Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Bezpłatny Internet WiFi4eu w Mielcu

Z przyjemnością informujemy, że przeprowadzona przez Zespół Komisji Europejskiej ds. Wifi4EU kontrola wykonanej w naszym mieście instalacji bezpłatnych hotspotów czyli darmowych punktów dostępu do bezprzewodowej sieci umożliwiających połączenie z internetem zakończyła się powodzeniem.

Tym samym zakończyliśmy okres testowania sieci, która zostaje oddana do dyspozycji mieszkańców.

Bezpłatny dostęp do internetu w wybranych punktach Mielca dofinansowany został ze środków inicjatywy WiFi4EU. Jest to  inicjatywa wdrażana przez Komisję Europejską

Ma na cel zapewnić mieszkańcom Unii Europejskiej darmowy i komfortowy dostęp do Internetu, z którego można korzystać w miejscach publicznych takich jak parki, biblioteki, urzędy czy inne miejsca użyteczności publicznej. Gmina Miejska Mielec aplikowała o środki w 2019 r. w ramach trzeciego zaproszenia do składania wniosków w ramach programu. Umowa o udzielenie dotacji podpisana została w grudniu 2019 r.

Przypominamy, że sieć WiFi4EU jest dostępna w następujących lokalizacjach:

 • Góra Cyranowska od strony Al. Niepodległości
 • Plac AK
 • Dworzec autobusowy
 • Skatepark MOSiR
 • Plac zabaw za ZSO1
 • Rynek Starego Miasta
 • Bulwary nad Wisłoką
 • Plac zabaw obok Basenu zakrytego
 • Rynek Rzochowski
 • Biblioteka Kusocińskiego 2 (punkt wewnętrzny)

Aby skorzystać z sieci należy:

 • dysponować urządzeniem obsługującym WiFi
 • włączyć w urządzeniu interfejs WiFi i wykryć dostępne sieci.
 • połączyć się z siecią o nazwie „WiFi4EU”. Po nawiązaniu połączeniu nastąpi przekierowanie na stronę logowania do Hotspota.
 • Zaakceptować regulamin.

Przypominamy, że sieć WiFi4EU jest siecią otwartą, to znaczy że każdy może korzystać z sieci bez hasła, tym niemniej aktywność użytkowników podlega rejestracji zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Użytkownikom nie wolno używać udostępnionej sieci w sposób naruszający prawo, dobre obyczaje lub utrudniający korzystania z udostępnionej sieci innym użytkownikom. W szczególności zabrania się:

 • przesyłania i udostępniania treści, które są niezgodne z prawem lub są przedmiotem ochrony własności intelektualnej a do których Użytkownik nie ma praw,
 • przesyłania i udostępniania treści mogących naruszyć czyjekolwiek dobra osobiste,
 • masowego rozsyłania niezamówionych przez odbiorców treści o charakterze reklamowym (tzw. spam),
 • rozpowszechniania wirusów komputerowych lub innych programów mogących uszkodzić systemy i komputery innych użytkowników Internetu,
 • używać sieci do rozpowszechniania treści o charakterze rasistowskim lub dyskryminującym na jakimkolwiek tle, a także wzywających do nienawiści lub obraźliwych (hejt)

Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za sposób, w jaki wykorzystuje sieć, w tym za treści i inną zawartość przesyłanych wiadomości, z uwzględnieniem odpowiedzialności karnej za działanie niezgodne z prawem.

Regulamin korzystania z WiFi4EU w Gmina Miejska Mielec