Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Dofinansowania FDS

Dofinansowania FDS

Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi oraz budowa ul. Św. Anny w Mielcu  – wartość umowy 5 034 610,00 zł  Termin realizacji 30 września 2020r.

Wykonawca  : Konsorcjum firm:   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 39-300 Mielec , ul. Wolności 44 – Lider ; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ DROKAM” Tomasz Wojtas z siedzibą 27-670 Łoniów , Piaseczno 44 – Partner  oraz  Elektromontaż Rzeszów S.A. z siedzibą  35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 20-Partner,

Zakres robót :

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi

obejmująca swoim zakresem:

Przebudowę jezdni, przebudowę odwodnienia drogi, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przebudowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia

Budowa ul. Św. Anny

obejmująca swoim zakresem:

budowę jezdni wraz z poboczami z kostki brukowej oraz budowę zjazdów, budowę odwodnienia drogi, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, budowę kanału technologicznego oraz budowę oświetlenia ulicznego

 


 

 

„Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu  wraz z przebudową skrzyżowania typu “małe rondo” z ul. Wojska Polskiego  – etap I”  Wartość 2 394 966,83 zł  termin realizacji 31.07.2020 r.

Wykonawca : Przedsiębiorstwo robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Przebudowa ul. Przemysłowej w km 0+224,00 – 0+779,75

obejmująca swoim zakresem:

Przebudowę jezdni, przebudowę odwodnienia drogi, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników

Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu  wraz z przebudową skrzyżowania typu “małe rondo” z ul. Wojska Polskiego  – etap II”, Wartość umowy 4 558 080 ,69 zł  Termin  realizacji 30.10.2020 r.

Przebudowa ul. Przemysłowej w km 0+967,10 – 1+371,40

obejmująca swoim zakresem:

Przebudowę jezdni, przebudowę odwodnienia drogi, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników.

Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Wojska Polskiego

Obejmująca swym zakresem:

Przebudowę jezdni, przebudowę odwodnienia drogi, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, przebudowa skrzyżowania ulic na skrzyżowanie typu małe rondo a także przesunięcie rzeźby „LOT” na wyspę nowopowstałego ronda