Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

 

Dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Budowa drogi gminnej publicznej na terenie Mieleckiego Parku Przemysłowego – wartość umowy 2 453 800,00 zł  Termin realizacji 16 sierpnia 2021 r.

Dotacja z budżetu państwa: 1 113 678,00 zł

Wykonawca: BRUK-DAR Dariusz Skawiński  z siedzibą  39-304 Czermin,
Breń Osuchowski 91

Zakres robót :

budowa drogi gminnej klasy L na terenach inwestycyjnych Mieleckiego Parku Przemysłowego. Droga ma za zadanie skomunikować działki przewidziane pod zabudowę z ulicą Inwestorów, która obsługuje pobliski teren. Zakres obejmuje roboty przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, odwodnienie, podbudowy, nawierzchnia, elementy ulic, roboty wykończeniowe, organizacja ruchu i urządzenia BRD, oświetlenie.

 

W wyniku realizacji projektu zostanie wybudowany nowy odcinek drogi o długości: 762,79 mb, a odcinek o długości 106,32 mb zostanie poddany przebudowie.


 

 

Rozbudowa ul. Królowej Jadwigi oraz budowa ul. Św. Anny w Mielcu  – wartość umowy 5 034 610,00 zł  Termin realizacji 30 września 2020r. |
Dotacja z budżetu państwa: 2 396 605,00 zł

Wykonawca  : Konsorcjum firm:   Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki  Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 39-300 Mielec , ul. Wolności 44 – Lider ; Przedsiębiorstwo Robót Drogowych „ DROKAM” Tomasz Wojtas z siedzibą 27-670 Łoniów , Piaseczno 44 – Partner  oraz  Elektromontaż Rzeszów S.A. z siedzibą  35-060 Rzeszów ul. Słowackiego 20-Partner,

Zakres robót :

Przebudowa ul. Królowej Jadwigi

obejmująca swoim zakresem:

Przebudowę jezdni, przebudowę odwodnienia drogi, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, przebudowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, budowa kanału technologicznego, przebudowa oświetlenia

Budowa ul. Św. Anny

obejmująca swoim zakresem:

budowę jezdni wraz z poboczami z kostki brukowej oraz budowę zjazdów, budowę odwodnienia drogi, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, budowę kanału technologicznego oraz budowę oświetlenia ulicznego

W wyniku realizacji projektu została przebudowana ul. Królowej Jadwigi o długości 1 500 mb oraz została wybudowana ul. Św. Anny o długości 349 mb.


 

 

„Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu  wraz z przebudową skrzyżowania typu “małe rondo” z ul. Wojska Polskiego  – etap I”  Wartość 2 394 966,83 zł  termin realizacji 31.07.2020 r.

Dotacja z budżetu państwa: 3 263 373,00 zł

Wykonawca : Przedsiębiorstwo robót Drogowych Sp. z o.o. w Mielcu ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Przebudowa ul. Przemysłowej w km 0+224,00 – 0+779,75

obejmująca swoim zakresem:

Przebudowę jezdni, przebudowę odwodnienia drogi, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników

Przebudowa ul. Przemysłowej – drogi gminnej w Mielcu  wraz z przebudową skrzyżowania typu “małe rondo” z ul. Wojska Polskiego  – etap II”, Wartość umowy 4 558 080 ,69 zł  Termin  realizacji 30.10.2020 r.

Przebudowa ul. Przemysłowej w km 0+967,10 – 1+371,40

obejmująca swoim zakresem:

Przebudowę jezdni, przebudowę odwodnienia drogi, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników.

Przebudowa skrzyżowania ul. Przemysłowej z ul. Wojska Polskiego

Obejmująca swym zakresem:

Przebudowę jezdni, przebudowę odwodnienia drogi, przebudowę i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę chodników, przebudowa skrzyżowania ulic na skrzyżowanie typu małe rondo a także przesunięcie rzeźby „LOT” na wyspę nowopowstałego ronda

W wyniku realizacji projektu została przebudowana ul. Przemysłowa o łącznej długości 1 111 mb oraz zostało przebudowane skrzyżowanie typu “Małe rondo” z drogą powiatową ul. Wojska Polskiego.