Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego

W dniu 30 maja 2022 r. Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski złożył oficjalne podziękowania wszystkim członkom Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2019-2022 oraz powołał do pracy w tej radzie nowych członków na III kadencję (2022-2025) w skład, której weszli:

– jako przedstawiciele organizacji pozarządowych:

 • Andrzej Kobylarz – Towarzystwo Miłośników Ziemi Mieleckiej,
 • Wirginiusz Królewicz – Stowarzyszenie Trzeźwościowe Nowe Życie,
 • Andrzej Lis – Polski Związek Głuchych koło Terenowe w Mielcu,
 • Anna Marek – Chorągiew Podkarpacka ZHP Hufiec Mielec,
 • Marek Zalotyński – Stowarzyszenie Społeczno – Edukacyjne Orzeł Biały Strzelec,
 • Emilia Żola – Stowarzyszenie Polskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół 1893” w Mielcu.

-jako przedstawiciele Rady Miejskiej w Mielcu:

 • Tomasz Róg
 • Józef Stala,
 • Robert Wójcik.

– jako przedstawiciele Prezydenta Miasta Mielca:

 • Adriana Miłoś,
 • Agata Ćwięka,
 • Ewa Gorazd.

Po ukonstytuowaniu się rady jej przewodniczącym został Marek Zalotyński, zastępcą –  Tomasz Róg, a sekretarzem – Ewa Gorazd.

 

***

Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego II kadencji na lata 2019-2022 tworzy 12 członków tj. 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu, 3 przedstawicieli Prezydenta oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 1. Urszula Malińska,
 2. Magdalena Weryńska-Zarzecka, – Wiceprzewodnicząca
 3. Grzegorz Ziomek,
 4. Adriana Miłoś,
 5. Agata Ćwięka,
 6. Ewa Gorazd, – Sekretarz
 7. Emilia Żola,
 8. Alicja Krogulec,
 9. Kinga Bielec, – Przewodnicząca
 10. Wirginiusz Królewicz,
 11. Adam Gryczman,
 12. Andrzej Kobylarz.

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ma charakter doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego I kadencji na lata 2016-2019

Mielecką Radę Działalności Pożytku Publicznego tworzy 12 członków tj. 3 przedstawicieli Rady Miejskiej w Mielcu, 3 przedstawicieli Prezydenta oraz 6 przedstawicieli organizacji pozarządowych:

 

Skład Mieleckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego:

 • Anna Marek – Przewodnicząca,
 • Marek Zalotyński – Wiceprzewodniczący,
 • Agata Ćwięka – Sekretarz,
 • Łucja Bielec,
 • Joanna Boryczka-Szęszoł,
 • Janusz Chojecki,
 • Weronika Czerwińska,
 • Anna Karwacka,
 • Jan Myśliwiec,
 • Mikołaj Skrzypiec,
 • Mieczysław Wdowiarz,
 • Andrzej Zemmel.

 

Mielecka Rada Działalności Pożytku Publicznego ma charakter doradczo-opiniujący w zakresie dotyczącym pożytku publicznego i współpracy miasta z organizacjami pozarządowymi. Do jej zadań należy m.in. opiniowanie projektów strategii rozwoju gminy, współpraca z organizacjami pozarządowymi, opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych. Zadania te określa ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Przewodniczący Marek Zalotyński

tel.

e-mail:

 

Wiceprzewodniczący Tomasz Róg

e-mail:

 

Sekretarz Ewa Gorazd

e-mail: ewa.gorazd@um.mielec.pl

 

Obsługa administracyjno-biurowa Rady:

Urząd Miejski w Mielcu
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia

ul. Żeromskiego 23

tel. 17 787 43 93

e-mail: radapozytku@miasto.mielec.pl