Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny

Koncert plenerowy przed Domem Kultury w Mielcu

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny – jest najważniejszą imprezą cykliczną w kalendarzu kulturalnym Mielca i jedną z najważniejszych w województwie. Festiwal organizowany jest przez Samorządowe Centrum Kultury we współpracy parafią p.w. Matki Bożej Nieustającej Pomocy która dysponuje organami uznawanymi przez znawców za jedne z najlepszych na terenie kraju. I właśnie niezaprzeczalne walory instrumentu, a przede wszystkim inicjatywa SCK przyczyniły się do powołania do życia Międzynarodowego Festiwalu Organowego w roku 1998. Kilka lat później, w 2001r. w związku ze zmianą formuły Festiwalu zmieniła się także jego nazwa na Międzynarodowy Festiwal Muzyczny. Oprócz koncertów organowych w ramach Festiwalu organizowane są koncerty solistów, zespołów kameralnych, chórów i orkiestr.

Nadzwyczajny repertuar, światowa obsada artystyczna koncertów stanowi o tym że mielecki Międzynarodowy Festiwal Muzyczny jest przedsięwzięciem o wysokim poziomie artystycznym docenianym przez krytykę i muzyków.

W dotychczasowych edycjach Festiwalu Mielec gościł artystów tej miary co Gwendolyn Bradley, Paul Esswood, Teresa Żylis – Gara, Małgorzata Walewska czy Piotr Paleczny, Waldemar Malicki, Konstanty Andrzej Kulka. Do tego doliczyć należy całą plejadę znakomitych organistów, tu wymienić należy m.in.: Ludgera Lohmanna, Jana Van Mola, Jean – Pierre Lecauday, Joachima Grubicha, Józefa Serafina, Juliana Gembalskiego. Nie odstają od tego poziomu koncertujące w Mielcu orkiestry, zespoły kameralne i chóry: Orkiestra Kameralna Polskiego Radia “Amadeus” pod dyr. Agnieszki Duczmal, “Sinfonietta Cracovia” dyr. Krzysztof Penderecki, Czech Philharmonic Brasses, Capella Cracoviensis, Praski Kwartet Gitarowy, Męski Chór “Swietilen” z Rostowa czy też “Poznańskie Słowiki”.

Festiwal cieszy się ogromnym uznaniem wśród mieszkańców Mielca i województwa, którzy z roku na rok coraz liczniej i aktywniej w nim uczestniczą. Dla kilkutysięcznej rzeszy melomanów Międzynarodowy Festiwal Muzyczny jest bowiem jedną z niewielu okazji do bezpośredniego kontaktu z artystami światowego formatu prezentującymi dorobek największych twórców muzyki klasycznej różnych epok.

Uznanie dla walorów organów Kościoła p.w. MBNP powoduje że Mielec może nie tylko gościć organistów o międzynarodowej sławie ale także możliwe jest dokonywanie prestiżowych nagrań muzyki organowej z udziałem najwybitniejszych wirtuozów tego instrumentu. Płyty wydaje SCK we współpracy z wiodącą na rynku polskim w zakresie muzyki klasycznej – firmą DUX.

Międzynarodowy Festiwal Muzyczny organizowany jest rokrocznie w miesiącach letnich (lipiec – sierpień) i składa się nań z reguły cykl 7-10 koncertów.

Oficjalna strona Międzynarodowego Festiwalu Muzycznego w Mielcu