Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mieleckie lotnisko

Wieża kontroli lotów na mieleckim lotnisku

Powstałe w 1938 roku w ramach inwestycji Centralnego Okręgu Przemysłowego lotnisko w Mielcu, obecnie funkcjonuje jako lotnisko cywilne użytku publicznego o kodzie referencyjnym 4B wpisane do rejestru lotnisk cywilnych Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Lotnisko posiada Certyfikat Lotniska PL-004/EPML/2014.

Lotnisko położone jest w odległości 5 km od centrum miasta Mielec na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej „Euro-Park” Mielec. Posiada drogę startową o nawierzchni asfaltowo-betonowej. Długość drogi startowej wynosi 2.498 m, a szerokość 45 m.

Po północnej stronie głównej drogi startowej zlokalizowany jest trawiasty pas startowy o długości 610 m i szerokości 80 m przeznaczony głównie dla lotnictwa sportowego.

Na lotnisku ustanowione jest dodatkowe lotnicze przejście graniczne dla ruchu osobowego, którego obsługę prowadzi Placówka Straży Granicznej Lotniska Rzeszów Jesionka.

Zarządzającym lotniskiem i właścicielem infrastruktury lotniskowej jest LOTNISKO MIELEC Sp. z o.o., a wspólnikami Spółki są Gmina Miejska Mielec i Polskie Zakłady Lotnicze Sp. z o.o. w Mielcu. Spółka posiada zezwolenie Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego ULC-LER-1/4020-0039/02/14 na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie zarządzania lotniskiem użytku publicznego MIELEC.

Więcej informacji na stronie internetowej lotniska Mielec.