Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Potencjał ludzki

Szkolenia i zajęcia w Regionalnym Centrum Transferu Nowoczesnych Technologii Wytwarzania

W nowych inwestycjach jednym z najważniejszych czynników są zasoby ludzkie. Wyznacznikiem sukcesu firmy jest miara profesjonalizmu jej pracowników. Wysoko wykwalifikowany personel staje się jednym z warunków powodzenia wszelkiego rodzaju inwestycji. Silny zespół pracowników stanowi o przewadze konkurencyjnej firmy.

Ze względu na uwarunkowania historyczne i głębokie tradycje lotnicze, nasze miasto i cały region może się poszczycić wykwalifikowaną kadrą techniczną i nie tylko. Mieszkańcy naszego miasta stanowią dobrze wykształconą, ambitną kadrę pracowników cenionych zarówno przez duże jak i małe firmy funkcjonujące na terenie miasta.

Urząd Miejski wraz z organizacjami gospodarczymi i przedsiębiorcami podejmuje szereg działań, których celem jest dopasowanie kierunków kształcenia do aktualnych potrzeb rynku pracy. Podczas różnego rodzaju konferencji, warsztatów oraz Mieleckiego Festiwalu Nauki i Techniki wymieniane są opinie i pomysły dotyczące wymogów rynku pracy oraz dostosowania do nich profili kształcenia. Tego rodzaju przedsięwzięcia przekładają się na zmniejszenie bezrobocia i pozwalają młodym ludziom lepiej planować ścieżki rozwoju zawodowego. Stwarzamy w ten sposób doskonałe szanse potencjalnym inwestorom na znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników, a firmy już działające na terenie naszego miasta mogą skorzystać z szerokiej gamy szkoleń i kursów, podnoszących kwalifikacje swoich pracowników.