Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

PETYCJE

Z dniem 6 września 2015 r. weszła w życie ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (t.j Dz. U. z 2018r., poz. 870), która określa zasady składania i rozpatrywania petycji oraz sposób postępowania organów w sprawach dotyczących petycji.

Przyjmowanie i rozpatrywanie petycji w Urzędzie Miejskim w Mielcu reguluje dodatkowo Zarządzenie Prezydenta Miasta Mielca w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mielcu.

Zbiorcze informacje o rozpatrzonych petycjach:

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2015 r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2015.

Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2016r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i Radę Miejską w Mielcu w roku 2016

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2017r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca i radę Miejską w Mielcu w roku 2017

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca w roku 2018.

-Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2018r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Radę Miejską w Mielcu w roku 2018”.

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2019 r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca  w roku 2019”.

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2020r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca w roku 2020”.

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2021r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca w roku 2021”.

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2022r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca w roku 2022”.

– Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w 2023r. w załączniku “Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych przez Prezydenta Miasta Mielca w roku 2023”.

Rejestr petycji składanych do Prezydenta Miasta :

1. Petycja z dnia 12.01.2018r. w sprawie powołania pasażerskiego portu lotniczego
Przewidywany termin załatwienia petycji: 12 kwietnia 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

2. Petycja z dnia 29.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zakazu organizowania na terenach miejskich przedstawień z udziałem zwierząt.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 30 czerwca 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

3. Petycja z dnia 01.06.2018 r. w sprawie budowy placu zabaw w Mielcu, przy ul. Solskiego.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 27 września 2018 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

4. Petycja z dnia 8 marca 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy/Miasta/Szkoły – do konkursu w ramach programu „Podwórko Talentów NIVEA” – edycja 2019.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 07 czerwca 2019 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

5. Petycja z dnia 7 czerwca 2019 r. w sprawie modernizacji parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 06 września 2019 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

6. Petycja z dnia 29 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia w urzędzie Polityki Zarządzania Konfliktem Interesów.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 28 październik 2019 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

7. Petycja z dnia 14 października 2019 r. w sprawie płatności bezgotówkowych w Urzędzie
Przewidywany termin załatwienia petycji: 13 stycznia 2020 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwiania petycji.

8. Petycja z dnia 27.09.2019 r. w sprawie utworzenia budżetu miasta równomiernego rozwoju. 
Przewidywany termin załatwienia petycji: 26.12.2019
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

9. Petycja z dnia 23.04.2020 r. w sprawie wdrożenia w urzędzie procedur związanych z wprowadzeniem SCREENINGU wszystkich osób wchodzących do Urzędu. 
Przewidywany termin załatwienia petycji: 22 lipca 2020 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji 

10. Petycja z dnia 2 kwietnia 2020 r. (data wpływu do Prezydenta Miasta Mielca – 1 czerwca 2020 r. ) w sprawie wprowadzenia lokalnej „tarczy antykryzysowej”
Przewidywany termin załatwienia petycji 31 sierpnia 2020 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

11. Petycja z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyremontowania nawierzchni na ul. Rolnej
Przewidywalny termin załatwienia petycji 5 października 2020 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

12. Petycja z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie wymiany pawilonów handlowych na Hali Targowej przy ul. Wolności w Mielcu.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 18 kwietnia 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji – w załączniku.

13. Petycja z dnia 13.01.2021 r. w sprawie wybudowania drogi na ul. Letniej
Przewidywalny termin załatwienia petycji 13 kwietnia 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

14. Petycja  z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie nielegalnego składowiska odpadów.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 29 marca 2021  r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

15. Petycja  z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie budowy brakującego odcinka drogi wraz z chodnikiem przy ul. Jesionowej.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 31 lipca 2021  r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

16. Petycja z dnia 23 marca 2021 r. w sprawie sprzeciwu wobec realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej
Przewidywany termin załatwienia petycji: 31 sierpnia 2021  r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

17. Petycja z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie remontu ulicy Walerii Szalay-Groele
Przewidywany termin załatwienia petycji: 31 sierpnia 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

18. Petycja z dnia 3 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia w strefy ograniczonej prędkości na ulicy Księdza Gwoździowskiego
Przewidywany termin załatwienia petycji: 3 września 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

19. Petycja z dnia 9 października 2021 r. w sprawie wyłączenia oświetlenia ulicznego ulicy Księdza Gwoździowskiego
Przewidywany termin załatwienia petycji: 9 stycznia 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

20.Petycja z dnia 4 października 2021 r. w sprawie budowy brakującego odcinka drogi wraz z chodnikem przy ul. Jesionowej
Przewidywany termin załatwienia petycji: 15 stycznia 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

21.Petycja z dnia 20 października 2021 r. w sprawie poszerzenia drogi miejskiej – ul.Żegoty wraz z budową chodnika dla pieszych
Przewidywany termin załatwienia petycji: 20 stycznia 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

22. Petycja z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie budowy placu zabaw dla dzieci z Mielca przy ul. Konopnickiej, Kraszewskiego, Al. Niepodległości, Wyspiańskiego
Przewidywany termin załatwienia petycji: 30 października 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

23.Petycja z dnia 5 sierpnia 2021 r w sprawie wycięcia drzewa oraz przeglądu przycięcia drzew przy ul. Konopnickiej 1
Przewidywany termin załatwienia petycji: 5 listopada 2021 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

24. Petycja z dnia 21 grudnia 2021 r w sprawie wytyczenia nowej ulicy równoległej do ul. Krańcowej i do ul. Szymanowskiego oraz do ul. Księdza Twardowskiego 
Przewidywany termin załatwienia petycji: 31 marca 2022r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

25. Petycja z dnia 15 lutego 2022 r w sprawie naprawy programów ochrony powietrza. 
Przewidywany termin załatwienia petycji: 16 maj 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

26. Petycja z dnia 04 marca 2022 r w sprawie naprawy programów ochrony powietrza. 
Przewidywany termin załatwienia petycji: o5 czerwiec 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

 27. Petycja z dnia 02 lutego 2022 r. w sprawie utworzenia drogi rowerowej wzdłuż wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisłoki.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 11 czerwiec 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

28. Petycja z dnia 04 maja 2022 r. w sprawie optymalizacji wydatków związanych z kosztami zakupu energii elektrycznej
Przewidywany termin załatwienia petycji: 05 sierpień 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

29. Petycja  z dnia 17 maja 2022 r.  w sprawie zmiany lokalizacji budowy nowego łącznika ulicy Korczaka z ulicą Wojsławską
Przewidywany termin załatwienia petycji: 03 września 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

30. Petycja  z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w budynku Przedszkola Miejskiego Nr 9 w Mielcu
Przewidywany termin załatwienia petycji: 02 września 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

31. Petycja  z dnia 20 lipca 2022 r. w sprawie przywrócenia rozkładu jazdy autobusów linii nr 4 oraz linii nr 2
Przewidywany termin załatwienia petycji: 21 października 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

32. Petycja z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany lokalizacji budowy nowego łącznika ulicy Korczaka z ulicą Wojsławską w Mielcu.
Informacja o pozostawieniu petycji bez rozpatrzenia

33. Petycja  z dnia 07 lipca 2022 r.  w sprawie utrudnień związanych z zajmowaniem miejsc parkingowych przy blokach przez osoby korzystające z kąpieliska letniego MOSiR.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 10 grudnia 2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

34. Petycja z dnia 14 września 2022 r.  w sprawie położenia asfaltu na ulicy Królowej Jadwigi 42 (Osiedle pod lasem).
Przewidywany termin załatwienia petycji: 22 grudnia  2022 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

35. Petycja z dnia 13 grudnia 2022 r. w sprawie odstąpienia od budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce 51/3, położonej w Mielcu przy ul. Szafera. 
Przewidywany termin załatwienia petycji: 21 marca 2023 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

36. Petycja z dnia 26 października 2022 r. w sprawie sprzeciwu co do zamiaru sprzedaży przez Gminę Miejską Mielec  nieruchomości położonej przy ul. Asnyka 2.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 6 marca 2023 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

2023 rok

1. Petycja z dnia 27 marca  2023 r. w sprawie „NIE dla dewastacji przyrody Stawów Cyranowskich”
Przewidywany termin załatwienia petycji: 28 czerwca 2023 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

2. Petycja z dnia 19 kwietnia 2023 r. w sprawie położenia asfaltu na ulicy Królowej Jadwigi 42 (Osiedle pod lasem)
Przewidywany termin załatwienia petycji: 20 lipca 2023 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

3. Petycja z dnia 21 kwietnia 2023 r. w sprawie przywrócenia do rozkładu jazdy MKS sobotnich kursów linii nr 6 o godz. 22:20 w kierunku Osiedla Lotników.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 22 lipca 2023 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

4. Petycja  z dnia 1 września  2023 r. w sprawie budowy nowej ulicy – łącznika pomiędzy ulicami Kilińskiego i Teligi w Mielcu.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 5 grudnia 2023 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji.

5. Petycja z dnia 12 września  2023 r. w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą stopniowego przygotowywania się do wdrożenia w JST przepisów Dyrektywy 2022/2555 w sprawie środków na rzecz wysokiego wspólnego poziomu cyberbezpieczeństwa na terytorium Unii.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 12 grudnia 2023 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

6. Petycja  z dnia 12 września  2023 r. w sprawie budowy ulicy Rolnej w Mielcu (względnie remontu nawierzchni).
Przewidywany termin załatwienia petycji: 14 grudnia 2023 r.

Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

7. Petycja  z dnia 25 sierpnia  2023 r. w sprawie przygotowania i pilnego wdrożenia rozwiązań pozwalających na zgodne z prawem parkowanie bezpośrednio przy posesjach zlokalizowanych przy ul. Rynek Rzochowski.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 25 listopada 2023 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

8. Petycja z dnia 29 października 2023 r. w sprawie wstrzymana realizacji inwestycji drogowej „Budowa drogi łączącej ul. Wolności z ul. Królowej Jadwigi 48”.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 31 stycznia 2024 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

9. Petycja z dnia 27 listopada  2023 r. w sprawie sprzeciwu wobec planom budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych (sześciokondygnacyjnych) w Mielcu przy ul. Nowej.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 28 lutego 2024 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

10. Petycja  z dnia 22 listopada  2023 r. w sprawie kompleksowego odwodnienia drogi gminnej działka nr ewid. 45/2 obręb (0002) Osiedle – ul. Rolna w Mielcu, a także o zabezpieczenie środków finansowych w projekcie budżetu na rok 2024 oraz wykonanie przebudowy drogi polegającej na wykonaniu nawierzchni bitumicznej.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 29 lutego 2024 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

11. Petycja z dnia 26 września 2023 r. w sprawie dostępu do obiektów użyteczności publicznej osobom niepełnosprawnym.
Pismo dotyczące przekazania petycji do podmiotu właściwego.

2024 rok

1.Petycja z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie chodników przy nowej drodze w Mielcu, która łączy Al. Niepodległości oraz ulicą Padykuły.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 6 czerwca 2024 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

2.Petycja z dnia 5 marca 2024 r. w sprawie wykonania rekonesansu w obszarze związanym z potrzebą planowania i koordynacji zadań związanych z promocją gminy.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 5 czerwca 2024 r.
Pismo dotyczące przekazania petycji do podmiotu właściwego.

3.Petycja z dnia 7 maja 2024 r. w sprawie poprawy warunków jednostek OSP
Przewidywany termin załatwienia petycji: 8 sierpnia 2024 r.
Pismo dotyczące przekazania petycji do podmiotu właściwego.

4. Petycja z dnia 5 czerwca 2024 r. w sprawie udzielenia wsparcia gospodarstwom domowym w zakresie instalacji ekologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków.
Przewidywany termin załatwienia petycji: 5 września 2024 r.
Zawiadomienie o sposobie załatwienia petycji

 

 

Rejestr petycji składanych do Rady Miejskiej w Mielcu