Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Zastępca Prezydenta Miasta Mielca

 

ADRIANA MIŁOŚ
Zastępca Prezydenta Miasta Mielca
Tel.: 17 787 40 23
e-mail: sekretariat@um.mielec.pl

Mielczanka, urodzona 9 kwietnia 1976r. Absolwentka Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej filia w Rzeszowie. Tytuł magistra uzyskała w 2000r. W 2003r. ukończyła Studium Pedagogiczne na Politechnice Rzeszowskiej. Posiada również świadectwo ukończenia Studiów Podyplomowych na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Rzeszowskiego z zakresu Organizacji i Marketingu w Instytucjach Finansowych i Ubezpieczeniowych. W 2008r. otrzymała zaświadczenie ukończenia Szkoły Trenerów Biznesu i Doradców Personalnych w Pracowni Psychologicznej Elżbiety Sołtys w Krakowie.

Posiada również certyfikat ukończenia szkolenia pt. “Menedżer Lider” organizowanego w 2011r. w ramach projektu “Podkarpacka Akademia Zarządzania” w Rzeszowie. W latach 2011-2012 uczestniczyła w kursie z zakresu projektowania i prowadzenia coachingu, organizowanym w ramach Instytutu Psychoedukacji i Rozwoju Integralnego w Krakowie. W 2015r. uzyskała tytuł “The Practitioner Coach” uczestnicząc w projekcie współfinansowanym przez UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Noble Manhattan and IBD Business School. W 2017r. uzyskała zaświadczenie o ukończeniu kursu e-learningowego “Organizacja i zarządzanie domem – ośrodkiem kultury” zorganizowanego przez Studium Prawa Europejskiego.  W tym samym roku ukończyła Szkołę Liderów Miasta Mielca.

Od kilkunastu lat zawodowo związana jest z sektorem bankowym. Ostatnio pracowała na stanowisku Dyrektora Oddziału Podkarpackiego Banku Spółdzielczego w Mielcu. Na przestrzeni kilku lat była inicjatorką organizowanych w szkołach ponadgimnazjalnych w Mielcu i w Kolbuszowej, konkursów dla młodzieży z wiedzy o bankowości i finansach. Jest autorką szkoleń, które prowadziła dla instytucji oświatowych, pomocy społecznej i dla biznesu.

W latach 2013-2017 była koordynatorem działalności Mieleckiego Uniwersytetu Dziecięcego funkcjonującego w ramach Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu. W latach 2017-2018 prowadziła zajęcia ze studentami Wyższej Szkoły Gospodarki i Zarządzania w Mielcu z zakresu wiedzy o finansach  i bankowości. W roku szkolnym 2017/2018 pracowała jako nauczyciel podstaw przedsiębiorczości w Zespole Szkół Ekonomicznych im. Bł. Romana Sitki w Mielcu. Jest mamą dwóch synów – Mikołaja i Jana.