Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Rezerwaty przyrody

Rezerwat „Bagno Przecławskie” (17 km)

Otoczony lasem malowniczy teren torfowiska wysokiego ze stawem w środku. Na 25-hektarowym skrawku polskiej przyrody Płaskowyżu Tarnowskiego występuje aż 200 rzadkich gatunków roślin. 

Rezerwat „Buczyna w Cyrance na Płaskowyżu Kolbuszowskim” im. Władysława Szafera (14 km)

Stanowisko buka występującego zwarcie na 20 hektarach pośród lasu sosnowego.

Zdjęcia: Grzegorz Maziarski, Piotr Matuszkiewicz.

Rezerwat „Jaźwiana Góra” (10 km)

Fragment pradawnej Puszczy Sandomierskiej w leśnictwie Ostrowy, obrazujący na 4 hektarach różne stadia rozwojowe naturalnego drzewostanu jodłowo-bukowego.

Rezerwat „Pateraki” (8 km)

Fauna i flora Płaskowyżu Kolbuszowskiego: w 58-hektarowym lesie rośnie chroniona lilia złotogłów, bluszcz pospolity, wawrzynek wilczełyko, kruszczyk szerokolistny oraz żyją rzadkie ptaki i objęte ochroną ssaki.

Nadleśnictwo Mielec

W Nadleśnictwie Mielec – Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Chroniona fauna i flora w śródleśnym środowisku stawów, bagien i torfowisk. Żeremia bobrów nad leśnymi ciekami wodnymi. Ścieżki przyrodniczo-edukacyjne: „Do Bobra”, „Podróżnik”, „Trześń”, „Ostrowy” i na trasie Trześń-Nadleśnictwo Mielec.
Zdjęcia: Grzegorz Maziarski, Piotr Matuszkiewicz

Nadleśnictwo Tuszyma

W Nadleśnictwie Tuszyma – Mielecko-Kolbuszowsko-Głogowski Obszar Chronionego Krajobrazu. Śródleśne stanowisko hodowlane koników polskich (potomków tarpana), żeremia bobrów nad ciekami wodnymi. Stała wystawa fauny i flory oraz walorów przyrodniczo-geologicznych, jakie występują na obszarze zarządzanych przez Nadleśnictwo Tuszyma. Ekspozycje artystyczne twórców z ziemi mieleckiej (malarstwo, rzeźba, korzenioplastyka, fotografika). Unikatowa wystawa fotograficzna ze śródleśnego poligonu Blizna, gdzie niemieccy naukowcy współpracujący z lotnictwem hitlerowskiej III Rzeszy dokonywali eksperymentalnych prób swej tajnej broni – latających pocisków rakietowych V-1 i V-2.