Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecka Rada Seniorów I kadencji na lata 2015 – 2019

 1. Pan Jan Bury,
 2. Pani Władysława Cegielska,
 3. Pan Feliks Czop,
 4. Pan Antoni Dutkiewicz,
 5. Pan Józef Dziekan,
 6. Pani Jadwiga Jankowska,
 7. Pani Maria Madej,
 8. Pani Elżbieta Pitroff,
 9. Pani Stanisława Rzeźnik – przewodnicząca MRS,
 10. Pan Wacław Świerczyński – wiceprzewodniczący MRS,
 11. Pan Andrzej Talarek,
 12. Pani Janina Tomczyk.

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji na lata 2016-2019  

 

 Składy zespołów zadaniowych i dyżury Rady Seniorów

Dyżury członków Rady odbywają się w każdy wtorek od godz. 12.00 do 14.00 w sali mityngowej przy ul. Chopina 8. Celem dyżurów jest bieżące monitorowanie potrzeb seniorów.

Składy komisji Mieleckiej Rady Seniorów.

I. Zespół ds. Zdrowia, Usług, Sportu, Turystyki i Rekreacji

 • Przewodniczący – Jan Bury,
 • członek – Janina Tomczyk,
 • członek – Józef Dziekan,
 • członek – Wacław Świerczyński,
 • doradca – Kazimierz Tylko,
 • doradca – Andrzej Szurek.

II. Zespół ds. Edukacji, Kultury i Bezpieczeństwa

 • Przewodniczący – Feliks Czop,
 • członek – Jadwiga Jankowska,
 • członek – Maria Madej,
 • członek – Stanisława Rzeźnik,
 • doradca – Barbara Gadomska.

III. Zespół ds. Aktywizacji Osób Starszych i Współpracy z Organizacjami i Instytucjami działającymi na rzecz Osób Starszych

 • Przewodniczący – Janina Tomczyk,
 • członek – Władysława Cegielska,
 • członek – Elżbieta Pitroff,
 • członek – Antoni Dutkiewicz,
 • członek – Andrzej Talarek,
 • doradca – Maria Świątek.

IV. Zespół ds. Medialnych

 • Przewodniczący – Andrzej Talarek,
 • członek – Stanisława Rzeźnik
 • członek – Wacław Świerczyński,
 • doradca – Kazimierz Tylko.

Uchwała nr IX/68/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie powołania Mieleckiej Rady Seniorów oraz nadania jej statutu

Zarządzenie nr 274/2015 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23 września 2015 r.

w sprawie ogłoszenia składu osobowego Mieleckiej Rady Seniorów oraz ustalenia terminu pierwszego posiedzenia i porządku obrad Mieleckiej Rady Seniorów