Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mieleckie Dni Seniora

 

Na szczególną uwagą zasługuje fakt, że ten kilkudniowy cykl wydarzeń skierowanych do najstarszych mieszkańców naszego miasta i odbywa się po raz pierwszy. Pomysł i inicjatywa Mieleckich Dni Seniora jest zasługą aktywnych środowisk senioralnych działających na terenie naszego miasta tj. Mieleckiej Rady Seniorów oraz Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Wydarzenie to jest współfinansowane ze środków Gminy Miejskiej Mielec.

W programie Mieleckich Dni Seniora zaplanowano wystawę twórczości artystycznej seniorów, którą można obejrzeć w dniach od 6 do 10 listopada w sali wystawienniczej SCK. Ponadto amatorzy szachów i brydża będą mogli zmierzyć się w turniejach o puchar Mieleckiej Rady Seniorów. Kulminacją obchodów będzie gala finałowa i wybór najsympatyczniejszych seniorek, zaplanowaną na 10 listopada o godzinie 16.30 w sali widowiskowej SCK.

Mieleccy seniorzy są wyjątkowi, aktywni i kreatywni. Miasto może pochwalić się prężnie działającymi  klubami seniora oraz organizacjami zrzeszającymi osoby starsze. Mamy nadzieję, że obchody Mieleckich Dni Seniora we współpracy samorządu z organizacjami senioralnymi wpiszą się na trwale w kalendarz imprez miejskich – przekazała Agata Ćwięka Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia, który zajmuje się zadaniami związanymi z aktywizacją seniorów.

Program “Mieleckich Dni Seniora”

6 XI 2016 r. godz. 10.00 – Sprawdzian znajomości przepisów ruchu drogowego i konkurs jazdy sprawnościowej seniorów, organizowane przez Automobilklub Mielecki – Szkoła Podstawowa Nr 6 i boisko MOSiR, ul. Solskiego

6 XI 2016 r. godz. 15.00 – Uroczyste rozpoczęcie Mieleckich Dni Seniora z udziałem władz Miasta Mielca. W programie – przegląd osiągnięć artystycznych seniorów – Spółdzielczy Dom Kultury, ul. Kusocińskiego 13A.

6-10 XI 2016 r. – Wystawa twórczości artystycznej seniorów – Sala wystawiennicza SCK w Mielcu, al. Niepodległości 7.

8 XI 2016 r. godz. 17.00 – Turniej brydżowy o puchar Mieleckiej Rady Seniorów – Hotel Polski, ul. Biernackiego 12.

9 XI 2016 r. godz. 13.00 – Turniej szachowy o puchar Prezesa KORSO – Restauracja ,,Frezja’’, ul. Sobieskiego27.

10 XI 2016 r. godz. 16.30 – Gala Finałowa – wybór najsympatyczniejszych seniorek Miasta Mielca – Sala widowiskowa SCK  w Mielcu, al. Niepodległości 7. Wstęp na Galę Finałową bezpłatny. Wejściówki do odbioru w kasie Kina Galaktyka od dnia 5 XI 2016 r.

Druga edycja święta seniorów w Mielcu rozpoczęła się symbolicznym przekazaniem klucza do bram miasta na ręce Pani Stanisławy Rzeźnik, przewodniczącej Mieleckiej Rady Seniorów oraz Pana Feliksa Czop, prezesa Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – pomysłodawców oraz realizatorów obchodów.

Począwszy od 7 października przez kilkanaście dni na mieleckich seniorów czekać będzie wiele wydarzeń kulturalnych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W tegorocznym programie wśród zaplanowanych atrakcji znalazły się – przegląd osiągnięć artystycznych, wystawa twórczości, turniej brydżowy i szachowy, dzień twórczości literackiej. Kluczowym wydarzaniem święta seniorów będzie gala, podczas której prezentowane będą formacje par tanecznych seniorów, występy wokalne oraz pokazy młodzieżowych grup tanecznych.

Druga edycja Mieleckich Dni Seniora jest pomysłem kontynuowanym po zeszłorocznych obchodach, które odbiły się szerokim echem również w telewizji ogólnopolskiej. W tym roku zamiast wyborów najsympatyczniejszej seniorki wprowadzamy nową formę gali oraz szereg imprez towarzyszących – wyjaśnia Stanisława Rzeźnik, przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów.

Zwieńczenie Mieleckich Dni Seniora połączone będzie z obchodami 10-lecia Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jubileusz planowany jest na 19 października w sali widowiskowej SCK.

Jesień należy do seniorów. Z tej okazji dużo atrakcji odbywa się w wielu miastach w Polsce. W Mielcu już po raz trzeci będą obchodzone Mieleckie  Dni Seniora (MDS). Inicjatorem i organizatorem tych Dni są: Mielecka Rada Seniorów i Mielecki Uniwersytet III Wieku, przy wsparciu finansowym i doradczym  Gminy Miejskiej Mielec. Dni Seniora to dowód na to, że seniorzy są ważną częścią miejskiej społeczności i mają wpływ na życie miasta, to również aktywizacja społeczna seniorów poprzez motywowanie do  działań na rzecz swojego otoczenia.

Obchody III MDS odbywać się będą  od 5 do 10 października 2018r. Ich głównym celem będzie wyłonienie najaktywniejszych seniorów. Spośród zgłoszonych przez instytucje i osoby fizyczne kandydatów, kapituła wybrała 12 osób, w czterech kategoriach:

 1. Kultura, nauka i sztuka
 2. Wolontariat – społecznik
 3. Moje hobby,
 4. Sport,turystyka i rekreacja

Nazwiska osób w poszczególnych kategoriach:

 1. Kultura nauka i sztuka:

– Maria Sowińska
– Feliks Czop
– Janusz Woloszczak

 1. Moje hobby:

– Grażyna Kotlarz-Pieróg
– Maria Karaś
– Tadeusz Płeszka

 1. Wolontariat społecznik:

– Janusz Chojecki
– Gabriela Szczerba
– Barbara Ząbek

 1. Wolontariat społecznik:

– Maria Działowska
– Adam Skręt
– Kazimierz Kiełb

Ramowy program
III Mieleckich Dni Seniora

5.X.2018r.
godz.12:00

Rozpoczęcie Dni Seniora uroczystą Inauguracją roku akademickiego20182019 Mieleckiego Uniwersytetu III Wieku.- Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu, al. Niepodległości.

5-10.X.2018r. Wystawa twórczości artystycznej seniorów. Centrum Wystawiennicze Domu Kultury SCK w Mielcu.
6.X.2018r. Turniej Taneczny pod nazwą Tańczyć każdy może.
8.X.2018r. Dzień Twórczości Literackiej Seniorów SCK sala nr.1
9.X.2018r. Imprezy i zawody sportowe seniorów.
10.X.2018r.
godz.14:00
Finał MDS- Uroczysta Gala – wybór najaktywniejszych Seniorów. Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu.

 

Zapraszamy seniorów z Mielca do wzięcia udziału w MDS!

 

III Mieleckie Dni Seniora Inauguracja

W piątek 5 października rozpoczęły się III Mieleckie Dni Seniora. Ich inicjatorem i organizatorem są: Mielecka Rada Seniorów i Mielecki Uniwersytet III Wieku, przy wsparciu finansowym i doradczym  Gminy Miejskiej Mielec.

Podczas inauguracji roku akademickiego 2018/2019 Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego wieku symboliczny klucz do bram miasta z rąk Pełniącego Funkcję Prezydenta Miasta Fryderyka Kapinosa odebrała przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów Stanisława Rzeźnik.

Dni Seniora to dowód na to, że seniorzy są ważną częścią miejskiej społeczności i mają wpływ na życie miasta, to również aktywizacja społeczna seniorów poprzez motywowanie do  działań na rzecz swojego otoczenia.

Obchody III MDS odbywać się będą  od 5 do 10 października 2018r. Ich głównym celem będzie wyłonienie najaktywniejszych seniorów. Spośród zgłoszonych przez instytucje i osoby fizyczne kandydatów, kapituła wybrała 12 osób, w czterech kategoriach: „Kultura, nauka i sztuka”, „Wolontariat – społecznik”, „Moje hobby”, „Sport, turystyka i rekreacja”.

Lista nominowanych w poszczególnych kategoriach:

 1. Kultura nauka i sztuka:

– Maria Sowińska

– Feliks Czop

– Janusz Wołoszczak

 1. Moje hobby:

– Grażyna Kotlarz-Pieróg

– Maria Karaś

– Tadeusz Płeszka

 1. Wolontariat społecznik:

– Janusz Chojecki

– Gabriela Szczerba

– Barbara Ząbek

 1. Wolontariat społecznik:

– Maria Działowska

– Adam Skręt

– Kazimierz Kiełb

 

Finał III Mieleckich Dni Seniora podczas uroczystej gali zaplanowano na środę 10 października.

 

 

Mielec, 15.10.2018

 

III MIELECKIE DNI SENIORA

 

Po  raz trzeci już mieleccy seniorzy obchodzili swoje święto. Przygotowania do obchodów Mieleckich Dni Seniora trwały od miesiąca kwietnia br., a ich celem  było wyłonienie najaktywniejszych seniorów Miasta Mielca. Chcieliśmy pokazać osobom starszym, że będąc seniorem można aktywnie spędzać czas i realizować swoje pasje na które w czasie pracy zawodowej nie było czasu.

Organizatorami III Mieleckich Dni Seniora byli: Mielecka Rada Seniorów, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Obchody III Mieleckich Dni Seniora (MDS) rozpoczęły się inauguracją nowego roku akademickiego słuchaczy Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (MUTW) w dniu 05.10.2018 roku.  Ta mielecka uczelnia zrzeszająca seniorów rozpoczęła już XII rok akademicki, a studiuje w niej ponad 400 słuchaczy.

Inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się mszą świętą w intencji słuchaczy MUTW którą sprawował i homilię wygłosił ks. prałat dr Bogusław Połeć proboszcz parafii MBNP w Mielcu. Dalsza część uroczystości odbyła  się w Sali Widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.  Po odśpiewaniu Gaudeamus przez chór ECHO MUTW wystąpiła Prezes Zarządu Elżbieta Kwiatkowska która przedstawiła działalność Uniwersytetu. Następnie Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów w swoim wystąpieniu nakreśliła program III MDS.

Na czas trwania III MDS pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Mielca Fryderyk Kapinos wręczył klucz Miasta Mielca Organizatorom tych dni Stanisławie Rzeźnik – Przewodniczącej Mieleckiej Rady Seniorów i Elżbiecie Kwiatkowskiej – Prezes Zarządu Mieleckiego UTW.

Po wystąpieniach gości  wykład inauguracyjny pt. „Budowa struktur odrodzonego Państwa Polskiego w mieście i powiecie”,  wygłosił mgr Jozef Witek.

W części artystycznej zatańczyli seniorzy z  Formacji Tanecznej GRACJA przy MUTW.

 

W czasie III MDS trwających od 5 do 10 października 2018 w Centrum Wystawienniczym Domu Kultury SCK czynna była wystawa twórczości artystycznej seniorów. Eksponaty na tą wystawę przygotowały kluby seniora, mieszkańcy Domu Dziennego Pobytu i członkowie sekcji fotograficznej i ogrodniczej MUTW.

 

W dniach 8 i 9 października 2018 odbywały się turnieje sportowe i dzień twórczości literackiej. W turnieju brydżowym I miejsce zdobyła para Jan Gręba i Matek Rusek, w turnieju szachowym I miejsce zdobył Józef Cebula, a II Wojciech Janczar, a w turnieju tenisa stołowego Alfred Kamiński – I miejsce i Ryszard Domagała – II miejsce.

Duże uznanie uzyskali seniorzy startujący w konkursie „Jednego wiersza”. Pierwsze miejsce zdobył Henryk Piechocki za wiersz Szkatułka, a drugie miejsce ex aequo Zofia Groele i Stanisław Cygan – wszyscy słuchacze MUTW.

Finał III MDS stanowiła uroczysta Gala – wybór najaktywniejszych seniorów w dniu 10.10.2018.  Przy wypełnionej Sali Widowiskowej Mieleckiego Domu Kultury zaprezentowało się 12 finalistów wyłonionych przez kapitułę  z pośród złożonych zgłoszeń. Osoby te startowały do konkursu w czterech kategoriach:

– nauka, kultura i sztuka,

– wolontariat – społecznik,

– moje hobby,

– sport, turystyka i rekreacja.

Dziesięcioosobowe Jury konkursowe dokonało następującego wyboru:

– w kategorii  „Nauka, kultura i sztuka”  – Feliks Czopa,

–  w kategorii „Wolontariat – społecznik” – Gabrielę Szczerbę,

– w kategorii  „Moje hobby” ex aequo –  Marię Karaś i Janusza Wołoszczaka,

– w kategorii „Sport, turystyka i rekreacja” – Adama Skręta.

Dodatkowo publiczność zebrana na sali w drodze głosowania uznała, że najaktywniejszym seniorem jest Gabriela Szczerba. Poza konkursem honorowy tytuł „Aktywnego Seniora Mielca” otrzymał Józef Witek – autor Encyklopedii Miasta Mielca.

Niezależnie od tych konkursów Agencja Wydawniczo-Reklamowa KORSO prowadziła wybór Najaktywniejszego  Seniora Miasta Mielca za pomocą głosowania SMS.

Tytuł ten uzyskał Janusz Chojecki Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

W części artystycznej Gali występowały dziecięce zespoły taneczne, soliści seniorzy i Formacja Taneczna GRACJA z MUTW.

Uroczystości zakończyły się przekazaniem kluczy Miasta Mielca przez organizatorów III MDS na ręce Fryderyka Kapinosa pełniącego obowiązki Prezydenta Miasta Mielca.

 

Trzecie Mieleckie Dni Seniora odbyły się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Mielca i wsparciu finansowym przez Gminę Miejską w Mielcu  oraz licznych sponsorów.  Patronat medialny nad obchodami objął Tygodnik Regionalny KORSO, Radio Leliwa i Portal Internetowy Hej Mielec.

 

Organizatorzy III MDS składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli finansowo i rzeczowo imprezy które odbywały się w tych dniach, a także  osobom zaangażowanym w ich przygotowanie.

 

Opracowanie: Feliks Czop

Po  raz trzeci już mieleccy seniorzy obchodzili swoje święto. Przygotowania do obchodów Mieleckich Dni Seniora trwały już od kwietnia br., a ich celem  było wyłonienie najaktywniejszych seniorów Miasta Mielca. Chcieliśmy pokazać osobom starszym, że będąc seniorem można aktywnie spędzać czas i realizować swoje pasje, na które w czasie pracy zawodowej nie było czasu.

Organizatorami III Mieleckich Dni Seniora byli: Mielecka Rada Seniorów, Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku i Samorządowe Centrum Kultury w Mielcu

Obchody III Mieleckich Dni Seniora (MDS) rozpoczęły się inauguracją nowego roku akademickiego słuchaczy Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku (MUTW) w dniu 05.10.2018 roku.  Ta mielecka uczelnia zrzeszająca seniorów rozpoczęła już XII rok akademicki, a studiuje w niej ponad 400 słuchaczy.

Inauguracja nowego roku akademickiego rozpoczęła się mszą świętą w intencji słuchaczy MUTW którą sprawował i homilię wygłosił ks. prałat dr Bogusław Połeć proboszcz parafii MBNP w Mielcu. Dalsza część uroczystości odbyła  się w Sali Widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu.  Po odśpiewaniu Gaudeamus przez chór ECHO MUTW wystąpiła Prezes Zarządu Elżbieta Kwiatkowska która przedstawiła działalność Uniwersytetu. Następnie Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów w swoim wystąpieniu nakreśliła program III MDS.

Na czas trwania III MDS pełniący obowiązki Prezydenta Miasta Mielca Fryderyk Kapinos wręczył klucz Miasta Mielca Organizatorom tych dni Stanisławie Rzeźnik – Przewodniczącej Mieleckiej Rady Seniorów i Elżbiecie Kwiatkowskiej – Prezes Zarządu Mieleckiego UTW.

Po wystąpieniach gości  wykład inauguracyjny pt. „Budowa struktur odrodzonego Państwa Polskiego w mieście i powiecie”,  wygłosił mgr Jozef Witek.

W części artystycznej zatańczyli seniorzy z  Formacji Tanecznej GRACJA przy MUTW.

W czasie III MDS trwających od 5 do 10 października 2018 w Centrum Wystawienniczym Domu Kultury SCK czynna była wystawa twórczości artystycznej seniorów. Eksponaty na tą wystawę przygotowały kluby seniora, mieszkańcy Domu Dziennego Pobytu i członkowie sekcji fotograficznej i ogrodniczej MUTW.

W dniach 8 i 9 października 2018 odbywały się turnieje sportowe i dzień twórczości literackiej. W turnieju brydżowym I miejsce zdobyła para Jan Gręba i Matek Rusek, w turnieju szachowym I miejsce zdobył Józef Cebula, a II Wojciech Janczar, a w turnieju tenisa stołowego Alfred Kamiński – I miejsce i Ryszard Domagała – II miejsce.

Duże uznanie uzyskali seniorzy startujący w konkursie „Jednego wiersza”. Pierwsze miejsce zdobył Henryk Piechocki za wiersz Szkatułka, a drugie miejsce ex aequo Zofia Groele i Stanisław Cygan – wszyscy słuchacze MUTW.

Finał III MDS stanowiła uroczysta Gala – wybór najaktywniejszych seniorów w dniu 10.10.2018.  Przy wypełnionej Sali Widowiskowej Mieleckiego Domu Kultury zaprezentowało się 12 finalistów wyłonionych przez kapitułę  z pośród złożonych zgłoszeń. Osoby te startowały do konkursu w czterech kategoriach:

 • nauka, kultura i sztuka,
 • wolontariat – społecznik,
 • moje hobby,
 • sport, turystyka i rekreacja.

Dziesięcioosobowe Jury konkursowe dokonało następującego wyboru:

 • w kategorii  „Nauka, kultura i sztuka”  – Feliks Czopa,
 • w kategorii „Wolontariat – społecznik” – Gabrielę Szczerbę,
 • w kategorii  „Moje hobby” ex aequo –  Marię Karaś i Janusza Wołoszczaka,
 • w kategorii „Sport, turystyka i rekreacja” – Adama Skręta.

Dodatkowo publiczność zebrana na sali w drodze głosowania uznała, że najaktywniejszym seniorem jest Gabriela Szczerba. Poza konkursem honorowy tytuł „Aktywnego Seniora Mielca” otrzymał Józef Witek – autor Encyklopedii Miasta Mielca.

Niezależnie od tych konkursów Agencja Wydawniczo-Reklamowa KORSO prowadziła wybór Najaktywniejszego  Seniora Miasta Mielca za pomocą głosowania SMS.

Tytuł ten uzyskał Janusz Chojecki Prezes Zarządu Towarzystwa Miłośników Ziemi Mieleckiej.

W części artystycznej Gali występowały dziecięce zespoły taneczne, soliści seniorzy i Formacja Taneczna GRACJA z MUTW.

Uroczystości zakończyły się przekazaniem kluczy Miasta Mielca przez organizatorów III MDS na ręce Fryderyka Kapinosa pełniącego obowiązki Prezydenta Miasta Mielca.

Trzecie Mieleckie Dni Seniora odbyły się pod patronatem honorowym Prezydenta Miasta Mielca i wsparciu finansowym przez Gminę Miejską w Mielcu  oraz licznych sponsorów.  Patronat medialny nad obchodami objął Tygodnik Regionalny KORSO, Radio Leliwa i Portal Internetowy Hej Mielec.

Organizatorzy III MDS składają serdeczne podziękowania wszystkim tym, którzy wsparli finansowo i rzeczowo imprezy które odbywały się w tych dniach, a także  osobom zaangażowanym w ich przygotowanie.

Opracował: Feliks Czop

 

IV MIELECKIE DNI SENIORA 2019

 

Mielecka Rada Seniorów wspólnie z Mieleckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku po raz czwarty organizuje Mieleckie Dni Seniora.

Celem organizacji tego  wydarzenia jest pobudzenie mieleckich seniorów do aktywnego trybu życia,  aby pokazać tym, którzy jeszcze tego nie wiedzą, jak ciekawie, pożytecznie, aktywnie i twórczo można żyć w Mielcu, co można zrobić dla innych i dla siebie – dla swojego zdrowia, kondycji fizycznej czy dobrego samopoczucia .

 

Obchody odbywać się będą od 4 do 12 października 2019 roku i rozpoczną się uroczystą inauguracją nowego roku akademickiego 2019/2020 Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a zakończą uroczystą galą na której nastąpi prezentacja najaktywniejszych seniorów w rytmie tańca „Od juniora do Seniora”. W programie obchodów przewidujemy również:

– wystawę osiągnięć artystycznych seniorów,

– dzień twórczości literacko-poetyckiej seniorów,

– spartakiada seniorów,

Motywem przewodnim IV MDS jest wyłonienie w środowisku mieleckim najbardziej aktywnych seniorów.

 

Ramowy program IV Mieleckich Dni Seniora przedstawia się następująco;

 

 • Rozpoczęcie IV Mieleckich Dni Seniora uroczystą Inauguracją roku akademickiego 2019/2020 Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK  w Mielcu, al. Niepodległości 7.

04 -10.10. 2019  Wystawa twórczości artystycznej seniorów- Centrum Wystawiennicze Domu Kultury SCK w Mielcu.

 • Dzień twórczości literacko-poetyckiej Seniorów- Biblioteka SCK w Mielcu.

08.=09.10.2019 Spartakiada Seniorów:

 • Zawody sportowe w sali gimnastycznej,

–   Turniej brydżowy  – Hotel Polski ul. Biernackiego 12.

–   Turniej tenisa stołowego – Zespół Szkół Technicznych w Mielcu.

 

10.10. 2019  Finał IV MDS – Uroczysta Gala – prezentacja 

                      Najaktywniejszych Seniorów w rytmie tańca „Od Juniora do

                      Seniora”. Sala Widowiskowa Domu Kultury SCK w Mielcu.

 

 • Spotkanie towarzyskie Aktywnych Seniorów z udziałem przedstawicieli instytucji wspierających osoby starsze  – Restauracja „IMPERIUM”. 

 

Regulamin konkursu “Aktywny Senior”  zostanie podany w późniejszym terminie.

 

Zapraszamy seniorów z Mielca do wzięcia udziału w MDS!

 

 

Przewodnicząca Mieleckiej Rady Seniorów

Stanisława Rzeźnik

 

Inauguracja IV Mieleckich Dni Seniora

Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski wspólnie ze Stanisławą Rzeźnik – Przewodniczącą Mieleckiej Rady Seniorów rozpoczęli w piątek 4 października organizowanie już po raz czwarty w naszym mieście Mieleckie Dni Seniora – 2019.

Równocześnie w sali widowiskowej SCK odbyła się uroczysta inauguracja roku akademickiego 2019/2020 Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.

Tegoroczne obchody Mieleckich Dni Seniora potrwają do 10 października. Zakończy je uroczysta gala na której nastąpi prezentacja najaktywniejszych seniorów w rytmie tańca „Od juniora do Seniora”. W programie obchodów znalazła się m.in. wystawa osiągnięć artystycznych seniorów, dzień twórczości literacko-poetyckiej seniorów i sportowa spartakiada.

Celem organizacji tego  wydarzenia jest pobudzenie mieleckich seniorów do aktywnego trybu życia i pokazanie im jak ciekawie, pożytecznie, aktywnie i twórczo można żyć w Mielcu. Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski w swoim wystąpieniu dziękował wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczyniają się do organizacji święta seniorów w naszym mieście.

 

Zakończenie IV Mieleckich Dni Seniora

Podczas uroczystości w sali widowiskowej Samorządowego Centrum Kultury w Mielcu wyróżniono najaktywniejszych seniorów 2019 roku. Ten zaszczytny tytuł przypadł: Marii Sowińskiej, Jadwidze Klaus, Bronisławowi Kowalczukowi oraz Teresie Paterak.

Jacek Wiśniewski Prezydent Miasta Mielca przyznał natomiast tytuł Honorowego Aktywnego Seniora 2019. Wyróżnienie to otrzymała Stanisława Rzeźnik.

Podczas gali Prezydent Jacek Wiśniewski wraz ze swoim Zastępcą Pawłem PAzdanem złożyli gratulacje Państwu Mariannie i Mirosławowi Mikołajczykom, którzy w tym roku obchodzą 70-lecie pożycia małżeńskiego.

Mielec, 21 luty 2020 r.

 

OGŁOSZENIE

 

Z inicjatywy Mieleckiej Rady Seniorów i Mieleckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w drugiej dekadzie maja 2020 roku odbędą się V Mieleckie Dni Seniora (MDS) w ramach 550- lecia lokalizacji Miasta  Mielca. MDS współfinansowane są przez Prezydenta Miasta Mielca Pana Jacka Wiśniewskiego. W czasie obchodów Dni Seniora zaprezentowane będą mieleckiej publiczności formy aktywnej  działalności seniorów zrzeszonych w Mieleckim Uniwersytecie Trzeciego Wieku i Klubach Seniora. W finale MDS  przedstawieni i uhonorowani będą  Seniorzy szczególnie zasłużeni dla  naszego Miasta, jego rozwoju, popularyzacji wiedzy, historii, działalności w sferze  gospodarczej, społecznej, naukowej, sportowej, kulturalnej, ochrony zdrowia, wzrostu promocji Miasta. Regulamin konkursu i formularz zgłoszeniowy zostanie udostępniony osobom zainteresowanym, jak również podany na stronie internetowej Urzędu Miasta Mielca w zakładce Mielecka Rada Seniorów. Prosimy wszystkich Seniorów o czynne włączenie się do naszych działań. Oczekujemy formularzy  zgłoszeniowych od dnia 1marca do 30. kwietnia 2020 roku. Wszelkich informacji można uzyskać  pod numer telefonu 692 049 702 lub 661 297 761.

 

 

Mielecka Rada Seniorów

Mielecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

 

Program V Mieleckich Dni Seniora

Regulamin V Mieleckich Dni Seniora

Formularz Zgłoszeniowy