Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Szkoły podstawowe

Obwody szkół podstawowych  prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec:

Uchwała Nr XLVI/472/2022 Rady Miejskiej w Mielcu z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Mielec oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, z wyjątkiem specjalnych mających siedzibę na obszarze Gminy Miejskiej Mielec.

Gmina Miejska Mielec prowadzi 10 szkół podstawowych.

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Władysława Szafera w Mielcu

Adres: ul. Kilińskiego 37
Tel./Fax.: 17 787 51 00
E-mail: sp1@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp1.mielec.pl

Dyrektor: Marek Paprocki

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Tadeusza Kościuszki w Mielcu

Adres: ul. Kościuszki 4
Tel./Fax.: 17 787 51 53,
E-mail: sp2@miasto.mielec.pl
WWW: http://sp2mielec.pl/

Dyrektor: Daria Warzecha

 

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Wojska Polskiego w Mielcu

Adres: ul. Żeromskiego 30
Tel./Fax.: 17 787 52 03
E-mail: sp3@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp3.mielec.pl

Dyrektor: Adam Jastrząb

 • Szkoła Podstawowa nr 6  im. Żwirki i Wigury w Mielcu z Oddziałami Integracyjnymi i Sportowymi

Adres: ul. Solskiego 8
Tel./Fax.: 17 787 52 70
E-mail: sp6@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp6.mielec.pl

Dyrektor: Grzegorz Tychanowicz

 

 • Szkoła Podstawowa nr 7 w Mielcu

Adres:  ul. Grunwaldzka 7
Tel: 17 787 53 03
E-mail: sp7@miasto.mielec.pl
WWW: https://sp7.mielec.pl/

Dyrektor: Małgorzata Wacławska

 

 • Szkoła Podstawowa nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi w Mielcu w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. st. sierż. pilota Stanisława Działowskiego w Mielcu

Adres: Tańskiego 3
Tel: 17 787 53 50
E-mail: zso1@zso1.mielec.pl
WWW: http://www.zso1.mielec.pl

Dyrektor:  Joanna Gładyszewska

 

 • Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego
  im.   Władysława Jasińskiego „Jędrusia” w Mielcu

Adres: ul. Drzewieckiego 11
Tel./Fax.: 17 787 54 03
E-mail: sp9@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp9.mielec.pl

Dyrektor: Jacek Mleczko

 

 • Szkoła Podstawowa nr 11 z Oddziałami Integracyjnymi
  im. św. Jana Pawła II w Mielcu

Adres: ul. Warneńczyka 2
Tel./Fax.: 17 787 54 54,
E-mail: sp11@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp11.mielec.pl

Dyrektor: Bogusława Czarny

 

 • Szkoła Podstawowa nr 12 im. Henryka Sienkiewicza w Mielcu

Adres: ul. Wandy 11
Tel.: 17 787 55 03,
E-mail: sp12@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp12mielec.eu

Dyrektor; Bernadeta Łaz

 

 • Szkoła Podstawowa nr 13 im. Jana Bytnara „Rudego” w Mielcu

Adres: ul. Łąkowa 6
Fax.: 17 787 55 54
E-mail: sp13@miasto.mielec.pl
WWW: http://www.sp13.mielec.pl

Dyrektor: Dorota Buczek-Kolanko