Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ogólnopolska Karta Seniora

Ogólnopolska Karta Seniora

Osobami uprawnionymi do otrzymania Ogólnopolskiej Karty Seniora są mieszkańcy miasta Mielca, którzy ukończyli 60. rok życia.

Aby otrzymać Ogólnopolską Kartę Seniora należy złożyć formularz wniosku o wydanie karty w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, pokój 9E. Karta wydawana jest niezwłocznie, po złożeniu wypełnionego wniosku, który zostaje zweryfikowany z dowodem osobistym wnioskodawcy.

Na podstawie otrzymanej karty mieleccy seniorzy będą mogli skorzystać z oferty zniżek i rabatów przygotowanych przez firmy i instytucje na terenie całej Polski.

Do pobrania – Formularz wniosku o wydanie Ogólnopolskiej Karty Seniora 

 

 

 

           Wzór karty

 

 

 

Katalog Partnerów Ogólnopolskiej Karty Seniora