Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

MIELECKA RADA SENIORÓW III KADENCJI NA LATA 2024-2029

Nabór kandydatów do Mieleckiej Rady Seniorów

 

Prezydent Miasta Mielca ogłasza nabór kandydatów na członków Mieleckiej Rady Seniorów trzeciej kadencji.

Mielecka Rada Seniorów w składzie 15-osobowym powoływana jest na okres kadencji Rady Miejskiej w Mielcu. Głównym celem powołania Rady jest służenie seniorom poprzez reprezentowanie ich interesów wobec organów Gminy oraz tworzenie warunków do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej.

Członkami Mieleckiej Rady Seniorów mogą zostać:

– przedstawiciele podmiotów działających na rzecz osób starszych np. klubów seniora, Uniwersytetu Trzeciego Wieku, przy czym każdy podmiot działający na rzecz seniorów może zgłosić jednego kandydata do Rady spośród swoich członków, lub innych mieszkańców miasta Mielca.

Wymagane dokumenty: 

  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów – przedstawiciel podmiotu działającego na rzesz osób starszych
  2. Oświadczenie kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów,
  3. Podpisana przez kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu,
  4. Dokument potwierdzający dokonanie wyboru kandydata do Rady,
  5. Statut lub inny dokument regulujący zasady funkcjonowania podmiotu zgłaszającego kandydata

– osoby, które ukończyły 60 lat zamieszkałe na terenie miasta Mielca, które otrzymały poparcie co najmniej 15 osób pełnoletnich posiadających miejsce zamieszkania na terenie Gminy Miejskiej Mielec.

Wymagane dokumenty:

  1. Formularz zgłoszeniowy kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów – osoba starsza z poparciem 15 pełnoletnich mieszkańców miasta Mielca,
  2. Oświadczenie kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów,
  3. Podpisana przez kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu.

 

Wypełnione formularze zgłoszeniowe wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańca w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 w terminie od dnia 11 marca 20204 r. do 5 kwietnia 2024 r. Zgłoszenia złożone po tym terminie nie podlegają rozpatrzeniu.

Formularze zgłoszeniowe oraz załączniki dostępne są poniżej jak również w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu oraz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Mielcu, w zakładce Mielecka Rada Seniorów.

Zarządzenie nr 2224/2024 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 8 marca 2024 r. w sprawie  ogłoszenia naboru kandydatów do Mieleckiej Rady Seniorów, ustalenia terminu ich zgłaszania oraz określenia wzorów formularzy zgłoszeniowych 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów – przedstawiciel podmiotu działającego na rzesz osób starszych 

Formularz zgłoszeniowy kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów – osoba starsza z poparciem 15 pełnoletnich mieszkańców miasta Mielca 

Oświadczenie kandydata do Mieleckiej Rady Seniorów 

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Mielcu