Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecka Karta Seniora

Mielecka Karta Seniora Aktywny Senior 60+

Dnia 1 stycznia 2016 r. wszedł w życie program zniżek dla seniorów pod nazwą „Mielecka Karta Seniora Aktywny Senior 60+”.

Program został przyjęty Uchwałą nr X/71/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie przyjęcia programu Mielecka Karta Seniora Aktywny Senior 60+.

Osobami uprawnionymi do otrzymania karty są seniorzy, którzy ukończyli 60. rok życia i zamieszkują na terenie Miasta Mielca.

Aby otrzymać Mielecką Kartę Seniora należy złożyć formularz wniosku o wydanie karty w Urzędzie Miejskim w Mielcu. Karta wydawana na miejscu, po złożeniu wniosku.

Na podstawie otrzymanej karty mieleccy seniorzy będą mogli skorzystać z oferty zniżek i rabatów przygotowanych przez firmy i instytucje.

Do pobrania – Formularz wniosku o wydanie Mielecka Karta Seniora Aktywny Senior 60+

Wzór karty

Dla firm i przedsiębiorców

Zapraszamy firmy i przedsiębiorców zainteresowanych przystąpieniem do Programu w charakterze partnera. Poprzez zaoferowanie mieleckim seniorom zniżek na dobra i usługi będą mieli Państwo okazję do pozyskania nowych, stałych klientów. Partnerstwo w programie to również okazja do budowania pozytywnego wizerunku Państwa firmy, działającej na rzecz rozwoju społeczności lokalnej.

W celu przystąpienia do Programu wystarczy wypełnić i przesłać formularz deklaracji na adres ezieba@um.mielec.pl lub złożyć go osobiście w biurze podawczym Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 26, 39-300 Mielec.

Zasady współpracy określone są w Porozumieniu między Gminą Miejską Mielec a Partnerem Programu.

Deklaracja uczestnictwa w programie Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+

Porozumienie o współpracy z Partnerem Programu Mielecka Karta Seniora – Aktywny Senior 60+