Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Zastępcy Prezydenta Miasta Mielca

PAWEŁ PAZDAN
Pierwszy Zastępca Prezydenta Miasta Mielca
tel.: 17 788 85 04
e-mail: sekretariat@um.mielec.pl

Urodzony 27 sierpnia 1969 r. w Mielcu. Ukończył I Liceum Ogólnokształcące im. S. Konarskiego w Mielcu, a następnie Medyczne Studium Zawodowe nr 7 w Krakowie i uzyskał tytuł dyplomowanego pracownika socjalnego. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie i w 1998 r. uzyskał tytuł magistra socjologii. Ponadto ukończył studia podyplomowe z zakresu organizacji pomocy społecznej w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Rzeszowie, Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej, studia podyplomowe w Polskiej Akademii Nauk – Instytucie Nauk Prawnych w Warszawie w zakresie europejskiego prawa samorządowego, a następnie na  Wydziale Ekonomicznym Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie studia podyplomowe:  Zarządzanie w służbie zdrowia oraz studia podyplomowe: Wsparcie menedżerskie dla kadry zarządzającej podmiotami leczniczymi na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach.

Ponadto ukończył kilkadziesiąt kursów specjalistycznych związanych z problemami opieki społecznej i służby zdrowia, zarządzania kryzysowego i zagadnień ekonomicznych.

W latach 1991-2000 pracował w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Mielcu jako pracownik socjalny, st. pracownik socjalny i st. specjalista pracy socjalnej. W latach 2000 – 2012 pracował jako dyrektor Wydziału Zdrowia i Spraw Społecznych w Starostwie Powiatowym w Mielcu. Uczestniczył w reformowaniu służby zdrowia i rozbudowie Szpitala Powiatowego w Mielcu. Był współorganizatorem Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Mielcu. W latach 2012 -2018 pełnił funkcję Dyrektora Powiatowej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Mielcu. W tym czasie prowadzone były w stacji szerokie zadania inwestycyjne.

Po zakończeniu pracy w stacji pogotowia ratunkowego do końca listopada 2018 pracował jako Koordynator Inwestycji Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Staszowie.

Przez szereg lat grał w piłkę ręczną w klubie SPR BRW „Stal” Mielec i przyczynił się do jej awansu do I ligi. W latach 1994-2000 był kuratorem społecznym w Sądzie Rejonowym w Mielcu, a w latach 2000-2003 pełnił funkcję ławnika w tymże Sądzie. Żonaty, dwoje dzieci.

ADRIANA MIŁOŚ
Drugi Zastępca Prezydenta Miasta Mielca
Tel.: 17 788 85 04
e-mail: sekretariat@um.mielec.pl

Mielczanka, urodzona 9 kwietnia 1976r. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej filia w Rzeszowie. Tytuł magistra uzyskała w 2000r. W 2003r. ukończyła Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej. Posiada również świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego z zakresu Organizacji i Marketingu w Instytucjach Finansowych i Ubezpieczeniowych. W 2008r. otrzymała zaświadczenie ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie.

Posiada również certyfikat ukończenia szkolenia pt. “Menedżer Lider” organizowanego w 2011r. w ramach projektu “Podkarpacka Akademia Zarządzania” w Rzeszowie. W latach 2011-2012 uczestniczyła w kursie z zakresu projektowania i prowadzenia coachingu, organizowanym w ramach Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. W 2015r. uzyskała tytuł “The Practitioner Coach” uczestnicząc w projekcie współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Noble Manhattan and IBD Business School. W 2017r. uzyskała zaświadczenie o ukończeniu kursu e-learningowego “Organizacja i zarządzanie domem – ośrodkiem kultury” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.  W tym samym roku ukończyła Szkołę Liderów Miasta Mielca.

Od kilkunastu lat zawodowo związana jest z sektorem bankowym. Ostatnio pracowała na stanowisku Dyrektora Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Mielcu. Na przestrzeni kilku lat była inicjatorką organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Mielcu i w Kolbuszowej, konkursów dla młodzieży z wiedzy o bankowości i finansach. Jest autorką szkoleń, które prowadziła dla instytucji oświatowych, pomocy społecznej i dla biznesu.

W latach 2013-2017 była koordynatorem działalności Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego funkcjonującego w ramach Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. W latach 2017-2018 prowadziła zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu z zakresu wiedzy o finansach  i bankowości. W roku szkolnym 2017/2018 pracowała jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Bł. Romana Sitki w Mielcu. Jest mamą dwóch synów – Mikołaja i Jana.