Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2019-2022 tworzy 12 członków tj. 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu, 3 przedstawicieli Prezydenta oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 1. Urszula Malińska,
 2. Magdalena Weryńska-Zarzecka, – Wiceprzewodnicząca
 3. Grzegorz Ziomek,
 4. Adriana Miłoś,
 5. Agata Ćwięka,
 6. Ewa Gorazd, – Sekretarz
 7. Emilia Żola,
 8. Alicja Krogulec,
 9. Kinga Bielec, – Przewodnicząca
 10. Wirginiusz Królewicz,
 11. Adam Gryczman,
 12. Andrzej Kobylarz.

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ma charakter doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji na lata 2016-2019

Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy 12 członków tj. 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu, 3 przedstawicieli Prezydenta oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 

Skład Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 • Anna Marek – Przewodnicząca,
 • Marek Zalotyński – Wiceprzewodniczący,
 • Agata Ćwięka – Sekretarz,
 • Łucja Bielec,
 • Joanna Boryczka-Szęszoł,
 • Janusz Chojecki,
 • Weronika Czerwińska,
 • Anna Karwacka,
 • Jan Myśliwiec,
 • Mikołaj Skrzypiec,
 • Mieczysław Wdowiarz,
 • Andrzej Zemmel.

 

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ma charakter doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodnicząca Kinga Bielec

tel. +48 601 050 954

e-mail: kinga.bielec@jarte.org

 

Wiceprzewodnicząca Magdalena Weryńska-Zarzecka

e-mail: magdalena.werynska.zarzecka@miasto.mielec.pl

 

Sekretarz Ewa Gorazd

e-mail: ewa.gorazd@um.mielec.pl

 

Obsługa administracyjno-biurowa Rady:

Urząd Miejski w Mielcu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. Żeromskiego 23

tel. 17 787 43 93

e-mail: radapozytku@miasto.mielec.pl