Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Klaudia Wassermann – Społeczna Doradczyni Prezydenta Miasta Mielca ds. młodzieży

Klaudii Wasserman, uczennica trzeciej klasy V liceum Ogólnokształcącego w Mielcu, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego (drużynowa gromady zuchowej). Klaudia była wolontariuszką Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mielcu, co roku jest wolontariuszką Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Posiada duże doświadczenie  w pracy z dziećmi oraz młodzieżą jako organizatorka wielu wydarzeń harcerskich. Uczestniczyła w licznych konkursach i olimpiadach prawniczych. Jest także absolwentką kursów doszkalających umiejętności z zakresu tworzenia sprawozdań finansowych, kursów dotyczących pracy z dziećmi oraz młodzieżą, a także kursów wizerunkowych w social mediach. Sama w ramach działalności w Związku Harcerstwa Polskiego prowadzi szkolenia z planu pracy i zachowania zasad bezpieczeństwa dzieci. Oprócz działalności społecznej Klaudia Wasserman interesuje się naukami prawnymi oraz polityką. Zakres zadań z jakimi będzie mierzyła się nowa doradczyni prezydenta przedstawiła wiceprezydent Miasta Mielca Adriana Miłoś.

Prezydent Jacek Wiśniewski na konferencji prasowej opowiedział o kulisach jej powołania:

-Już od początku swojego urzędowania przymierzałem się do powołania takiej osoby, która byłaby moim łącznikiem z młodymi ludźmi, którzy chcą się angażować społecznie. Nie było łatwo znaleźć taką osobę, tym bardziej, że przeszkodziła nam trochę pandemia. Widząc zaangażowanie Klaudii w harcerstwie i nie tylko zaproponowałem jej funkcję doradcy do spraw młodzieży i cieszę się że tę propozycję przyjęła. Mam nadzieję że nasza współpraca przyniesie dobre efekty.

Klaudia Wasserman odpowiadając na pytania dziennikarzy podkreśliła, że na początek sprawowania swojej funkcji w najbliższym czasie chce spotkać się z samorządami wszystkich szkół działających na terenie miasta Mielca.

 

Do zadań Społecznego Doradcy Prezydenta Miasta Mielca należy w szczególności:

  • koordynowanie działań podejmowanych przez miasto Mielec na rzecz młodzieży,
  • inicjowanie działań zmierzających do aktywizacji społecznej i obywatelskiej młodzieży,
  • współpraca ze szkołami i placówkami oświatowymi w zakresie wspierania aktywności młodzieży,
  • reprezentowanie Prezydenta Miasta Mielca podczas spotkań i uroczystości poświęconych działaniom na rzecz młodzieży,
  • współpraca z przedstawicielami administracji publicznej, organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami w zakresie spraw dotyczących młodzieży,
  • opiniowanie projektów dokumentów strategicznych i programów w zakresie spraw dotyczących młodzieży oraz wsparcie w ich realizacji przez Urząd Miejski w Mielcu i jednostki organizacyjne Gminy Miejskiej Mielec.

 

Masz ciekawy pomysł, spostrzeżenie, lub chciałbyś/chciałabyś wyrazić swoją opinię?  

Napisz e-mail  klaudia.wasserman.um@gmail.com lub wiadomość na Facebook .