Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

SSE Euro-Park Mielec

Wychodząc naprzeciw potrzebom przedsiębiorców i potencjalnych inwestorów posiadamy szeroką ofertę dla rozwijania aktywności gospodarczej, której atutem jest możliwość prowadzenie działalności na preferencyjnych warunkach w oparciu o uproszczone procedury administracyjne tj.: w ramach SSE EURO-PARK MIELEC czy w Mieleckim Parku Przemysłowym (MPP).

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC została utworzona w 1995 roku. Od 2001 roku główny obszar strefy położony w Mielcu jest sukcesywnie rozszerzany o tereny zamiejscowe nazywane podstrefami. Obecnie SSE zajmuje powierzchnię 1,5 tys. ha i jest zlokalizowana w 5 województwach, głównie na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie.

Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC utworzona została jako pierwszy tego typu obszar aktywności gospodarczej w Polsce, którego głównym celem jest kreowanie jak najlepszych warunków do rozwoju przedsiębiorczości z wykorzystaniem potencjału gospodarczego regionu. W ciągu dwudziestu lat okazała się jedną z najefektywniejszych stref w Polsce – jest miejscem pracy dla 30 tys. osób.

Bezpośrednim organem zarządzającym strefą jest Oddział Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w Mielcu, którego podstawowym zadaniem jest wydawanie zezwoleń na prowadzenie działalności w SSE, z ramienia Ministra Rozwoju, w drodze procedur: przetargu łącznego lub rokowania.

Mielecka strefa w niezależnych rankingach oceniana jest jako jedna z najefektywniejszych stref w Polsce, czego potwierdzeniem są dane statystyczne.