Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Rzemień

Średniowieczny zamek z wałami i wieżą mieszkalno-obronną (XIV/XV w.) założony pośród niedostępnych bagien i lasów na wyspie rozlewiska. Książęta Lubomirscy w poł. XVII w. rozbudowali dawny zamek Tarnowskich w silną fortyfikację, a na murach i wałach obronnych ustawili 40 dział (w Polsce w tym czasie było nieco ponad 600 dział).

W północnej części zabytkowego parku zaskoczy turystę drugi obiekt zabytkowy w Rzemieniu – pałac zbudowany przez Szaszkiewiczów. Obecnie nie ma możliwości publicznego zwiedzania wnętrz zamku książęcego i pałacu – zabytki możemy obejrzeć jedynie z zewnątrz.