Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

“Sala Królewska”

Poczet królów i książąt Polski (“Sala Królewska”) – unikatowa w skali kraju galeria wizerunków polskich władców, znajdująca się w auli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Mieczysława Karłowicza przy ul. T. Kościuszki 10.

Dawną salę obrad Rady Powiatowej w Mielcu ozdobiono w latach 1907-1909 herbami wszystkich ziem i województw Polski w granicach do 1795 r. oraz pięknym fryzem z 44 majestatycznymi portretami władców Polski, a także wizerunkami Tadeusza Kościuszki i Kazimierza Pułaskiego – bohaterów demokracji Polski i Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej.

Wzorując się na szkicach Jana Matejki barwne obrazy namalował uczeń sławnego polskiego mistrza – artysta malarz Konstanty Niemczykiewicz ze Lwowa.