Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Zarządzanie kryzysowe

 

grafika regulacja ruchu

Jak informuje Podkarpacki Urząd Wojewódzki w Rzeszowie od drugiej połowy lutego 2024 r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją. Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi.

Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zwracamy się również z  apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

***

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca.

STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

———————————————————————————————————————————————————–

Analiza zagrożeń w tym identyfikacji miejsc,
w których występuje zagrożenie dla
bezpieczeństwa osób wykorzystujących obszar
wodny do pływania, kąpania się, uprawiania
sportu lub rekreacji na terenie Gminy Miejskiej Mielec

———————————————————————————————————————————————————–

Umiejętność radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia jest niezwykle istotnym elementem budowania odpornego społeczeństwa, a to przekłada się bezpośrednio na odporność państwa.

Dlatego Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, od kilku lat prowadzi edukację w tym obszarze, przygotowując poradniki bezpiecznych zachowań, infografiki, animacje i filmy, które są rozpowszechniane poprzez profile w mediach społecznościowych oraz są ilustracją do publikowanych ostrzeżeń. “Bądź gotowy – poradnik na czas kryzysu i wojny” to ostatni materiał, który został przygotowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Materiały przygotowane przez RCB można znaleźć tutaj:

https://www.gov.pl/web/rcb/badz-gotowy–poradnik-na-czas-kryzysu-i-wojny?fbclid=IwAR0DG-2fVfA21e2BB93CQE21_obGntJhfYMm_PovEDbTdCV__9Kn4iRwEt8

——————————————————————————————

Biuro Zarządzania Kryzysowego w Mielcu zajmuje się realizacją zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, obrony cywilnej, spraw obronnych i ochrony przeciwpowodziowej w mieście.

Dane teleadresowe:

Kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego: Zenon Tokarski.

Alarmy i sygnały alarmowe

Rodzaje alarmów
Lp. Rodzaj alarmu Sposób ogłaszania alarmów
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu wizualny sygnał alarmowy
1. Ogłoszenie alarmu Sygnał akustyczny – modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Ogłaszam alarm ( podać przyczynę, rodzaj alarmu itp.) dla …………………… Znak Żółty w kształcie trójkąta lub w uzasadnionych przypadkach innej figury geometrycznej
2. Odwołanie alarmu Sygnał akustyczny – ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Uwaga! Odwołuję alarm (podać przyczynę, rodzaj
Komunikaty ostrzegawcze
Lp. Rodzaj komunikatu Sposób ogłaszania komunikatu Sposób odwołania komunikatu
akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu akustyczny system alarmowy środki masowego przekazu
1. Uprzedzenie o zagrożeniu skażeniami Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Osoby znajdujące się na terenie ……………… około godz. …….. min………. może nastąpić skażenie ………………… (podać rodzaj skażenia) w kierunku …………………… (podać kierunek) Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj skażenia) dla …………………………
2. Uprzedzenie o zagrożeniu zakażeniami Formy i treść komunikatu uprzedzenia o zagrożeniu zakażeniami ustalają organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj zakażenia) dla …………………………
3. Uprzedzenie o klęskach żywiołowych i zagrożeniu środowiska Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Informacja o zagrożeniu i sposobie postępowania mieszkańców …………………… (podać rodzaj zagrożenia, spodziewany czas wystąpienia i wytyczne dla mieszkańców) Powtarzana trzykrotnie zapowiedź słowna: Uwaga! Uwaga! Odwołuję uprzedzenie o zagrożeniu (podać rodzaj klęski) dla …………………………

Zachowanie podczas zagrożeń powodziowych

W granicach administracyjnych Mielca najczęściej są spodziewane w okresie zimowo-wiosennym i jesienno-zimowym. Powodują je opady deszczu, a także roztopy śniegu. Ich intensywność wpływa na stany wody na rzece Wisłoce – prawym dopływie Wisły.

Pogotowie przeciwpowodziowe wprowadza się, gdy poziom wody w rzece wzrasta do poziomu ostrzegawczego i podnosi się nadal. W Mielcu ogłasza się, kiedy poziom wody w Wisłoce wynosi 480 cm.

Alarm powodziowy ogłasza się, gdy poziom wody zbliża się do stanu alarmowego. Dla miasta Mielca stan alarmowy poziomu wody w Wisłoce wynosi 650 cm.

 • Dowiedz się w Urzędzie Miejskim:
  • o czy mieszkasz na terenie zagrożonym (zalewowym), jeżeli tak, to przy jakim poziomie wody ogłaszany jest stan ostrzegawczy i stan alarmowy;
  • o czy będą stosowane sposoby alarmowania (wycie syren, bicie dzwonów, komunikaty radiowe);
  • o czy w razie powodzi będzie zorganizowana ewakuacja, kto ją będzie przeprowadzał, kiedy, kogo i co obejmie oraz gdzie przewiduje się miejsca przyjęć ludzi i mienia.
  • Ubezpiecz siebie i swój dobytek – w razie tragedii odszkodowanie zawsze pomoże Ci “stanąć na nogi”.
  • Jeśli zagrożenie powodziowe stanie się realne, zaopatrz się w przydatny sprzęt:
  • o latarki, radioodbiornik bateryjny i zapasowe baterie;
  • o inne źródła światła (świece, lampy naftowe, zapałki, zapalniczki).
  • Przygotuj się, aby być samowystarczalnym przez okres kilku dni, zdolnym do pomocy sobie i innym.
  • Poproś krewnych lub znajomych zamieszkałych na terenach bezpiecznych, by służyli jako miejsce kontaktu dla Twojej rodziny. Upewnij się, czy wszyscy jej członkowie znają adresy i telefony osób kontaktowych.
  • Zapoznaj rodzinę, jak zabezpiecza się mieszkanie, dom, obejście przed powodzią i grabieżą.
  • Sprawdź zawory zainstalowane w kanalizacji ściekowej swego domu w celu zapobieżenia cofania się wody z systemu drenowego. W ostateczności użyj dużych korków lub czopów do zatkania przecieków, rur i zbiorników.

W czasie zagrożenia powodzią

  • Miej włączone radio bateryjne na częstotliwości rozgłośni lokalnej, w celu uzyskania komunikatu o zagrożeniu. Postępuj zgodnie z treścią komunikatów – nie zwlekaj!
  • W przypadku niebezpieczeństwa natychmiast przemieszczaj się na wyżej położone tereny (miejsca).
  • Jeżeli władze lokalne ogłoszą ewakuację z terenów zagrożonych, bądź przygotowany na nią wraz z rodziną. Pamiętaj także o swoich zwierzętach.
  • Zabezpiecz swoje mieszkanie lub dom, tj. przenieś wartościowe wyposażenie domowe na wyższe piętra domu oraz zabezpiecz parter, jeśli czas na to pozwala. Wykorzystaj do tego celu worki z piaskiem, folię lub inne materiały podręczne. Z posesji wszystkie rzeczy schowaj w budynku lub je przywiąż do czegoś stabilnego, aby nie popłynęły.
  • W czasie powodzi odłącz urządzenia elektryczne, ale nie dotykaj ich, gdy są wilgotne lub stoją w wodzie. Wyłącz sieć gazową i wodociągową.
  • W miarę możliwości na wyższych piętrach napełnij wannę i inne pojemniki wodą, po wcześniejszym wysterylizowaniu ich płynami typu ACE, Bielinka, Chlorobis, inne.
  • Nie używaj w gospodarstwie domowym wód gruntowych; mogą być zatrute (skażone).
  • Nie chodź na obszarach zalanych, jeżeli woda przemieszcza się szybko. Fala o głębokości kilkunastu centymetrów może przewrócić i przemieścić dorosłego człowieka.
  • Jeżeli musisz przekroczyć zalany obszar, użyj tyczki do badania gruntu przed sobą. Do przejścia wybieraj miejsca bez prądu powodziowego.
  • Po ostrzeżeniu, że spodziewana jest duża powódź, zapewnij swobodny wlew wód powodziowych do piwnicy Twego domu lub sam wypełnij ją czystą wodą. Unikniesz w ten sposób zagrożenia uszkodzenia fundamentów domu przez ciśnienie napierających wód powodziowych.
  • Dzieciom i osobom z ograniczoną świadomością należy przymocować w widocznym miejscu kartkę z imieniem, nazwiskiem oraz miejscem zamieszkania.
  • Jeżeli zostaniesz wytypowany do pomocy w pracach przeciwpowodziowych (np. do układania lub napełniania worków z piaskiem) – pomagaj!
  • W miarę możliwości zapobiegaj tworzeniu się atmosfery paniki, bądź rozsądny, zachowaj trzeźwość umysłu – to połowa sukcesu.

Dobrze jest mieć ustalone zasady sygnalizacji na wypadek różnych potrzeb, np.:

  • kolor biały – potrzeba ewakuacji;
  • kolor czerwony – potrzeba żywności i wody;
  • kolor niebieski – potrzeba pomocy medycznej.

Po powodzi

  • Jak najdłużej pozostań poza zasięgiem wód powodziowych, gdyż mogą być skażone np. produktami ropopochodnymi, nie oczyszczonymi ściekami, bakteriami chorobotwórczymi itp. Nie używaj ich do picia! Mogą być one również pod napięciem z uszkodzonych linii energetycznych napowietrznych lub podziemnych.
  • Bądź ostrożny, gdy wjeżdżasz na tereny dotknięte powodzią. Drogi mogą być osłabione i mogą nie wytrzymać ciężaru Twojego samochodu (ciągnika) czy innego pojazdu.
  • Miej zawsze włączone radio w celu uzyskania informacji lokalnych dotyczących udzielanej pomocy, tj. zaopatrzenia w żywność i wodę zdatną do picia i użytku ogólnego.
  • Zwracaj uwagę na zdrowie i bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Często myj ręce mydłem w czystej wodzie, jeśli miałeś kontakt z wodami powodziowymi.
  • Pamiętaj o wspomożeniu swoich sąsiadów, którzy mogą potrzebować specjalnej pomocy przy małych dzieciach, starszych lub przy niepełnosprawnych osobach.
  • Wyrzuć żywność, która miała kontakt z wodami powodziowymi.
  • Poinformuj odpowiednie służby o zerwanych liniach energetycznych, nieszczelności rurociągu gazowego lub o innych zagrożeniach występujących na Twoim terenie.
  • Mieszkanie i wszystkie sprzęty, które przydatne są do dalszego użytkowania, trzeba zdezynfekować, gdyż naniesiony muł zawiera duże ilości grzybów i bakterii chorobotwórczych, które zagrażają zdrowiu ludzi i zwierząt.
  • Przygotuj do wymiany podłogi i mury, które nasiąkły wodami powodziowymi.
  • Sprawdzaj, czy fundamenty Twego domu nie mają pęknięć, aby upewnić się, że budynek nie grozi zawaleniem. Uważaj na poluzowane tynki, sufity.
  • Odpompuj zalane piwnice stopniowo – około 1/3 pierwotnego poziomu wody dziennie – w celu uniknięcia zniszczenia struktury fundamentów.
  • Dopilnuj, aby instalacje domowe: elektryczne, gazowe i wodno-kanalizacyjne zostały sprawdzone przez fachowców i ewentualnie naprawione przed ich ponownym użytkowaniem.
  • W czasie oględzin zabudowań używaj mocnego obuwia i lamp bateryjnych lub latarek.
  • Jeżeli byłeś ubezpieczony przed powodzią, skontaktuj się z firmą ubezpieczeniową, aby uniknąć nieporozumień z odszkodowaniami. Zrób zdjęcia zastanych zniszczeń – zarówno budynku, jak i wyposażenia.

Pierwsza pomoc

Znajomość udzielenia pierwszej pomocy jest zawsze potrzebna, a wyjątkowego znaczenia nabiera w przypadku masowych strat sanitarnych, jakie mogą zaistnieć w rejonach porażenia.

Podstawowym zadaniem pierwszej pomocy jest utrzymanie przy życiu poszkodowanego oraz zabezpieczenie dalszym powikłaniom.

Pomoc ta może obejmować następujące zabiegi:

  • zapewnienie drożności dróg oddechowych (rozwarcie szczęk, usunięcie ciał obcych z ust),
  • założenie opatrunku na miejsce zranione,
  • zatamowanie krwawienia (doraźny opatrunek uciskowy)
  • unieruchomienie złamań (za pomocą środków podręcznych),
  • oczyszczenie skażonych powierzchni ciała i odzieży,
  • zabezpieczenie poszkodowanego przed dodatkowymi urazami,
  • podanie środków przeciwbólowych i płynów do picia,
  • przewiezienie lub przeniesienie do punktu medycznego.

Wykonanie czynności składających się na pierwszą pomoc zmniejsza śmiertelność, zapobiega ciężkim powikłaniom (wstrząsom, zakażeniom) i ułatwia pracę służby zdrowia.

mielec.tv

30.03.2017

stop pożarom traw

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji rozpoczęło ogólnopolską akcję “Stop pożarom traw”.  Akcja ta ma przede wszystkim edukować i uświadamiać, że wypalanie traw jest nie tylko niebezpieczne, ale również prawnie zabronione. Data rozpoczęcia tegorocznej kampanii przeciwko wypalaniu traw nie jest przypadkowa. Początek wiosny to czas, w którym gwałtownie wzrasta liczba pożarów traw.

W ramach kampanii „Stop pożarom traw” została uruchomiona strona internetowa  http://www.stoppozaromtraw.pl/  – można na niej znaleźć wszystkie informacje o akcji.

Z informacjami dotyczącymi kampanii można się także zapoznać na stronach:

http://www.kppsp.mielec.pl/serwis/index.php/aktualnosci/122-proba

http://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Ruszyla-kampania-Stop-pozarom-traw/idn:36226