Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Młodzieżowa Rada Miejska

ZARZĄDZENIE NR 19/2024 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 29 maja 2024 r. w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

 


 

Na podstawie § 7 ust. 2 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXXVII/387/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu i nadania jej statutu (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2021 r., poz. 3383), zmienionej Uchwałą Nr XL/418/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2022 r., poz. 130)

 

z  w  o  ł  u  j  ę

I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 5 czerwca (środa) 2024 roku o godz. 15:30  w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Złożenie ślubowania przez Radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej.
 3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
 4. Wybór Wiceprzewodniczących Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
 5. Wybór Sekretarza Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
 6. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Robert Wójcik

Data publikacji: 04.06.2024 r.

Na podstawie § 7 ust. 1 Statutu Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu stanowiącego Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu Nr XXXVII/387/2021 z dnia 30 września 2021 roku w sprawie utworzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu i nadania jej statutu (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2021 r., poz. 3383), zmienionej Uchwałą Nr XL/418/2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. (Dz. U. Woj. Podkarpackiego z 2022 r., poz. 130)

z  w  o  ł  u  j  ę

V sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu
w dniu 25 stycznia (czwartek) 2024 roku o godz. 15:30 w Urzędzie Miejskim w Mielcu
w sali im. Św. Jana Pawła II

 

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Informacja o złożeniu rezygnacji z funkcji przez Przewodniczącą Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
 3. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
 4. Spotkanie z Prezydentem Miasta Mielca.
 5. Wolne wnioski.
 6. Zamknięcie obrad.

Data publikacji: 


 

W poniedziałek 6 czerwca w siedzibie Urzędu Miejskiego obradowała Młodzieżowa Rada Miejska w Mielcu.

Posiedzenie przebiegało w atmosferze konstruktywnej dyskusji nad sposobami włączenia młodzieży z mieleckich szkół do działań na rzecz miasta i młodych ludzi. W efekcie owocnej debaty podjęto decyzję o uruchomieniu konkursu w szkołach na katalog pomysłów młodzieżowych, z których najlepsze zostaną docenione ciekawymi nagrodami. Podczas posiedzenia ślubowanie złożyli również radni nieobecni na pierwszej sesji Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Było to trzecie posiedzenie Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu w tej kadencji. Sesja inauguracyjna odbyła się 21 kwietnia br., podczas której wybrano prezydium Rady w składzie: Przewodnicząca – Julia Dybska, Wiceprzewodniczący – Izabela Kaczor i Kacper Szelest oraz Sekretarz – Paweł Konieczny.

Natomiast na drugim posiedzeniu Młodzieżowa Rada Miejska wybrała swojego opiekuna, tj. Panią Monikę Ćwiok, nauczyciela ze Szkoły Podstawowej nr 6, i ta kandydatura zostanie przedstawiona Radzie Miejskiej w Mielcu do zatwierdzenia na najbliższej sesji.

Data publikacji: 


 

W piątek (02.06.) w Urzędzie Miejskim w Mielcu odbyło się spotkanie władz miasta Mielca z Młodzieżową Radą Miejską.

W spotkaniu wzięli udział Prezydent Mielca Jacek Wiśniewski, Zastępca Prezydenta Adriana Miłoś, Przewodniczący Rady Miejskiej Bogdan Bieniek, Radni Młodzieżowej Rady Miejskiej wraz z opiekunem Moniką Ćwiok.

Spotkanie miało na celu przedstawienie działań  i inwestycji miasta oraz podsumowanie działalności Młodzieżowej Rady Miejskiej w formie prezentacji multimedialnej.

Na Radnych czekał też drobny poczęstunek w postaci słodkich muffinek oraz napojów. Na zakończenie przyszedł czas na swobodną rozmowę, zadawanie pytań i omówienie spraw związanych z działalnością Młodzieżowej Rady Miejskiej.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał także drobny upominek w postaci słuchawek i torby parcianej z logo MRM zawierającej materiały piśmiennicze.

Data publikacji: 


 

Podczas inauguracyjnego posiedzenia Młodzieżowej Rady Miejskiej, które odbyło się w czwartek 21 kwietnia w Urzędzie Miejskim w Mielcu (sala św. Jana Pawła II) wybrano przewodniczącego rady i prezydium.

Z grona dwóch kandydatów przewodniczącą została wybrana Julia Dybska z II Liceum Ogólnokształcącego w Mielcu. Wiceprzewodniczącymi zostali  Izabela Kaczor ze Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Kacper Szelest ze Szkoły Podstawowej nr 9, natomiast sekretarzem Rady został Paweł Konieczny.

Wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej odbyły się w mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych na przełomie lutego i marca. Przeprowadziły je szkolne komisje wyborcze. Wyłoniono w sumie 23 radnych.

Na wstępie inauguracyjnego posiedzenia gratulacje młodzieżowym  radnym złożyli Prezydent Miasta Mielca Jacek Wiśniewski i Przewodniczący Rady Miejskiej w Mielcu Bogdan Bieniek.

-Zostaliście obdarzeni dużym mandatem zaufania przez waszych szkolnych kolegów i koleżanki, dla których staliście się prawdziwymi ambasadorami na naszym miejskim forum samorządowym. Życzę Wam abyście tego ich zaufania nie zawiedli i aby wykonywanie obowiązków radnej lub radnego przyniosło cenne doświadczenie, wiedzę i umiejętności, które zaprocentują w przyszłości, i będą z powodzeniem wykorzystywane w różnych sferach życia -powiedział Prezydent, dodając, że drzwi jego gabinetu dla młodych radnych zawsze będą otwarte. – Bardzo liczę na konstruktywną współpracę, na Wasze opinie, wnioski i pomysły, które sprawią że młodzi ludzie będą się czuli w naszym mieście jak najlepiej.

Jedną z pierwszych okazji do wykazania się aktywnością będzie dla radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej kolejna edycja Mieleckiego Budżetu Obywatelskiego do udziału w której zachęcał Prezydent Jacek Wiśniewski.

Data publikacji: 


 

W mieleckich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych odbyły się wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.

W wyniku przeprowadzonych wyborów mieleckie szkoły wybrały swoich przedstawicieli do Młodzieżowej Rady Miejskiej. Uchwałę o utworzeniu swojego młodzieżowego odpowiednika w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród mieleckiej młodzieży i zwiększenia zaangażowania młodych ludzi w sprawy publiczne, Rada Miejska podjęła na sesji we wrześniu ubiegłego roku.

W skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu wejdzie 23 radnych, wybieranych w mieleckich szkołach podstawowych (z klas IV-VIII) i ponadpodstawowych oraz w szkołach niepublicznych.

Pierwsza sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej odbędzie się w czwartek 21.04.2022 r. o godz.16.00 w Urzędzie Miejskim w Mielcu w sali im. Św. Jana Pawła II

Wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej 2022r :

Zbiorcze wyniki wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu — 2022 r.
Lp. Nazwa szkoły liczba mandatów* Imię i nazwisko wybranego kandydata Imię i nazwisko wybranego kandydata
1 Szkoła Podstawowa nr 1 1 Izabela Kaczor
2 Szkoła Podstawowa nr 2 1 Katarzyna Kapinos
3 Szkoła Podstawowa nr 3 1 Jakub Witek
4 Szkoła Podstawowa nr 6 1 Maja Ftara
5 Szkoła Podstawowa nr 7 1 Natalia Bujak
6 Zespół Szkół nr 1 1 Katarzyna Ziętek
7 Szkoła Podstawowa nr 9 1 Kacper Szelest
8 Szkoła Podstawowa nr 11 2 Gabriela Kusowska Milena Kudła
9 Szkoła Podstawowa nr 12 1 Julia Buć
10 Szkoła Podstawowa nr 13 1 Amelia Stawiarz
11 Niepubliczna Szkoła Podstawowa nie dokonano wyboru z uwagi na brak zgłoszeń
12 Niepubliczne Liceum Mistrzostwa Sportowego im. Grzegorza Lato 1 Laura Pazdro
13 I Szkoła Podstawowa Mistrzostwa

Sportowego Stal Mielec

1 Oliwier Purski
14 I Liceum Ogólnokształcące 2 Zuzanna Kułaga Karolina Niziołek
15 Il Liceum Ogólnokształcące 2 Oliwia Lis Julia Dybska
16 Powiat. Zespół Plac.SZ-W 1 Aleksandra Babiec
17 Zespół Szkół Budowlanych 1 Karolina Bielatowicz
18 Zespół Szkół Ekonomicznych 1 Stanisław Wrażeń
19 Zespół Szkół J. Groszkowskiego 1 Oliwia Czekaj
20 Zespół Szkół Technicznych 2 Dagmara Mazur Paweł Konieczny
23

ZARZĄDZENIE NR 1361/2022 PREZYDENTA MIASTA MIELCA z dnia 14 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia zbiorczych wyników wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

 

Mielec, 18 listopada 2015 r.

Zawiadomienie

Na podstawie § 18 Ordynacji Wyborczej do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu stanowiącej załącznik nr 1 do statutu będącego załącznikiem nr 1 do uchwały nr X/73/2015 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 3 lipca 2015 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz.2155)

zwołuję

I sesję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 listopada 2015 r. o godz. 15.00
w Urzędzie Miejskim w Mielcu, ul. Żeromskiego 23 w sali nr 11 im. Jana Pawła II

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Prezentacja informacji na temat genezy powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze na radnego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
 4. Złożenia ślubowania przez radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu wybranych w głosowaniu w dniu 6 listopada 2015 r.
 5. Wybór Przewodniczącego Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu.
 6. Wybór jednego do trzech wiceprzewodniczących.
 7. Wybór sekretarza.
 8. Zamknięcie obrad.

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Mielcu
Marian Kokoszka

Składy Okręgowych Komisji Wyborczych dla przeprowadzenia wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 6 listopada 2015 r.

Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej z dnia 28 października 2015 roku w sprawie listy osób uprawnionych do kandydowania na radnych Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu

Protokół z posiedzenie Miejskiej Komisji Wyborczej ds. wyborów Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu – informacja o wynikach wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Mielcu przeprowadzonych w dniu 6 listopada 2015 r.