Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Konkursy

Ogłoszenia konkursów ofert Gminy Miejskiej Mielec

Oferty organizacji pozarządowych

Dotacje dla organizacji pozarządowych

 


TRYB MAŁYCH ZLECEŃ – POMINIĘCIE PROCEDURY KONKURSU

29 października 2018 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego.

 

 

TRYB KONKURSOWY

29 października 2018 r. weszło w życie nowe Rozporządzenie Przewodniczącego komitetu do spraw pożytku publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań.