Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Wydarzenia

SZKOLENIE W ZAKRESIE  KONTROLI PALENISK

PRZYDOMOWYCH KOTŁOWNI

Urząd Miejski w Mielcu był organizatorem szkolenia, którego tematem było przybliżenie aspektów prawnych oraz zapoznanie pracowników straży miejskich i gminnych
z metodami poboru próbek odpadów paleniskowych w ramach prowadzenia czynności kontrolnych.

W szkoleniu obok pracowników Straży Miejskiej w Mielcu wzięli udział także pracownicy Straży Miejskiej i Gminnej z Dębicy i z Nowej Dęby oraz pracownicy Gminy Miejskiej
w Mielcu oraz gmin ościennych – z Tuszowa Narodowego, Radomyśla Wielkiego, Przecławia, Wadowic Górnych, Gawłuszowic i z Padwi Narodowej.

Jak wiadomo na złą jakość powietrza duży wpływ ma tzw. niska emisja czyli wprowadzanie do powietrza zanieczyszczeń pochodzących m.in. z lokalnych kotłowni węglowych
i domowych pieców grzewczych.

Stosowanie kiepskich nieefektywnych kotłów połączone z niską jakością tańszych rodzajów węgla doprowadziło do sytuacji, w której  w większości polskich miast mamy do czynienia
z problemem ogromnego zanieczyszczenia powietrza objawiającego się szczególnie w sezonie grzewczym.

Lawinowo rosną w tym czasie wskaźniki zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 10 i PM 2,5. Na problem niskiej emisji składa się także spalanie w przydomowych kotłowniach odpadów komunalnych i innych odpadów, które zamiast do recyklingu trafiają do pieca. Niska emisja stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia i życia mieszkańców.

Problem wpływu niskiej emisji na stan powietrza dotyczy także naszego miasta. Straż Miejska w Mielcu od trzech lat prowadzi wzmożone kontrole dotyczące ewentualnego spalania zabronionych odpadów komunalnych w przydomowych kotłowniach. Uprawnienia do kontrolowania posesji, gdzie może dochodzić do nieprawidłowości mieleckim strażnikom miejskim nadał Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba.

Podstawą prawną do wydania takiego zarządzenia jest art. 379 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska mówiący o tym, że „marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz czy prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów”.

Szkolenie które odbyło się w Urzędzie Miejskim w Mielcu przeprowadzili przedstawiciele Centralnego Laboratorium Pomiarowo-Badawczego Sp. z o. o. z Jastrzębia Zdroju – dr inż. Aleksandra Burczyk (dyrektor ds. technicznych) i Wojciech Szulik (kierownik sekcji wdrożeń i rozwoju).

Kontrolujący wykonujący niezapowiedzianą kontrolę jest uprawniony do wizji lokalnej,
w czasie której dokonuje oględzin kotłowni i miejsca składowania opału oraz jego asortymentu. Jest także uprawniony do żądania pisemnych bądź ustnych informacji dotyczących przedmiotu kontroli i okazania potrzebnych dokumentów. Może także pobrać z paleniska próbkę popiołu po spalonym materiale.

Wynik analizy laboratoryjnej jest niepodważalnym dowodem na stwierdzenie czy do spalenia został użyty niedozwolony materiał. Skorzystanie z licencjonowanego laboratorium pozwala uzyskać wynik badania próbek i ekspertyzę w ciągu kilku dni.

***

Przypomnijmy – prawo zabrania spalania w domowym palenisku:

 • plastykowych pojemników i butelek
 • opon i odpadów z gumy
 • przedmiotów z tworzyw sztucznych
 • lakierowanych i malowanych elementów drewnianych
 • skóry (naturalnej i sztucznej)
 • opakowań po farbach, lakierach, rozpuszczalnikach
 • plastykowych toreb
 • papieru bielonego związkami chloru nadrukiem farb kolorowych

***

Straż Miejska w Mielcu pod hasłem „Nie daj się truć –  reaguj” zachęca do tego, abyśmy nie pozostawali bierni i reagowali na wszelkie dostrzeżone nieprawidłowości dotyczące palenia zabronionymi odpadami w przydomowych kotłowniach. Informując o takim zdarzeniu na numer telefonu – 986, chronimy nie tylko siebie, ale także samego „truciciela”.

Bezdomność to poważny problem.

Pojęcie bezdomności odnosi się do osób całkowicie pozbawionych jakiegokolwiek schronienia. Dla tych ludzi mieszkaniami są dworce kolejowe, piwnice, klatki schodowe, czy nawet śmietniki.
Jak wielu jest bezdomnych, tak z pewnością wiele powodów, z jakich osoby te straciły swoje miejsce zamieszkania. Wśród powodów wymienia się najczęściej: alkoholizm, utratę pracy, powodującą w konsekwencji brak środków do życia i eksmisję z miejsca zamieszkania, rozpad rodziny, powrót z zakładu karnego bez możliwości zamieszkania, przemoc w rodzinie.

O bezdomnych myślimy zazwyczaj w okolicach zimowych mrozów. Kiedy robi się cieplej – dla wielu problem znika. Tymczasem bezdomność to zagrożenie, przed którym wbrew pozorom stoi każdy z nas. Ludzie marzą o mieszkaniach i chętnie biorą kredyty. Wystarczy jednak redukcja etatów, nagle przychodzą nam to wymarzone mieszkanie zabrać i zostaje ulica.  Teraz mamy do czynienia głównie z bezdomnością z powodów ekonomicznych. Bezdomni to dziś ludzie, którzy najpierw nie mogą znaleźć pracy, a w efekcie tego zaczynają mieć problemy z utrzymaniem mieszkania. To spora grupa osób, które nagle przechodzą załamanie związane z problemami finansowymi i mieszkaniowymi, bardzo często dochodzą do tego kłopoty z alkoholem.

Problemy osób bezdomnych nie dotyczą więc tylko okresu zimowego, jak niektórym się wydaje- trwają cały rok.

Straż Miejska w Mielcu, wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, monitoruje sytuację tych ludzi odwiedzając często miejsca ich przebywania. Podczas rozmowy z bezdomnymi staramy się przekonać takie osoby aby skorzystały z pomocy odpowiednich instytucji. Wbrew pozorom nie jest to takie proste bo przeszkodą są tu najczęściej zakazy dotyczące spożywania alkoholu w placówkach pomocowych lub po prostu niechęć do zmiany trybu i sposobu funkcjonowania u bezdomnych.

Nie zmienia to jednak faktu, że są to tacy sami ludzie jak my, tylko może znajdują się akurat na „ zakręcie swojego życia”.

Spacerując ulicami naszego miasta zwróćmy czasami uwagę na ludzi , którzy potrzebują naszej pomocy i nie pozostawajmy obojętni na drugiego człowieka…

W dniu 30.06.2017 r Mielec był miejscem, gdzie nastąpił start do 4 etapu 28 Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego „Solidarności” i Olimpijczyków.  W związku z tym funkcjonariusze Straży Miejskiej zabezpieczali miejsce startu przy Samorządowym Domu Kultury oraz zaplecza technicznego dla ekip kolarskich. Dzięki sprawnej koordynacji wszystkich służb cała impreza odbyła się sprawnie i bez żadnych zdarzeń, za co komendant Straży Miejskiej uzyskał podziękowanie od  Dyrektora Wyścigu Tadeusza Skorka.

 

MODERNIZACJA MIEJSKIEGO MONITORINGU

O siedem nowych kamer wzbogacił się system miejskiego monitoringu obsługiwanego przez mielecką Straż Miejską.

Zrealizowana w ostatnich tygodniach modernizacja miejskiego systemu monitoringu wizyjnego kosztowała 92 tys zł. Zakupionych i zamontowanych zostało siedem nowoczesnych kamer zapewniających doskonałą jakość HD przesyłanego obrazu. Zastąpiły one zużyte stare kamery w wybranych punktach centrum naszego miasta oraz na osiedlu Smoczka.

Całodobowy system monitoringu w Mielcu liczy obecnie 39 kamer przekazujących obraz z newralgicznych punktów miasta do dyspozytorni w siedzibie Straży Miejskiej. Z nagrań miejskiego systemu monitoringu wizyjnego korzysta także  Komenda Powiatowa Policji w Mielcu.

Podczas Nocy Magistratu mieszkańcy miasta, którzy licznie odwiedzili budynek Urzędu Miejskiego przy ulicy Żeromskiego mogli zajrzeć do dyspozytorni Straży Miejskiej aby  zobaczyć jak w praktyce funkcjonuje system monitoringu miasta. Straż Miejska zaprezentowała  także pozostające do jej dyspozycji pojazdy Melex.

 

 

Nadeszła jesień a wraz z nią rozpoczyna się kolejny sezon grzewczy. Nierozerwalnie z tym związane jest niestety pogorszenie się, jakości powietrza, którym oddychają mieszkańcy naszego miasta. Mowa tu nie tylko o zanieczyszczeniach przemysłowych, które stanowią duży problem dla mielczan, ale także o niskiej emisji, czyli o zatruwaniu powietrza pochodzącym z gospodarstw domowych. Źródłami niskiej emisji są przede wszystkim spalane w przydomowych kotłowniach odpady /plastiki, worki foliowe, ubrania/, ale także złe jakościowo paliwa energetyczne, na przykład niskokaloryczny węgiel. Podobne skutki powoduje spalanie napowietrzne odpadów, czego nie mogą zrozumieć szczególnie działkowicze.

Zanieczyszczone w ten sposób powietrze stanowi zagrożenie dla zdrowia mieszkańców, powodując m.in. nawracające bóle głowy, alergie, niedotlenienie organizmu i wiele innych groźnych chorób.

W okresie jesienno – zimowym Straż Miejska w Mielcu przeprowadzać będzie, podobnie jak w ubiegłym roku, kontrole posesji pod kątem spalania odpadów w przydomowych paleniskach. Strażnicy mają prawo do przeprowadzania takich kontroli na podstawie upoważnienia wydanego przez Prezydenta Miasta Mielca, zgodnie z art. 379 ust. 2 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. Uprawnia ono do wejścia na posesję i sprawdzenia, czy w palenisku nie są spalane na przykład: płyty meblowe, stolarka okienna czy plastikowe butelki.

Potwierdzenie przez strażników faktu spalania odpadów na terenie nieruchomości skutkować może nałożeniem na właściciela mandatu karnego w wysokości do 500 złotych.

Oczekujemy w tej kwestii współpracy z mieszkańcami, ponieważ to oni najlepiej wiedzą, kto i gdzie zatruwa powietrze poprzez spalanie odpadów.

Idealnie byłoby, gdyby każdy z nas czuł się współodpowiedzialny, za jakość powietrza, którym oddychamy…

 

W dniach 04-05 sierpnia 2016 roku pracownicy Straży Miejskiej w Mielcu przeszli szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy oraz użycia AED, czyli zautomatyzowanego defibrylatora ratującego życie osobom, u których doszło do zatrzymania krążenia w wyniku wypadku lub choroby.

Jest to urządzenie, które samodzielnie analizuje pracę serca i przez cały czas użycia „podpowiada” ratownikowi, jakie działania musi wykonywać, aby pomóc osobie poszkodowanej. Jest całkowicie bezpieczne dla poszkodowanego i osoby udzielającej pomocy.

W czasie szkolenia strażnicy nabyli niezbędną wiedzę z tego zakresu, która będzie im potrzebna, ponieważ w jedno z takich urządzeń został wyposażony także radiowóz Straży Miejskiej w Mielcu.

Warto w tym miejscu przypomnieć miejsca na terenie miasta Mielca, w których znajdują się defibrylatory AED:

1. Urząd Miejski w Mielcu – ul. Żeromskiego 26
2. Samorządowe Centrum Kultury- Al. Niepodległości 9
3. Miejska Biblioteka Publiczna – ul. Mickiewicza 2 /Łojczykówka/
4. Parafia MBNP – ul. Ks. Arczewskiego 1
5. Parafia Ducha Św. – ul. Pisarka 16
6. Parafia Trójcy Przenajświętszej – ul. Wyszyńskiego 14

 

W dniu 2 lipca 2016 roku cała załoga Straży Miejskiej, wspólnie z Policją i Ochotniczą Strażą Pożarną, uczestniczyła w zabezpieczeniu przejazdu przez Mielec 5 etapu Międzynarodowego Wyścigu „Solidarności” i Olimpijczyków.

Strażnicy zabezpieczyli rejon Alei Niepodległości, gdzie przed Domem Kultury zlokalizowany był lotny finisz.

Pomimo chwilowych utrudnień w ruchu drogowym na terenie miasta całe zabezpieczenie przebiegło sprawnie, dzięki współpracy wszystkich służb zaangażowanych w to przedsięwzięcie.

 

Wiadomo nie od dzisiaj, że zakup żywności od ulicznych handlarzy wiąże się ze sporym ryzykiem. Przekonało się o tym kilkoro mieszkańców naszego miasta. Zakupili truskawki, które stały się przyczyną poważnych zatruć.

W związku ze zgłoszeniami tych faktów do mieleckiego SANEPIDU, 28 czerwca pracownicy tej instytucji, wspólnie z funkcjonariuszami Straży Miejskiej w Mielcu dokonali kontroli ulicznego handlu. Skontrolowano kilkanaście osób, przede wszystkim pod kątem pochodzenia sprzedawanych truskawek i innych owoców oraz legalności prowadzonego handlu.

Trzeba w tym miejscu zaapelować do mieszkańców Mielca o rozwagę przy zakupie żywności z niepewnych źródeł, szczególnie, że niedługo w sprzedaży ulicznej pojawią się grzyby, których zakup może wiązać się z dużym ryzykiem i niebezpieczeństwem dla naszego zdrowia.

 

W poniedziałek 13 czerwca w godzinach wieczornych patrol Straży Miejskiej wspomagał akcję odkomarzania naszego miasta.

Specjalistyczna firma rozpyliła na terenie mieleckich parków i skwerów środki, które mają pomóc w pozbyciu się z terenów zielonych uciążliwych komarów i kleszczy. Zadaniem strażników było poproszenie mieszkańców, którzy akurat przebywali w tych miejscach o ich opuszczenie na czas trwania akcji. Działania przebiegały sprawnie i dzięki nim być pozbędziemy się choć części uciążliwych krwiopijców…

 

7 czerwca 2016 r. patrol Straży Miejskiej w Mielcu podjął interwencję, która doprowadziła do odzyskania skradzionego towaru z jednego ze sklepów Biedronka na terenie Mielca.

Patrolując jedną z ulic strażnicy zostali zaalarmowani przez przechodnia, że ze sklepu wybiegło trzech młodych mężczyzn, którzy ukradli trzy litrowe butelki z alkoholem. W trakcie podjętego pościgu sprawcy porzucili alkohol na pobliskim trawniku. Dzięki interwencji strażników nienaruszony towar wrócił na półki sklepowa, a kierownictwo sklepu zabezpieczyło monitoring, który posłuży, jako dowód w tej sprawie.

 

W dniu 31.05.2016 r. zostało zawarte porozumienie pomiędzy Prezydentem Miasta Mielca Danielem Kozdębą a Komendantem Powiatowym Policji w Mielcu Komisarzem Jackiem Juwą. Porozumienie dotyczy spraw współpracy pomiędzy Strażą Miejską w Mielcu a Komendą Powiatową policji w Mielcu.

Współpraca polegać będzie w szczególności na:

 • stałej wymianie informacji o zagrożeniach występujących na określonym terenie w zakresie bezpieczeństwa osób i mienia, spokoju i porządku publicznego;
 • doskonałemu systemu łączności Policji i Straży Miejskiej, uwzględniającego lokalne potrzeby i możliwości oraz zapewniającego utrzymanie stałej łączności między jednostkami Policji i Straży;
 • koordynowaniu rozmieszczania służb policyjnych i straży, z uwzględnieniem zagrożeń występujących na danym terenie;
 • wspólnym prowadzeniu działań porządkowych w celu zapewnienia spokoju i porządku w miejscach zgromadzeń, imprez artystycznych, rozrywkowych i sportowych, a także w innych miejscach publicznych;
 • organizowaniu wspólnych szkoleń oraz ćwiczeń policjantów i strażników miejskich;
 • wymianie informacji w zakresie obserwowania i rejestrowania przy użyciu środków technicznych obrazu zdarzeń w miejscach publicznych.

 

Nie trzeba nikogo przekonywać, że problem niesprzątania przez właścicieli po psach jest uciążliwy dla mieszkańców Mielca. Chociaż coraz więcej osób jest wyposażonych na spacerze w woreczki do sprzątania po swoim pupilu, ciągle jest w tym temacie jeszcze wiele do poprawienia.

Niesprzątanie po psie jest wykroczeniem, za które grozi mandat karny do 500 złotych. Ważniejsze jest jednak chyba to, że takie zachowanie stanowi duże niebezpieczeństwo dla zdrowia, szczególnie najmłodszych mieszkańców naszego miasta. To dzieci są szczególnie narażone na choroby odzwierzęce i w ten sposób ponoszą konsekwencje niefrasobliwości i braku wyobraźni dorosłych.

Aby podnieść świadomość mieszkańców Mielca w tym zakresie Straż Miejska w Mielcu, wspólnie z Miejskim Zespołem Obsługi Żłobków i Przedszkoli zorganizowała wśród mieleckich przedszkolaków konkurs plastyczny pod hasłem „ Sprzątaj po swoim psie”. Dzieci zostały nagrodzone pięknymi upominkami a po konkursie pozostały piękne prace, które chcemy tutaj zaprezentować.

Być może ten konkurs przysłuży się temu, aby mielczanie coraz częściej i chętniej schylali się, by  podnieść, to co pozostawił na spacerze ich pies…