

 • Rada Miejska I kadencji – str. 2
 • Ustawa o samorządzie gminnym – str. 3
 • O dwudziestoleciu odrodzonego samorządu terytorialnego – str. 4
 • Kalendarium 20-lecia odrodzonego samorządu miejskiego w Mielcu – str. 9
 • Rada Miejska II kadencji – str. 15
 • Rada Miejska III kadencji – str. 16
 • Rada Miejska IV kadencji – str. 17
 • Rada Miejska V kadencji – str. 18
 • Prezydenci i zastępcy prezydentów miasta, pracownicy UM w latach 1990-2010 – str. 19
 • c.d. Kalendarium 20-lecia odrodzonego samorządu miejskiego w Mielcu – str. 20
 • Kalendarium radnych zmarłych w latach 1990-2010 – str. 30
 • SSE Euro-Park Mielec 1995-2010 – str. 31
 • Inwestycje dwudziestolecia 1990-2010 w Mielcu – str. 32

Czytaj on-line Mielczanina – 26 maja 2010

Mielczanin – Grudzień 2009

Spis treści:

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z grudnia 2009 roku

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z grudnia 2009 roku

 • Mielec 1991-2008 – str. 2
 • Uratowaliśmy lotniczy charakter Mielca – str. 3
 • Od rejonu zagrożonego strukturalnym bezrobociem do “tygrysa gospodarczego na południu Polski” i wyróżniającego się ośrodka edukacyjno-kulturalnego – str. 5
 • Godło “Teraz Polska” dla Mielca! – str. 10
 • Laureaci konkursu “Teraz Polska” dla gmin – str. 12
 • III Edycja Konkursu “Teraz Polska” dla Gmin – str. 12
 • Mielec przyjazny przedsiębiorcy – str. 13
 • Mielec w danych GUS – str. 14
 • Miasto Mielec na tle największych miast województwa podkarpackiego – str. 15
 • Mielec laureatem konkursu “Teraz Polska” – str. 16
 • Laury Mielca – str. 18
 • Miasto w przebudowie – Inwestycje humanizują Mielec – str. 19
 • Poziom i zakres miejskich inwestycji kreują potrzeby mieszkańców i strategie rozwoju Mielca – str. 20
 • Non-stop po fundusze unijne – str. 23
 • Mielec bezkonkurencyjny w oszczędzaniu – str. 30
 • Mielecki Aquapark – str. 31
 • Ostatnia jesień starego rynku – str. 32

Czytaj on-line Mielczanina – Grudzień 2009

Mielczanin – Wiosna 2008

Spis treści:

 • Mieleckie p
  Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z wiosny 2008 roku

  Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z wiosny 2008 roku

  rodukty – str. 2

 • Mielec liderem w produkcji sprzedanej przemysłu na podkarpaciu i w ścisłej czołówce Polski południowo-wschodniej – str. 3
 • Uporządkowanie systemu zbierania i oczyszczania ścieków w Mielcu – str. 4
 • Chronologia działalności w MPGK – str. 6
 • Co już w Mielcu mamy i czego spodziewamy się po funduszach europejskich – str. 7
 • Europejski Mielec – str. 13
 • Projekt “Od przedszkola do matury: adaptacja bazy edukacyjno-sportowej w Mielcu do kształcenia integracyjnego” – str. 15
 • Wydarzenia roku 2006 i 2007 – str. 18
 • Mielec z lotu ptaka – str. 19
 • Mielecki przemysł – str. 20
 • Plan budżetu miasta Mielca na rok 2008 – str. 30
 • Mielec 1937-2008 od państwowej do rynkowej koncepcji rozwoju miasta – str. 32
 • Rozwój gospodarczy Mielca w chronologii historycznej – str. 34
 • 1937-1939: Pierwszy krok Mielca do przemysłu – str. 36
 • Nowe możliwości budowy mieszkań – str. 38
 • Tereny inwestycyjne na osiedlu Smoczka – str. 39
 • Mielec od świtu do nocy – str. 40

Czytaj on-line Mielczanina – Wiosna 2008

Mielczanin – 2002-2006

Spis treści:

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 2006 roku

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 2006 roku

 • Miejsca miejskiego relaksu – str. 2
 • Sesje Rady Miejskiej w kadencji 2002-2006 – str. 3
 • Zarys bilansu kadencji samorządu Gminy Miejskiej Mielec 2002-2006 – str. 8
 • Dzisiaj strefa, jutro – Park – str. 12
 • Szanse i zagrożenia Mielca – str. 13
 • Atutem Mielca są ludzie – str. 14
 • Mielec magnesem dla młodych – str. 15
 • Dane porównawcze 2002-2005 – str. 16
 • Kalendarium – str. 17
 • Wieloletni Program Inwestycyjny na lata 2004-2008 – str. 21
 • Lokalny Program Rewitalizacji – str. 22

Czytaj on-line Mielczanina – 2002-2006

Mielczanin – 29 grudnia 2005

Spis treści:Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 29 grudnia 2005 roku

 • Lokacja miasta Mielca – str. 2
 • Mielec historyczny (1470-2005). Kalendarium – str. 3
 • Rozwój przestrzenny i urbanistyczny miasta – str. 5
 • Nowe miejsca pracy – str. 6
 • Mielec w akcji “Przejrzysta Polska” – str. 7
 • Analizy porównawcze potencjału rozwojowego – str. 9
 • Mieleckie osiedla – str. 10
 • Plan miasta z podziałem na osiedla – str. 12
 • Mieleckie inwestycje – str. 14
 • Harmonogram budowy największych inwestycji w Mielcu – str. 15
 • Inwestycje w Mielcu – str. 16
 • Nowy Stary Rynek – str. 17
 • Centrum XXI wieku – str. 18
 • Nowe otwarcie dla inwestorów – str. 19
 • Ekologiczne oczyszczanie – str. 20
 • Chronologiczna działalność w MPGK – str. 21
 • Ważniejsze wydawnictwa mieleckie – str.22
 • Wizerunek Mielca – str. 23
 • X-lecie SSE – str. 24

Czytaj on-line Mielczanina – 29 grudnia 2005

Mielczanin – 2003

Spis treści:

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 2003 roku

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 2003 roku

 • Inwestycje sportowe – str. 1
 • Rada Miejska w Mielcu – str. 2
 • Ważniejsze inwestycje miejskie – str. 4
 • Chronologia działalności MPGK – str. 5
 • Mielec – region – Polska – str. 6
 • Największy problem społeczny Mielca – bezrobocie – str. 17
 • Z wydarzeń 2003 – str. 19
 • Nowe mieleckie ronda – str. 22
 • Z inwestycji Gminy Miejskiej Mielec 2003 – str. 23
 • Budynek Urzędu Miejskiego – str. 24

Czytaj on-line Mielczanina – 2003

Mielczanin – 2002

Spis treści:

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 2002 roku

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 2002 roku

 • Rada Miejska 1998-2002 – str. 2
 • Sesje kadencji 1998-2002 – str. 4
 • Środki finansowe pozyskane w latach 1998-2002 – str. 7
 • Rozwój miasta Mielca w kadencji samorządu miejskiego 1998-2002 – str. 8
 • Międzynarodowa współpraca Mielca – str. 14
 • Z wydarzeń – str. 16
 • Panorama Mielca – str. 17
 • Najważniejsze inwestycje Gminy Miejskiej Mielec – str. 18
 • Z inwestycji miejskich 1998-2002 – str. 19
 • Młodzieżowy Tydzień Integracji Europejskiej – str. 20

Czytaj on-line Mielczanina – 2002

Mielczanin – 26 marca 2001

Spis treści:

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 26 marca 2001 roku

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 26 marca 2001 roku

 • Mieleckie pomniki przyrody na zdjęciach – str. 2
 • Przyrodnicza charakterystyka miasta Mielca – str. 3
 • Wykaz pomników przyrody na terenie Mielca – str. 8
 • Krok po kroku – działania proekologiczne Mielca w końcu XX wieku – str. 9
 • Program i kluby “Czysty biznes” – str. 14
 • Oczyszczalnia ścieków – str. 16
 • Elektrociepłownia Mielec wobec oczekiwań ekologii – str. 17
 • Zagrożenia ekologiczne – str. 20
 • Referat uczniów I L.O. na konferencję “Przemysł podkarpackiego a stan środowiska w regionie” – str. 25
 • Realizacja programu operacyjnego Strategii Rozwoju Gminy Miejskiej Mielec na lata 2000-2006 w 2000 roku – str. 27
 • Kalendarium ważniejszych wydarzeń w Mielcu od 1 czerwca 1999 r. do 31 grudnia 2000 r. – str. 35

Czytaj on-line Mielczanina – 26 marca 2001

Mielczanin – 25 czerwca 1999

Spis treści:

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 25 czerwca 1999 roku

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 25 czerwca 1999 roku

 • Teraz oczyszczalnia – str. 3
 • Miasto przyszłości w świetle Europejskiej Karty Miejskiej – str. 5
 • Batalia o czysty Mielec – str. 7
 • Ekologia i miasto – str. 11
 • Strefa bez tajemnic – str. 16
 • Wyższa Szkoła Gospodarki i Zarządzania – str. 20
 • Kalendarium wydarzeń – str. 22
 • Teleadresowe ABC Mielec – str. 25
 • Ekolodzy domowego chowu – str. 30

Czytaj on-line Mielczanina – 25 czerwca 1999

Mielczanin – 9 października 1998

Spis treści:

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 9 października 1998 roku

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 9 października 1998 roku

 • Miasto i diecezja pomogą młodym żyć – str. 2
 • Główne kierunki rozwoju miasta Mielca – str. 3
 • Najważniejsze sprawy Mielca w opinii jego mieszkańców – str. 5
 • Strategiczne kierunki rozwoju regionu mieleckiego – str. 9
 • Powiat mielecki scalony – str. 11
 • Powiat mielecki – str. 14
 • Powiat mielecki nasza “Mała Ojczyzna” – str. 16
 • Reforma oświatowa w Mielcu – str. 18
 • Schemat ustroju szkolnego w Polsce od 1999 roku – str. 19
 • I Międzynarodowy Festiwal Organowy Mielec ’98 – str. 20
 • Geografia inwestycji w Mielcu w kadencji samorządu – str. 21
 • Specjalna Strefa Ekonomiczna Euro-Park Mielec ma już 3 lata – str. 22
 • Jubileusz Dromadera – str. 27
 • Lato z radiem Mielec ’98 – str. 28

Czytaj on-line Mielczanina – 9 października 1998

Mielczanin – 28 kwietnia 1998

Spis treści:

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 28 kwietnia 1998 roku

Okładka wydania okolicznościowego Mielczanin z 28 kwietnia 1998 roku

 • Trzeba mieć wizję i dobrą rękę – str. 2
 • Pracowita kadencja Rady Miejskiej (1994-1998) – str. 3
 • Kalendarium – str. 3
 • Struktura dochodów miasta w 1998 r. – str. 7
 • Struktura wydatków 1998 r. – str. 8
 • Struktura wydatków na oświatę w 1998 r. – str. 9
 • Dotacja dla jednostek organizacyjnych – str. 10
 • Struktura wydatków na pomoc społeczną – str. 11
 • Struktura wydatków – gospodarka komunalna 1998 r. – str. 12
 • Struktura wydatków na inwestycje w 1998 r. – str. 13
 • Wpływy do budżetu w latach 1994-1997 – str. 14
 • Wielkość inwestycji 1994-1997 – str. 14
 • Realizacja inwestycji w latach 1994-1997 – str. 15
 • Oferta możliwości inwestowania w Mielcu – str. 16
 • Mieleckie forum gospodarcze – str. 18
 • Powiatowe dylematy – str. 19
 • Mieleckie ABC

Czytaj on-line Mielczanina – 28 kwietnia 1998

Welcome to Małopolska – 1995

Spis treści:welcometomalopolska_95_small

 • Welcome to Mielec- str. 3
 • Mielec from prehistoric days to today – str. 4
 • Welcome to Mielec – str. 5
 • Welcome to the Zone – str. 6
 • Invest in Mielec – str. 8
 • Mielec…?! … Is it possible to like it…? – str. 10
 • From the “Łoś” bomber – to the Special Economic Zone – str. 13
 • Is the Mielec Region Attractive? – str. 15
 • Mielec in a retrospective panorama – str. 16
 • We have the best specialists in the world – str. 18
 • The Eagles’ Nest in Mielec – str. 22
 • The Pride of Mielec – str. 24
 • Technical Science for the Zone – str. 28
 • Mielec is not only known for aeroplanes – str. 35

Czytaj on-line Welcome to Małopolska – 1995