Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Douchy-les-Mines (Francja)

Miasto partnerskie Mielca we Francji - Douchy-les-Mines

Miasto w północno-wschodniej Francji, sąsiadujące z Valenciennes (departament Nord). Od 11 XI 1990 r. partnerskie miasto Mielca.

Historia

Początki istnienia osady wiążą się z utworzeniem opactwa Saint-Pierre de Grand około 650 r. Potwierdzenie istnienia przyklasztornej osady i dworu Douchy znajduje się w dokumencie z 946 r. Około 1140 r. powstała parafia katolicka i gmina Douchy. Do połowy XIX w. jej mieszkańcy zajmowali się rolnictwem i rzemiosłem. W 1718 r. na tym terenie odkryto złoża węgla kamiennego, ale dopiero w 1834 r. założono kompanię kopalnianą pod nazwą „Douchy”. Planową eksploatację złóż węgla prowadzono od lat 80. XIX w. Wtedy to do Douchy przybyło (zwłaszcza ze Śląska) wiele polskich rodzin poszukujących pracy. W okresie I wojny światowej w pobliskich Ardenach toczyły się zacięte walki, co upamiętniono pomnikiem w centrum miasta. Ponieważ działalność kopalni węgla przyczyniła się do rozwoju tej miejscowości – w 1938 r. zmieniono jej nazwę na Douchy-les-Mines (fr. mine – kopalnia). Unowocześnienie francuskiej gospodarki spowodowało, że wiele kopalni węgla kamiennego zostało zamkniętych, także w Douchy (1955 r.). Kiedy w latach 1976-1977 wybudowano międzygminną spalarnię odpadów komunalnych, usługi dla okolicznych 32 gmin zaczęły przynosić miastu spore dochody. Dzięki temu w latach 80. i 90. wybudowano nowoczesne centrum miejskie, co w znaczący sposób zmieniło oblicze Douchy.

Współczesny obraz miasta

Douchy-les-Mines liczy około 11 tysięcy mieszkańców, w tym kilkaset osób polskiego pochodzenia. W mieście znajduje się m.in. 6 szkół podstawowych i szkoła typu college, zespół obiektów zawodowej straży pożarnej, dwa kościoły katolickie, zespół obiektów kulturalno-oświatowych (dom kultury, biblioteka multimedialna, Regionalne Centrum Fotografii), park rekreacyjny z pawilonem wielofunkcyjnym. Ponadto do miasta należy zabytkowy zamek w Ardenach, wykorzystywany w okresie letnim na letni wypoczynek mieszkańców. Wśród mieszkańców sporą grupę stanowią potomkowie Polaków. Wielu z nich posługuje się językiem polskim i zachowuje część polskich obyczajów. Przedmiotem dumy miasta jest Reprezentacyjna Miejska Orkiestra Dęta.

Współpraca partnerska

Miasta Douchy-les-Mines i Mielec rozpoczęły ją w 1983 roku od kontaktów Robotniczego Centrum Kultury w Mielcu z ośrodkami kulturalnymi na terenie Europy zachodniej. Wtedy to Zespół Pieśni i Tańca „Rzeszowiacy” koncertował w Douchy-les-Mines, w ramach artystycznego tournée po Republice Federalnej Niemiec, Belgii, Luksemburgu i Francji. Kontakt z Francuzami i przedstawicielami tamtejszej Polonii przerodził się w systematyczną współpracę. W Mielcu goszczono grupę młodzieży francuskiej, a w Douchy występowały zespoły artystyczne RCK: Zespół Piosenki i Ruchu „Abrakadabra” i inne zespoły dziecięce oraz orkiestra dęta. Do rangi symbolu przyjaźni obu miast urosło małżeństwo mielczanki Lucyny Masłowiec – założycielki „Abrakadabry” z Jeanem L. Bera – wicemerem do spraw kultury i sportu w Douchy-les-Mines. Oficjalne podpisanie umowy o partnerstwie naszych obu miast nastąpiło 11 XI 1990 r. podczas wizyty delegacji samorządowej władz Mielca w Douchy.