Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Czermin

Murowany barokowy kościół parafialny św. Klemensa z 1630 r., rozbudowany w latach 1653 i 1721.

Świątynię otacza XIX-wieczny mur z kaplicami i dzwonnicą (jeden z dzwonów odlano w  1525 r.)

Cenny zabytek sakralny powiatu mieleckiego i regionu podkarpackiego.