Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecki Park Przemysłowy

Mielecki Park Przemysłowy (MPP) zlokalizowany jest w dwóch obszarach: obszar „A” przy lotnisku, oraz obszar „B” w dzielnicy Wojsław, położony przy drodze Mielec – Dębica. Obszar MPP objęty jest Specjalną Strefą Ekonomiczną EURO-PARK MIELEC, co umożliwia korzystnie z zwolnień z podatku dochodowego od działalności w strefie.

Zarządzanie Mieleckim Parkiem Przemysłowym powierzono Agencji Rozwoju Regionalnego MARR S.A. na podstawie porozumienia z Gminą Miejską Mielec, która jest Partnerem w Projekcie.

W skład Parku wchodzą następujące obszary: MPP obszar „A”, „B”, „C”, „D”, Inkubator IN-Tech1 oraz IN-Tech2:

  • Obszar „A” MPP branża lotnicza oraz motoryzacyjna.
  • Obszar „B” MPP przeznaczone dla inwestorów wszystkich branż opartych na nowoczesnych technikach i technologiach.
  • Obszar „C” MPP branża usług lotniczych wymagających bezpośredniego dostępu do pasa startowego.
  • Obszar „D” MPP przeznaczone dla inwestorów wszystkich branż opartych na nowoczesnych technikach i technologiach.

Inkubator IN-Tech1 to obszar o powierzchni ok. 2 ha na którym znajdują się obiekty Inkubatora Przedsiębiorczości IN-MARR przeznaczone dla firm rozpoczynających działalność gospodarczą. Inkubator funkcjonuje na obszarze Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK MIELEC, w bezpośrednim otoczeniu ponad 100 różnych firm produkcyjnych i usługowych.

Inkubator IN-Tech2 to obszar o powierzchni 0,5 ha na którym znajduje się budynek po byłej szkole zawodowej zlokalizowany w południowej części obszaru SSE w środkowej linii zabudowy, przylegającej bezpośrednio do głównej drogi komunikacyjnej, przy ulicy Wojska Polskiego 3.Uzupełnieniem oferty inwestycyjnej SSE jest Mielecki Park Przemysłowy (MPP). Przedsięwzięcie jest realizowane w dwóch obszarach. Obszar „A” to tereny ulokowane przy lotnisku, obszar „B” Wojsław leży przy drodze Mielec – Dębica.

Uzupełnieniem oferty inwestycyjnej SSE jest Mielecki Park Przemysłowy (MPP). Przedsięwzięcie jest realizowane w dwóch obszarach. Obszar „A” to tereny ulokowane przy lotnisku, obszar „B” Wojsław leży przy drodze Mielec – Dębica.