Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

PETYCJE

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j Dz. U. z 2018r., poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Urzędzie Miejskim w Mielcu reguluje dodatkowo Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2015.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2016

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i radę Miejską w Mielcu w roku 2017

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca w roku 2018.

-Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Mielcu w roku 2018”.

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca  w roku 2019”.

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca w roku 2020”.

Rejestr petycji składanych do Prezydenta Miasta :

1. Petycja z dnia 12.01.2018r. w sprawie powołania pasażerskiego portu lotniczego
Przewidywany termin załatwienia petycji: 12 kwietnia 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

2. Petycja z dnia 29.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania na terenach miejskich przedstawień z udziałem zwierząt.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 30 czerwca 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

3. Petycja z dnia 01.06.2018 r. w sprawie budowy placu zabaw w Mielcu, przy ul. Solskiego.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 27 września 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

4. Petycja z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 07 czerwca 2019 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

5. Petycja z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 06 września 2019 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

6. Petycja z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 28 październik 2019 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

7. Petycja z dnia 14 października 2019 r. w sprawie płatności bezgotówkowych w Urzędzie
Przewidywany termin załatwienia petycji: 13 stycznia 2020 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwiania petycji.

8. Petycja z dnia 27.09.2019 r. w sprawie utworzenia budżetu miasta równomiernego rozwoju. 
Przewidywany termin załatwienia petycji: 26.12.2019
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

9. Petycja z dnia 23.04.2020 r. w sprawie wdrożenia w urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem SCREENINGU wszystkich osób wchodzących do Urzędu. 
Przewidywany termin załatwienia petycji: 22 lipca 2020 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

10. Petycja z dnia 2 kwietnia 2020 r. (data wpływu do Prezydenta Miasta Mielca – 1 czerwca 2020 r. ) w sprawie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”
Przewidywany termin załatwienia petycji 31 sierpnia 2020 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

11. Petycja z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyremontowania nawierzchni na ul. Rolnej
Przewidywalny termin załatwienia petycji 5 października 2020 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

12. Petycja z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wymiany pawilonów handlowych na Hali Targowej przy ul. Wolności w Mielcu.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 18 kwietnia 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji – w załączniku.

13. Petycja z dnia 13.01.2021 r. w sprawie wybudowania drogi na ul. Letniej
Przewidywalny termin załatwienia petycji 13 kwietnia 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

14. Petycja  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie nielegalnego składowiska odpadów.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 29 marca 2021  r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

15. Petycja  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie budowy brakującego odcinka drogi wraz z chodnikiem przy ul. Jesionowej.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 31 lipca 2021  r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

16. Petycja z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie sprzeciwu wobec realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Przewidywany termin załatwienia petycji: 31 sierpnia 2021 r.

17. Petycja z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie remontu ulicy Walerii Szalay-Groele
Przewidywany termin załatwienia petycji: 31 sierpnia 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

18. Petycja z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w strefy ograniczonej prędkości na ulicy Księdza Gwoździowskiego
Przewidywany termin załatwienia petycji: 3 września 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

19. Petycja z dnia 9 października 2021 r. w sprawie wyłączenia oświetlenia ulicznego ulicy Księdza Gwoździowskiego
Przewidywany termin załatwienia petycji: 9 stycznia 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

20.Petycja z dnia 4 października 2021 r. w sprawie budowy brakującego odcinka drogi wraz z chodnikem przy ul. Jesionowej
Przewidywany termin załatwienia petycji: 15 stycznia 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

21.Petycja z dnia 20 października 2021 r. w sprawie poszerzenia drogi miejskiej – ul.Żegoty wraz z budową chodnika dla pieszych
Przewidywany termin załatwienia petycji: 20 stycznia 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

22. Petycja z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie budowy placu zabaw dla dzieci z Mielca przy ul. Konopnickiej, Kraszewskiego, Al. Niepodległości, Wyspiańskiego
Przewidywany termin załatwienia petycji: 30 października 2021 r.

23. Petycja z dnia 5 sierpnia 2021 r w sprawie wycięcia drzewa oraz przeglądu przycięcia drzew przy ul. Konopnickiej 1 
Przewidywany termin załatwienia petycji: 5 listopada 2021 r.

 

Rejestr petycji składanych do Rady Miejskiej w Mielcu