Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Stawki

System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych (mieszkańcy domów, mieszkań itp.) oraz właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne (szkoły, sklepy, przedsiębiorstwa). Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uzależniona jest od:

  • ilości osób – w przypadku nieruchomości zamieszkałych,
  • ilości wywożonych w skali miesiąca pojemników – w przypadku nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.

 

Od 01.04.2019 r. obowiązują nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zarówno dla nieruchomości zamieszkałych jak i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.04.2019 r.

NIERUCHOMOŚCI ZAMIESZKAŁE:

W przypadku zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

(należy pomnożyć: liczbę osób zamieszkałych daną nieruchomość * odpowiednią stawkę)

  Odpady są zbierane w sposób selektywny Odpady są zbierane w sposób nieselektywny
za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości 14,50 zł/osobę/miesiąc 20,00 zł/osobę/miesiąc
za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości 7,00 zł/osobę/miesiąc 10,00 zł/osobę/miesiąc

W przypadku zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  Odpady są zbierane w sposób selektywny Odpady są zbierane w sposób nieselektywny
za każdą z pierwszych czterech osób zamieszkałych na danej nieruchomości 13,50 zł/osobę/miesiąc 20,00 zł/osobę/miesiąc
za piątą i każdą kolejną osobę zamieszkałą na danej nieruchomości 6,00 zł/osobę/miesiąc 10,00 zł/osobę/miesiąc

 Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne:

(należy pomnożyć: liczbę pojemników * ilość wywozów * odpowiednią stawkę)

Rodzaj pojemnika Odpady są zbierane w sposób selektywny Odpady są zbierane w sposób nieselektywny
pojemnik o pojemności 80 l 11,80 zł 16,05 zł
pojemnik o pojemności 120 l 13,64 zł 18,55 zł
pojemnik o pojemności 240 l 27,28 zł 37,10 zł
pojemnik o pojemności 1100 l 126,06 zł 171,44 zł
pojemnik o pojemności 6000 l 679,63 zł 924,30 zł
prasokontener 3m3 935,00 zł 1 271,60 zł
praskontener każdy dodatkowy m3 311,00 zł 422,96 zł

 

STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCE OD 01.01.2016 r. DO 31.03.2019 r.

 

Właścicielom nieruchomości, którzy złożyli deklarację przypisany zostanie indywidualny numer konta, na który należy dokonywać wpłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłatę należy wnieść bez wezwania, za dany miesiąc kalendarzowy, w terminie do dnia 15-tego dnia tego miesiąca ( np. do 15 lipca za lipiec, do 15 sierpnia za sierpień itd.).

Uwaga!

Gmina nie będzie wysyłała dodatkowych zawiadomień, faktur ani książeczek wpłat. Każdy zobowiązany do wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi winien jest terminowo i w zadeklarowanej wysokości wnosić opłatę w wybranej przez siebie formie tj. przelewem lub w kasie urzędu podając tytuł płatności „Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi” lub „Opłata za odpady”.