Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Raport o stanie Gminy

Raport o stanie Gminy

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Mielca przedstawia Radzie Miejskiej w Mielcu raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy, oprócz radnych, głos mogą zabierać również mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2019 rok, składa pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 1 lipca 2020 r.

Załączniki:

1. Raport o stanie Gminy Miejskiej Mielec 2019 r.,

2. Przykładowy wzór zgłoszenia,

3. Przykładowy wzór listy poparcia,

4. Klauzula informacyjna.

 

Raport o stanie Gminy

Na podstawie art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym Prezydent Miasta Mielca przedstawia Radzie Miejskiej w Mielcu raport o stanie gminy. Raport obejmuje podsumowanie działalności Prezydenta w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy.

Nad przedstawionym raportem o stanie Gminy przeprowadza się debatę. W debacie nad raportem o stanie gminy, oprócz radnych, głos mogą zabierać również mieszkańcy.

Mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie nad raportem o stanie Gminy Miejskiej Mielec za 2018 rok, składa pisemne zgłoszenie do Przewodniczącego Rady Miejskiej. Zgłoszenie musi zostać poparte podpisami co najmniej 50 osób.

Zgłoszenie należy złożyć najpóźniej w dniu 23 czerwca 2019 r.

Raport o stanie Gminy Miejskiej Mielec za rok 2018

Przykładowy wzór zgłoszenia

Przykładowy wzór listy poparcia

Klauzula informacyjna