Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Podatki i opłaty lokalne, Zaświadczenia

 

 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE, ZAŚWIADCZENIA


ZAŚWIADCZENIA

Jeśli potrzebujesz

∙ zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, stwierdzające stan zaległości podatkowych, potwierdzające stan prawny wynikający z prowadzonej ewidencji podatkowej, zezwolenie na wykreślenie hipoteki, poświadczenie kwalifikacji rolniczych zgłoś się w Urzędzie Miejskim ul. Żeromskiego 26 z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub prześlij wniosek na adres urzędu.

Wysokość opłaty skarbowej za wydane zaświadczenie o zaległościach (niezaleganiu) – 21 zł. Potwierdzenie stanu podatkowego z ewidencji, poświadczenie kwalifikacji rolniczych – 17 zł. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki – 82 zł.

Wzór wniosku o wydanie zaświadczenia(pdf.)

Wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach

Numer konta, na który należy wpłacać opłatę skarbową:

04 1020 4391 0000 6702 0188 9583

Ważne! Do wniosku o wydanie zaświadczenia należy dołączyć dokument potwierdzający uiszczenie opłaty skarbowej.

 


 

PODATKI I OPŁATY LOKALNE

UWAGA! Obowiązują indywidualne numery rachunków bankowych

osoba prawna:

podatek od nieruchomości

podatek rolny, leśny

podatek od środków transportowych

odroczenia, umorzenia

osoba fizyczna:

podatek od nieruchomości, rolny, leśny

podatek od środków transportowych

odroczenia, umorzenia

pisemna interpretacja co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego

zaświadczenia

terminy płatności

zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

 

Uchwały podatkowe na 2024 rok

Uchwała nr LXVIII/675/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok 

Uchwała nr LXIX/700/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2024 roku 

Uchwała nr LXVIII/677/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok 

Uchwała nr LXVIII/678/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2024 rok  

 

Jeżeli jesteś osobą prawną i chcesz

∙ złożyć lub zmienić deklarację podatnika dotyczącą podatku od nieruchomości, powierzchni gruntu, budynków, wartości budowli lub ich części związanych z  działalnością gospodarczą: zgłoś się do pokoju nr 36 (drugie piętro) z wypełnioną deklaracją na podatek od nieruchomości wraz z załącznikiem do deklaracji DN-1 podatnika – szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu : 17 787 43 34

 

Deklaracja i załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości, obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Dokumenty w formacie Word (wersja edytowalna) :

DN-1.docx 

ZDN-1.docx 

ZDN-2.docx

Dokumenty w formacie  pdf:

DN-1.pdf 

ZDN-1.pdf 

ZDN-2.pdf 

 

Uchwała nr LXVIII/675/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2024 rok 

Uchwała nr LXIX/700/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2024 roku 

 

∙ złożyć lub zmienić deklarację dotyczącą podatku rolnego lub leśnego: zgłoś się do pokoju nr 35 (drugie piętro) z wypełnioną deklaracją na podatek rolny lub leśny podatnika – szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu  17 787 43 39

Deklaracja i załączniki do deklaracji na podatek rolny, obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.

Dokumenty w formacie Word (wersja edytowalna):

DR-1.docx

ZDR-1.docx

ZDR-2.docx

Dokumenty w formacie  pdf:

DR-1.pdf

ZDR-1.pdf

ZDR-2.pdf

 

Deklaracja i załączniki do deklaracji na podatek leśny, obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.

Dokumenty w formacie Word (wersja edytowalna):

DL-1.docx

ZDL-1.docx

ZDL-2.docx

Dokumenty w formacie  pdf:

DL-1.pdf

ZDL-1.pdf

ZDL-2.pdf

 

Jeśli chcesz

∙ ustalić lub naliczyć podatek od środków transportowych: zgłoś się do pokoju nr 36 (drugie piętro) z umową kupna i dowodem rejestracyjnym wydanym przez Wydział Komunikacji Starostwa Powiatowego w Mielcu, gdzie należy wypełnić Deklarację DT 1 i załącznik DT 1 na powstanie i wygaśnięcie obowiązku podatkowego.
Szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu: 17 787 43 35

Deklaracja DT-1

Dokument w formacie Word DT-1 

Dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf DT-1

 

Załącznik do deklaracji DT-1 A

Dokument w formacie Word.DT-1A 

Dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf DT-1A

Uchwała nr LXVIII/677/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2024 rok 

Jeśli jesteś osobą prawną i zamierzasz

∙ ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku wypełniony wniosek (Wzór nr 4.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę wypełniony wniosek (Wzór nr 5.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wypełniony wniosek (Wzór nr 6.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

Jeśli zamierzasz

∙ zwrócić się o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wypełniony wniosek z wyczerpującym przedstawieniem stanu faktycznego oraz własnym stanowiskiem w sprawie, której wniosek dotyczy złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim ul. Żeromskiego 26
(I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wniosek na adres urzędu. Opłatę skarbową w wysokości 40 zł od każdego przedstawionego we wniosku odrębnego stanu faktycznego lub zdarzenia przyszłego, należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Jeśli potrzebujesz

∙ zaświadczenie o niezaleganiu z podatkami, stwierdzające stan zaległości podatkowych, potwierdzające stan prawny wynikający z prowadzonej ewidencji podatkowej, zezwolenie na wykreślenie hipoteki, poświadczenie kwalifikacji rolniczych zgłoś się w Urzędzie Miejskim ul. Żeromskiego 26 z wnioskiem o wydanie zaświadczenia lub prześlij wniosek na adres urzędu.

Wysokość opłaty skarbowej za wydane zaświadczenie o zaległościach (niezaleganiu) – 21 zł. Potwierdzenie stanu podatkowego z ewidencji, poświadczenie kwalifikacji rolniczych – 17 zł. Zezwolenie na wykreślenie hipoteki – 82 zł.

 

Jeśli jesteś osoba fizyczną i chcesz:

∙ złożyć lub zmienić informację podatnika w zakresie podatków: od nieruchomości, rolnego czy leśnego dotyczącą powierzchni gruntu, lasu, budynków, wartości budowli lub ich części związanych z działalnością gospodarczą: zgłoś się do pokoju nr 37 lub 38 (drugie piętro) z wypełnioną informacją  o nieruchomościach i obiektach budowlanych podatnika – szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu : 17 787 43 31, 17 787 43 32 lub 17 787 43 33
∙ a jeśli jesteś rolnikiem (posiadasz ponad 1 ha fiz. gruntów lub przeliczeniowy) zgłoś się do pokoju nr 35 (drugie piętro) z wypełnioną informacją o gruntach, informacją o lasach podatnika – szczegółowe informacje uzyskasz pod numerem telefonu: 17 787 43 39

Informacja i załączniki do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (podatek od nieruchomości), obowiązujące od dnia 1 stycznia 2023 r. 

Dokumenty w formacie Word (wersja edytowalna):

IN-1.docx

ZIN-1.docx

ZIN-2.docx

ZIN-3.docx

Dokumenty w formacie  pdf:

IN-1.pdf

ZIN-1.pdf

ZIN-2.pdf

ZIN-3.pdf

 

Informacja o gruntach (podatek rolny) i załączniki do informacji, obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.

Dokumenty w formacie Word (wersja edytowalna):

IR-1.docx

ZIR-1.docx

ZIR-2.docx

ZIR-3.docx

Dokumenty w formacie  pdf:

IR-1.pdf

ZIR-1.pdf

ZIR-2.pdf

ZIR-3.pdf

 

Informacja o lasach (podatek leśny) i załączniki do informacji, obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r.

Dokumenty w formacie Word (wersja edytowalna):

IL-1.docx

ZIL-1.docx

ZIL-2.docx

ZIL-3.docx

Dokumenty w formacie  pdf:

IL-1.pdf

ZIL-1.pdf

ZIL-2.pdf

ZIL-3.pdf

 

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2022 roku

∙ Aby uzyskać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego zużywanego do produkcji rolnej w 2022 roku należy:

∙ w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do Prezydenta Miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021r. do 31 stycznia 2022 r. lub/i

∙ w terminie od 1 sierpnia 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r. złożyć odpowiedni wniosek do prezydenta miasta, w zależności od położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2022 r. do 31 lipca 2022 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2022r.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2022 r. wynosi:

110,00 zł x ilość ha użytków rolnych

oraz

40,00 zł x średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych (DJP) bydła.

Pieniądze wypłacane będą w terminach:

∙ 1 kwietnia – 30 kwietnia 2022 r. w przypadku wniosku złożonego w pierwszym terminie,

∙ 1 października – 31 października 2022 r. w przypadku wniosku złożonego w drugim terminie gotówką w kasie Urzędu Miejskiego, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego

Informacja pod numerem telefonu: 17 787 43 39

Uchwała nr LXVIII/678/2023 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2024 rok  

Obliczona stawka podatku rolnego na 2024 rok:

rejon: gospodarstwo rolne – 101,98 zł * 1 ha przeliczeniowy

rejon: nie stanowiący gospodarstwa rolnego – 203,95 zł * 1 ha fizyczny

Obliczona stawka podatku leśnego na 2024 rok:

72,03 zł * 1 ha

36,02 zł * 1 ha (lasy wchodzące w skład rezerwatów przyrody i parków narodowych)

 

Jeśli jesteś osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą i zamierzasz

∙ ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku wypełniony wniosek (Wzór nr 1.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę wypełniony wniosek (Wzór nr 2.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wypełniony wniosek (Wzór nr 3.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

Jeśli jesteś osobą fizyczną i zamierzasz

∙ ubiegać się o odroczenie terminu płatności podatku wypełniony wniosek (Wzór nr 1.doc)złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o umorzenie zaległości podatkowej, odsetek za zwłokę wypełniony wniosek (Wzór nr 2.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

∙ ubiegać się o rozłożenie na raty zapłaty podatku, zaległości podatkowej wypełniony wniosek (Wzór nr 3.doc) złóż w sekretariacie Prezydenta Miasta Mielca w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 26 (I piętro – pokój nr 20) lub prześlij wypełniony wniosek na adres urzędu.

Należności Gminy Miejskiej Mielec płatne są:

∙ podatek od nieruchomości osób prawnych – na indywidualne konta,

∙ podatek rolny, leśny osób prawnych – Bank PKO BP SA Nr 41 1020 4391 0000 6402 0134 4118

∙ podatek od środków transportowych – na indywidualne konta,

∙ podatek od nieruchomości, rolny, leśny oraz łączne zobowiązanie pieniężne osób fizycznych – na indywidualne konta podatników zgodnie z decyzjami wymiarowymi na 2024 rok.

∙ Opłata skarbowa – Bank PKO BP nr 04 1020 4391 0000 6702 0188 9583

∙ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – na indywidualne konta

 

Terminy płatności podatków i opłat lokalnych

(osoby fizyczne)

Podatek od nieruchomości (łączne zobowiązanie pieniężne – podatek rolny, leśny, od nieruchomości):

I rata do 15 marca

II rata do 15 maja

III rata do 15 września

IV rata do 15 listopada

Podatek od środków transportowych:

I rata do 15 lutego

II rata do 15 września

 

Terminy płatności podatków i opłat lokalnych

(osoby prawne)

Podatek od nieruchomości:

I rata do 31 stycznia

pozostałe do 15 każdego miesiąca

Podatek leśny:

15 każdego miesiąca

Podatek od środków transportowych:

I rata do 15 lutego

II rata do 15 września

Podatek rolny:

I rata do 15 marca

II rata do 15 maja

III rata do 15 września

IV rata do 15 listopada

 

Korespondencję w zakresie podatków i opłat lokalnych należy kierować na adres:

Urząd Miejski w Mielcu
Wydział Podatków i Kontroli Podatkowej
39-300 Mielec
ul. Żeromskiego 26
e-mail: skarbnik@um.mielec.pl

 

 

Uchwały podatkowe na 2023 rok 

Uchwała nr LV/545/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2023 rok

Uchwała nr LIV/528/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2023 roku 

Uchwała nr LIV/529/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2023 rok 

Uchwała nr LIV/530/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 1 grudnia 2022 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2023 rok 

Uchwała Nr XXVI/256/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwały podatkowe na 2022 rok

Uchwała nr XXXIX/402/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2022 rok. 

Uchwała nr XXXIX/403/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2022 roku 

Uchwała nr XXXIX/404/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok

Uchwała nr XXXIX/405/2021 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2022 rok 

Deklaracja i załączniki do deklaracji na podatek od nieruchomości, obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dokumenty w formacie Word (wersja edytowalna):

DN-1.docx

ZDN-1.docx

ZDN-2.docx

Dokumenty w formacie  pdf:

DN-1.pdf

ZDN-1.pdf

ZDN-2.pdf

 

Informacja i załączniki do informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (podatek od nieruchomości), obowiązujące od dnia 1 lipca 2019 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.

Dokumenty w formacie Word (wersja edytowalna):

IN-1.docx

ZIN-1.docx

ZIN-2.docx

ZIN-3.docx

Dokumenty w formacie  pdf:

IN-1.pdf

ZIN-1.pdf

ZIN-2.pdf

ZIN-3.pdf

 

Uchwały podatkowe na 2021 rok: 

Uchwała nr XXVI/254/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2021 rok.

Uchwała nr XXVI/255/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2021 roku

Uchwała nr XXVI/258/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2021 rok

Uchwała nr XXVI/257/2020 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2021 rok

Uchwały podatkowe na 2020 rok: 

Uchwała nr XV/154/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 7 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2020 rok
(https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/6218/)

 

Uchwała nr XIV/145/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2020 roku
(https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5975/)

 

Uchwała nr XIV/147/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2020 rok
(https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5977/)

 

Uchwała nr XIV/146/2019 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok
(https://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/legalact/2019/5976/)

 

Uchwała Nr XXXVIII/331/14 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis

Uchwały podatkowe na 2019 rok: 

Uchwała nr II/6/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=43092)

 

Uchwała nr II/7/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2019 roku (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=43095)

 

Uchwała nr II/9/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego za 2019 rok (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=43151)

 

Uchwała nr II/8/2018 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok (http://edziennik.rzeszow.uw.gov.pl/Compatible/Details?Oid=43150)

 

Informacje i deklaracje obowiązujące do dnia 30 czerwca 2019 r.:

 Podatek od nieruchomości

Uchwała Nr XL/386/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

 

-Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1  wraz z złącznikiem,

dokument w formacie MS Word *.docx
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

 

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1

dokument w formacie MS Word *.doc
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

 

Podatek rolny

Uchwała Nr XL/390/2017 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek rolny oraz wzoru informacji w sprawie podatku rolnego 

 

Deklaracja na podatek rolny DR-1 wraz z załącznikiem
dokument w formacie *.docx
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

 

Informacja w sprawie podatku rolnego IR-1

dokument w formacie *.docx
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

 

Podatek leśny

 

Deklaracja na podatek leśny DL-1

dokument w formacie MS Word *.doc
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

 

Informacja w sprawie podatku leśnego IL-1

dokument w formacie MS Word *.doc
dokument w formacie Adobe Acrobat *.pdf

Uchwały podatkowe na 2018 rok:

Uchwała Nr XL/385/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok

Uchwała Nr XL/387/2017 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2018 roku

Uchwała Nr XL/389/2017 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatki rolnego za 2018 rok

Uchwały podatkowe na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/261/2016 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2017 rok

Uchwała Nr XXVII/262/2016 w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości

Uchwała Nr XXVII/263/2016 w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2017 roku

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – .doc
Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – .pdf

Załącznik do deklaracji DN-1 – .doc
Załącznik do deklaracji DN-1 – .pdf

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 – .doc
Informacja w sprawie podatku od nieruchomości IN-1 – .pdf

 

Uchwały podatkowe na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/125/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2016 rok

UCHWAŁA NR XV/126/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji na podatek od nieruchomości oraz wzoru informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych

UCHWAŁA NR XV/127/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 19 listopada 2015 r. w sprawie zwolnień w podatku od nieruchomości w 2016 roku

 

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – doc.

Deklaracja na podatek od nieruchomości DN-1 – pdf.

Załącznik do deklaracja DN-1 – doc.

Załącznik do deklaracja DN-1 – pdf.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – doc.

Informacja w sprawie podatku od nieruchomości – pdf.