Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Raport o stanie Gminy

Raport o stanie Gminy

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Mielca przedstawia Radzie Miejskiej w Mielcu raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy. Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy, oprócz radnych, głos mogą zabierać również mieszkańcy. Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2022 rok, składa pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 50 osób. Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 21 czerwca 2023 r.

Osoba ze szczególnymi potrzebami w sytuacji, gdy opublikowany dokument będzie  w jakimś zakresie niedostępny może zgłosić Koordynatorowi dostępności na adres e mail: Izabela.Piestrzynska@um.mielec.pl  prośbę o przygotowanie dostępu do informacji/materiałów.

Załączniki:

1. Przykładowy wzór zgłoszenia,

2. Przykładowy wzór listy poparcia,

3. Klauzula informacyjna.

Raporty o Stanie Gminy Miejskiej Mielec:

  1. Raport o Stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2023 r.
  2. Raport o Stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2022 r.
  3. Raport o Stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2021 r.
  4. Raport o Stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2020r.
  5. Raport o stanie Gminy Miejskiej Mielec 2019r.
  6. Raport o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2018r.