Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Język migowy

Język migowy w Urzędzie Miejskim w Mielcu

Urząd Miejski w Mielcu zapewnia bezpłatną pomoc tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw urzędowych dla osób z dysfunkcjami narządu słuchu w trzech metodach komunikowania się:

  • język polski migowy (PJM)
  • system językowo-migowy (SJM)
  • sposoby komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN)

Osoby uprawnione, które wyrażają chęć skorzystania z pośrednictwa tłumacza są proszone o pobranie formularza w Urzędzie Miejskim w Mielcu ul. Żeromskiego 23 pok. 9A. Zgłoszenie takiej potrzeby powinno nastąpić co najmniej na 3 dni robocze przed wybranym przez siebie terminem.

Godziny pracy tłumacza języka migowego są wyznaczone na dni robocze, oprócz piątków:

  • poniedziałki – w godz. 8.00 – 16.00
  • wtorki, środy i czwartki – w godz. 7.30 – 11.30

Wypełniony formularz zgłoszeniowy można dostarczyć w wybrany sposób:

  • osobiście do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 (pok. nr 9A)
  • pocztą tradycyjną lub kurierską pod adresem: Urząd Miejski w Mielcu, 39-300 Mielec, ul. Żeromskiego 23/3
  • pocztą e-mail: izabela.piestrzynska@um.mielec.pl
  • poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą: epuap.gov.pl