Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecki Budżet Obywatelski

Głosowanie Odbywa się za pomocą formularza elektronicznego za pośrednictwem strony internetowej urzędu  ( ZAGŁOSUJ TUTAJ )

LUB

Za pomocą formularza papierowego w punktach wyznaczonych przez Prezydenta miasta Mielca.

mielec.tv

Film jak głosować za pośrednictwem strony internetowej https://eurzad.um.mielec.pl/

 

 

 

LISTA WYZNACZONYCH PUNKTÓW DO GŁOSOWANIA:

– Budynek główny Urzędu Miejskiego (ul. Żeromskiego 26)

–  Szkoła Podstawowa Nr 12 (ul. Wandy 12, Rzochów)

–  Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Mielcu w Mielcu (OREW, ul.        Wojsławska 278),

–  Dom Kultury SCK (Aleja Niepodległości 7)

–  Miejska Biblioteka Publiczna (główny budynek przy ul. Kusocińskiego)

–  Filie Miejskiej Biblioteki Publicznej:

 • nr 1 ( ul. Botaniczna)
 • nr 4 (ul. Mickiewicza 2 – Łojczykówka),
 • nr 6 (ul. Tańskiego 4a),
 • nr 7 (ul. Zygmuntowska 14)

 

Jak głosować?

Każdemu mieszkańcowi przysługuje prawo oddania głosu na 1-3 projekty ogólnomiejskie oraz na 1 projekt lokaly.

 

 

Lista projektów zatwierdzonych do głosowania w 2021 r.

 

LISTA PROJEKTÓW OGÓLNOMIEJSKICH (12) DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA :

Nr na karcie

do głosowania

 

Nazwa projektu

1.        Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu
2.        Rewitalizacja zdegradowanego terenu przy SP 7 w Mielcu.
3.        Przewijaki z miejscem do karmienia dzieci.
4.        Program sterylizacji oraz czipowania psów i kotów.
5.        Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa ziemnego na oś. Lotników
6.        Ławeczka Jacka Polaka.
7.        Wymarzony ogród z placem zabaw dla dzieci przy Żłobku nr 5.
8.        Bezpłatna Strefa Wodnej Zabawy na os. Lotników.
9.        UFO – Kosmiczny Plac Zabaw.
10.    Amfiteatr przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Mielcu.
11.    Boisko wielofunkcyjne na Bulwarach Miejskich wraz z infrastrukturą.
12.    Zagospodarowanie terenu przy Budynku Wielofunkcyjnym w Rzochowie.

 

 

 

LISTA PROJEKTÓW LOKALNYCH (21) DOPUSZCZONYCH DO GŁOSOWANIA :

(obszary oraz numery projektów jak na karcie do głosowania)

 

            Obszar 1 – Borek, Lotników

 1. Doposażenie, oświetlenie i monitoring siłowni plenerowej przy ul. Wspólnej.
 2. Wybieg dla psów na os. Lotników.
 3. Upiększenie deptaka przy ul. Tańskiego poprzez montaż nowoczesnych ławeczek i donic miejskich z kwiatami i roślinnością.
 4. Zakup mobilnej sceny koncertowo-teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby organizacji lokalnych wydarzeń
 5. Piknik rodzinny „Rodzinnie u Ducha”.

 

      Obszar 2 – Cyranka, Mościcka

 1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska.

 

      Obszar 3 – Smoczka, Smoczka I

 1. Budowa ogrodzenia i doposażenie boiska KS Smoczanka.
 2. Mini Park Linowy Smoczka.

 

      Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki

 1. Modernizacja izolacji termicznej budynku w schronisku „Pies i Kot”.

 

      Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego

 1. Zielona Płuca Miasta Mielca.
 2. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Mielcu.
 3. Wybieg dla psów na błoniach MOSiR.

 

 

      Obszar 6 – Rzochów, Wojsław

 1. Street Workout Park Wojsław.
 2. Boisko do „Mini” Streetball’a.

 

      Obszar 7 – Dziubków, Szafera

 1. Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 13.
 2. Piknik rodzinny i zawody wędkarskie o Puchar Rady Osiedla Dziubków.
 3. Miejsce spacerowe dla psów.

 

Obszar 8 – Kazimierza Wielkiego, Wolności

 1. Trasa do nordic walking – Czas na marsz.

 

            Obszar 9 – Niepodległości, Żeromskiego

 1. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 12 w Mielcu.
 2. Monitoring obiektów sportowych przy SP 3.
 3. Modernizacja parkingu i budowa altany śmietnikowej przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Mielcu.

 

 

Regulamin Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego 2021

 

Podział miasta Mielca na obszary obejmujące grupy jednostek pomocniczych dla potrzeb Mieleckiego
Budżetu Obywatelskiego w zakresie realizacji projektów lokalnych:

 • Obszar 1 – Borek, Lotników,
 • Obszar 2 – Cyranka, Mościska,
 • Obszar 3 – Smoczka, Smoczka I,
 • Obszar 4 – Kilińskiego, Kościuszki,
 • Obszar 5 – Kopernika, Kusocińskiego,
 • Obszar 6 – Rzochów, Wojsław,
 • Obszar 7 – Dziubków, Szafera,
 • Obszar 8 – Kazimierza Wielkiego, Wolności,
 • Obszar 9 – Niepodległości, Żeromskiego.

Harmonogram Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego:
Maj-wrzesień Kampania informacyjna (strona internetowa miasta, media społecznościowe, tablice informacyjne, plakaty, spotkania z Prezydentem na poszczególnych osiedlach)

 

od 1 czerwca

do 15 lipca

Zgłaszanie przez mieszkańców projektów do Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego

 

od 1 czerwca

do 31 sierpnia

Weryfikacja zgłoszonych propozycji projektów
od 01 września

do 10 września

 

 

Ustalenie listy projektów do głosowania oraz umieszczenie jej na stronie internetowej miasta

 

od 20 września

do 30 września

 

Głosowanie

 

 

do 15 października  

Ogłoszenie wyników głosowania

 

e-mail: mbo@um.mielec.pl

tel: 17 787 41 14

LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO REALIZACJI

Projekty Ogólnomiejskie:

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Mielcu
Pump Track – tor rowerowy dla dzieci i młodzieży przy ulicy Powstańców Warszawy
Koncert Plenerowy Quebonafide, Paluch, Szpaku

Projekty Lokalne:

Otwarta Strefa Aktywności – siłownia zewnętrzna i plac zabaw przy ul. Tańskiego – Obszar 1
Modernizacja trawiastego boiska do piłki nożnej przy ul. Padykuły – Obszar 2
Nasadzenie zieleni przy ul. Powstańców Warszawy wzdłuż ścieżki rowerowej – Obszar 3
Mielec na Bulwarach, impreza rozrywkowo – kulturalna przy ul. Rzecznej – Obszar 4
Przemalowanie samolotu AN-2 na cokole przy ul. Legionów – Obszar 4
Dodatkowe miejsca parkingowwe przy basenach na ul. Kusocińskiego – Obszar 5
Oświetlenie placu zabaw przy ul. Witosa – Obszar 6
Integracyjna impreza plenerowa – Park Praw Natury na terenie osiedla Wojsław – Obszar 6
Plac zabaw dla dzieci „Frajda” przy Szkole Podstawowej nr 13 – Obszar 7
UFO – Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy przy ul. Kazimierza Wielkiego –  Obszar 8
Przytulny przystanek – trzy wiaty przystankowe przy ul. Krańcowej –  Obszar 8
Przyjazne przystanki – trzy wiaty przystankowe przy ul. Korczaka –  Obszar 8
Rodzinny Festyn Integracyjny na Placu AK – –  Obszar 9

 


WYNIKI MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2019 R.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 3
w Mielcu
(650.000,00 zł)

4902

2. Pump Track – tor rowerowy dla dzieci i młodzieży przy ulicy Powstańców Warszawy

(450.000,00 zł)

3591

 

3.

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej Nr 13 w Mielcu

(650.000,00 zł)

2697

4. Koncert Plenerowy Quebonafide, Paluch, Szpaku
(182.000,00 zł)

1525

5. Uzupełnienie infrastruktury schroniska dla zwierząt
w Mielcu przy ul. Targowej
(100.000,00 zł)

1476

6. Aktywny senior – siłownia i bieżnia nordic walking przy ulicy Gałczyńskiego
(250.000,00 zł)

929

7.

 

 

Rewitalizacja obiektu MOSiR Gryf Mielec – skatepark i rodzinne centrum rozrywki

(850.000,00 zł)

866

8. Wi-Fi Mielec – sieć bezprzewodowego ogólnomiejskiego internetu
(600.000,00 zł) 

812

 

9.

Rodzinne poranki filmowe w Kinie Galaktyka
(86.400,00 zł)

772

 

10.

„Plan na lato” – cykl imprez plenerowych
(90.000,00 zł)

647

11.

 

VII Mielecki Piknik Militarny na bulwarach przy ul.Rzecznej
(39.600,00 zł)

571

 

12.

Rower Miejski w Mielcu – pięć baz rowerowych
(600.000,00 zł)

490

 

13.

Hala pneumatyczna na boisku do piłki nożnej przy ul. Dąbrówki
(900.000,00 zł)

255

 

 


 

PROJEKTY LOKALNE

Obszar 1

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Otwarta Strefa Aktywności – siłownia zewnętrzna i plac zabaw przy ul. Tańskiego
(100.000,00 zł)

475

Obszar 2

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Modernizacja trawiastego boiska do piłki nożnej przy ul. Padykuły

(80.000,00 zł)

121

Obszar 3

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Nasadzenie zieleni przy ul. Powstańców Warszawy wzdłuż ścieżki rowerowej

(44.000,00 zł)

501

Obszar 4
L.p.

Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Mielec na Bulwarach, impreza rozrywkowo – kulturalna przy ul. Rzecznej

(40.000,00 zł)

614

2. Przemalowanie samolotu AN-2 na cokole przy ul. Legionów
(30.000 zł)

500

Obszar 5

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Dodatkowe miejsca parkingowwe przy basenach na ul. Kusocińskiego

(100.000,00 zł)

403

Obszar 6

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Oświetlenie placu zabaw przy ul. Witosa
(50.000,00 zł) 

188

2. Integracyjna impreza plenerowa – Park Praw Natury na terenie osiedla Wojsław

( 30.000,00 zł)

142

Obszar 7

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Plac zabaw dla dzieci „Frajda” przy Szkole Podstawowej nr 13

(100.000,00 zł)

2720

2. Rozbudowa monitoringu miejskiego, montaż kamer na osiedlu Szafera

(97.000,00 zł)

434

Obszar 8

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. UFO – Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy przy ul. Kazimierza Wielkiego

(20.000,00 zł)

 

670

2. Przytulny przystanek – trzy wiaty przystankowe przy
ul. Krańcowej
(35.000,00 zł)

621

3. Przyjazne przystanki – trzy wiaty przystankowe przy
ul. Korczaka
(35.000,00 zł)

584

Obszar 9

L.p. Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów

1. Rodzinny Festyn Integracyjny na Placu AK

(25.000,00 zł)

232

 

 

LISTA PROJEKTÓW ZATWIERDZONYCH DO REALIZACJI 

Projekty Ogólnomiejskie:

Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Żeromskiego.
Tężnia solankowa na osiedlu Lotników obok SP 8.

Projekty Lokalne:

Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą street workaut przy ul. Tańskiego.
Remont Domu Ludowego przy ulicy Cyranowskiej.
Osiedlowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego.
Wymiana dachu w schronisku dla zwierząt „Pies i kot” w Mielcu.
Biało-niebieski festyn rodzinny na obiektach MOSiR przy ul. Solskiego.
Rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosa o siłownię zewnętrzną.
Skwer rekreacyjny wraz ze smart ławką – deptak na os. Dziubków.
Oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Piaskową.
UFO 2, Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy na os. Kazimierza Wielkiego.
Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr. 7.
Rewitalizacja zieleni przy bloku Kędziora.

 


WYNIKI MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO 2020 R.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE

L.p. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Żeromskiego.

(700 tys. zł.)

3687
2. Tężnia solankowa na osiedlu Lotników obok SP 8.

(1 mln 100 tys. zł.)

1981
 

3.

Tężnia solankowa na osiedlu Lotników obok SP 8.

(500 tys. zł.)

1860
4. Modernizacja nawierzchni sportowej na obiekcie Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Biernackiego.

(454 tys. zł.)

1413
5. Boisko wielofunkcyjne i tor rowerowo-wrotkowy przy ul. Wspólnej.

(650 tys. zł.)

1243
6. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 13 przy ul. Łąkowej.

(500 tys. zł.)

1223
7. Boisko wielofunkcyjne przy Szkole Podstawowej nr 12 na os. Rzochów.

(600 tys. zł.)

1064
8. Boisko wielofunkcyjne na bulwarach miejskich nad Wisłoką.

(550 tys. zł.)

918
 

9.

Trzy tężnie solankowe – na Smoczce, na osiedlu Lotników i w centrum Mielca.

(1 mln 100 tys. zł.)

841
 

10.

Aktywny Senior – ścieżka nordic-walking i siłownia zewnętrzna przy ul. Gałczyńskiego.

(310 tys. zł.)

795
11.

 

Tężnia solankowa ogólnodostępna przy ul. Powstańców Warszawy na osiedlu Smoczka.

(550 tys. zł.)

733
 

12.

Boisko ze sztuczną trawą i oświetleniem typu Orlik przy ul. Baczyńskiego.

(300 tys. zł.)

711
 13. 13.Widzimy się na UFO – rozbudowa istniejącego placu zabaw (małpi gaj) przy ul. Kazimierza Wielkiego.

(400 tys. zł.)

615
14. Zielona plaża z boiskami do sportów plażowych na bulwarach nad Wisłoką.

(400 tys. zł.)

549
15. Mielczanie czas na czytanie, e-booki dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.

(45 tys. zł.)

505
16. Parasolowa Aleja w mieleckim rynku.

(85 tys. zł.)

424
 

17.

I Festiwal Tańca w Mielcu na Bulwarach Gryfitów Mieleckich przy ul. Rzecznej.

(131 tys. zł.)

329
18. Dodatkowe miejsca parkingowe przy ul. Warneńczyka 17 na osiedlu Smoczka.

(400 tys. zł.)

200
19. Parkour/Street Workout Park przy ul. Jagiellończyka.

(230 tys. zł.)

193
20. Czar starówki – wymiana archiwalnych zdjęć na siedziskach w rynku.

(15 tys. zł.)

170
 

21.

 

Mielec wędkuje, piknik rodzinny i zawody wędkarskie na Stawach Cyranowskich.

(19 tys. zł.)

166
22. Wymiana nawierzchni sztucznej na boisku piłkarskim przy ul. Warszawskiej na obiekcie Gryfu (1 mln 100 tys. zł.) 106

 

 

PROJEKTY LOKALNE

OBSZAR 1 (Borek, Lotników)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Rozbudowa siłowni zewnętrznej wraz ze strefą street workaut przy ul. Tańskiego (100 tys. zł.) 1532
2. Altana rekreacyjna przy ul. Jagiełły (100 tys. zł.) 1098
3. Plac zabaw Michalinka przy ul. Sokoła (100 tys. zł.) 749

OBSZAR 2 (Cyranka, Mościska)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Remont Domu Ludowego przy ulicy Cyranowskiej. (100 tys. zł.) 96

OBSZAR 3 (Smoczka, Smoczka I)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Osiedlowy plac zabaw dla dzieci przy ul. Wyszyńskiego (100 tys. zł 402
2. Ogrodzenie głównego boiska Klubu Sportowego Smoczanka (100 tys. zł.) 342
3. Doposażenie siłowni zewnętrznej przy ul. Wolności (100 tys. zł.) 183

OBSZAR 4 (Kilińskiego, Kościuszki)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Wymiana dachu w schronisku dla zwierząt „Pies i kot” w Mielcu (100 tys. zł.) 994
2. Oświetlenie „ulicy za murem” biegnącej od ronda Deptuły do ul. Wiejskiej (100 tys. zł.) 106

OBSZAR 5 (Kopernika, Kusocińskiego)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1.

Biało-niebieski festyn rodzinny (MOSiR przy ul. Solskiego) (50 tys. zł.)

618
2. Skwer „Pod Kasztanami”  teren MOSiR-u przy ulicy Kusocińskiego (99 tys. zł.) 320
3. Strefa ćwiczeń na wolnym powietrzu – MOSiR przy ul. Solskiego (98 tys. zł.) 261
4. Oświetlenie 5 lampami terenu przy ul. Łukasiewicza 1-3 (55 tys. zł.) 244
5. Modernizacja ulicy wjazdowej do garaży i altany śmietnikowej przy ulicy Biernackiego 8 (100 tys. zł.) 214
6. Sokoły, wrony, gawrony „Plaga” – płoszenie ptactwa na os. Kusocińskiego (60 tys. zł.) 144

OBSZAR 6 (Rzochów, Wojsław)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Rozbudowa placu zabaw przy ul. Witosa o siłownię zewnętrzną (50 tys. zł.) 948
2. Siłownia zewnętrzna na osiedlu Rzochów (100 tys. zł.) 925

OBSZAR 7 (Dziubków, Szafera)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Skwer rekreacyjny wraz ze smart ławką – deptak na os. Dziubków (100 tys. zł.) 923
2. 2.Rozbudowa monitoringu miejskiego na osiedlu Szafera (50 tys. zł.) 391

OBSZAR 8 (Kazimierza Wielkiego, Wolności)

Lp.

Nazwa i wartość projektu

Liczba głosów
1. Oświetlenie alejki w lasku między ulicami Wolności i Piaskową (80 tys. zł.) 409
2. Bezpieczni piesi, wyspy zwalniające na ul. Parkowej i Kazimierza Wielkiego (58 tys. zł.) 406
3. UFO 2, Uśmiechnięty Festyn Osiedlowy na os. Kazimierza Wielkiego (20 tys. zł.) 366
OBSZAR 9 (Niepodległości, Żeromskiego)
Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr. 7 (83 tys. zł.) 890
2. Rewitalizacja zieleni przy bloku Kędziora 1 (17 tys. zł.) 383
3. Zielona rewitalizacja wokół rzeźby „Radość z życia” przy ul. Chopina (100 tys. zł.) 254

 

 

WYNIKI MIELECKIEGO BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W 2021 R.

PROJEKTY OGÓLNOMIEJSKIE
L.p. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Modernizacja boiska oraz budowa bieżni lekkoatletycznej przy SP 11 w Mielcu

( 550 tys. zł )

8784
2. Boisko wielofunkcyjne na Bulwarach Miejskich wraz z infrastrukturą

( 550 tys. zł )

8752
 

3.

Bezpłatna Strefa Wodnej Zabawy na os. Lotników

( 1 100 tys. zł )

3665
4. Budowa sportowego boiska wielofunkcyjnego do koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej i tenisa  ziemnego na os. Lotników

( 600 tys. zł )

3036
5. UFO – Kosmiczny Plac Zabaw na os. Kazimierza Wielkiego

( 700 tys. zł )

2330
6. Rewitalizacja zdegradowanego terenu przy SP 7 w Mielcu

( 1 100 tys. zł )

2218
7. Program sterylizacji oraz czipowania psów i kotów

( 60 tys. zł )

2003
8. Wymarzony ogród z placem zabaw dla dzieci przy Żłobku nr 5

( 350 tys. zł)

1768
 

9.

Zagospodarowanie terenu przy budynku wielofunkcyjnym w Rzochowie (

70 tys. zł )

1269
 

10.

Amfiteatr przy Przedszkolu Miejskim nr 4 w Mielcu

( 80 tys. zł )

1025
11.

 

Ławeczka Jacka Polaka

( 130 tys. zł )

876
 

12.

Przewijaki z miejscem do karmienia niemowląt

( 130 tys. zł )

478

 

PROJEKTY LOKALNE
OBSZAR 1 (Borek, Lotników)
Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Zakup mobilnej sceny koncertowo-teatralnej wraz z wyposażeniem na potrzeby    organizacji lokalnych wydarzeń ( 100 tys. zł ) 1558
2. Doposażenie, oświetlenie i monitoring siłowni plenerowej przy ul. Wspólnej na      os. Borek

( 100 tys. zł )

738
3. Wybieg dla psów na os. Lotników ( 70 tys. zł ) 452
4. Upiększenie deptaka przy ul.Tańskiego poprzez montaż nowoczesnych ławeczek   i donic miejskich z kwiatami i roślinnością ( 60 tys. zł ) 406
5. Piknik rodzinny “ Rodzinnie u Ducha” ( 40 tys. zł ) 250
OBSZAR 2 (Cyranka, Mościska)
Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego na os. Mościska ( 100 tys. zł ) 143
 

OBSZAR 3 (Smoczka, Smoczka I)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Mini Park Linowy Smoczka przy ul.Dąbrówki ( 100 tys. zł ) 3386
2. Budowa ogrodzenia i doposażenie boiska KS Smoczanka ( 100 tys. zł ) 1454
OBSZAR 4 (Kilińskiego, Kościuszki)
Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Modernizacja izolacji termicznej budynku w schronisku “Pies i Kot”

(100 tys. zł)

952
OBSZAR 5 (Kopernika, Kusocińskiego)
Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Zielone Płuca Miasta Mielca ( 100 tys. zł ) 821
2. Wybieg dla psów na błoniach MOSiR ( 100 tys. zł ) 336
3. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 4 w Mielcu ( 100 tys. zł ) 288
 

 

 

OBSZAR 6 (Rzochów, Wojsław)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Boisko do “Mini” Streetball’a ( 50 tys. zł ) 1186
2. Street Workout Park Wojsław ( 50 tys. zł ) 640
OBSZAR 7 (Dziubków, Szafera)
Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Budowa boiska do siatkówki przy SP nr 13 w Mielcu ( 80 tys. zł ) 795
2. Miejsce spacerowe dla psów ( 100 tys. zł ) 499
3. Piknik rodzinny i zawody wędkarskie o Puchar Rady Osiedla Dziubków

( 20 tys. zł )

22
 

 

OBSZAR 8 (Kazimierza Wielkiego, Wolności)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Trasa do nordic walking – Czas na marsz ( 100 tys. zł ) 414
 

 

 

 

 

OBSZAR 9 (Niepodległości, Żeromskiego)

Lp. Nazwa i wartość projektu Liczba głosów
1. Wymiana ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 12 w Mielcu ( 85 tys. zł ) 1032
2. Monitoring obiektów sportowych przy SP 3 ( 50 tys. zł ) 1017
3. Modernizacja parkingu przy Przedszkolu Miejskim nr 7 w Mielcu ( 50 tys. zł ) 194