Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 26 listopada 2020 r. przyjęty został „Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2021

 

 


WYNIKI KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA ROK 2021

 


 

ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2021

 

Prezydent Miasta Mielca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących projektu Uchwały Rady Miejskiej w Mielcu w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2021”.

Opinie oraz uwagi do ww. projektu programu można składać w wersji elektronicznej przesyłając na adres poczty elektronicznej ewa.gorazd@um.mielec.pl bądź w wersji papierowej na adres Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu, ul. Żeromskiego 23, 39-300 Mielec.

Termin na wyrażenie opinii i złożenie uwag do dnia 18.10.2020 r.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Mielca, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także  wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Zarządzenie nr 794/2020 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 01 października 2020 roku w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia
“Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2019.


30.10.2019 PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 30 października 2019 r. przyjęty został „Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”. 

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2020


WYNIKI KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA ROK 2020.


ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2020

Prezydent Miasta Mielca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2020”.

Uwagi w formie pisemnej prosimy kierować elektronicznie na adres: ewa.gorazd@um.mielec.pl bądź do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9A.

Zapraszamy również zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym ws. Programu współpracy, które jest zaplanowane na 23 września 2019r. (tj. poniedziałek) o godz. 15.30 w sali im. Św. Jana Pawła II.

Termin na wyrażenie opinii do dnia 23 września 2019r.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Mielca, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także  wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Zarządzenie w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”


SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2018.


28.02.2019

ZMIANA UCHWAŁY WS. PRZYJĘCIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019”.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 28 lutego 2019 r. została uchwalona zmiana „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

W uchwalonym dnia 27 września 2018 r. Programie współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019, zmienionym dnia 28 lutego 2019 r. dokonywana jest zmiana wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu (tj. rozdział 9).

ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019


27.09.2018 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
NA ROK 2019 UCHWALONY

 Podczas sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 27 września 2018 r. przyjęty został „Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019


 

27.09.2018 WYNIKI KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA ROK 2019


 

18.09.2018 ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY
Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2019

Prezydent Miasta Mielca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2019”.

Uwagi w formie pisemnej prosimy kierować elektronicznie na adres: ewa.gorazd@um.mielec.pl bądź do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9A.

Zapraszamy również zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym ws. Programu współpracy, które jest zaplanowane na 25 września 2018 r. (tj. wtorek) o godz. 15.30 w sali obrad nr 11.

Termin na wyrażenie opinii do 26 września 2018r.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Mielca, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także  wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

24.04.2018

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2017.

25.01.2018

ZMIANA UCHWAŁY WS. PRZYJĘCIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 25 stycznia 2018 r. została uchwalona zmiana „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

W uchwalonym dnia 28 listopada 2017 r. Programie współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018, zmienionym dnia 25 stycznia 2018 r. dokonywana jest zmiana wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu (tj. rozdział 9).

ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

28.11.2017 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018 UCHWALONY

 

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mielcu 28 listopada 2017 r. przyjęty został „Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

 

27.10.2017 WYNIKI KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA ROK 2018

 

27.09.2017 ZAPROSZENIE DO KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2018

 

Prezydent Miasta Mielca zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”.

Uwagi w formie pisemnej prosimy kierować elektronicznie na adres: mpekalska@um.mielec.pl bądź do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pokój nr 9A.

Konsultacje projektu programu będą odbywać się od 4 października do 18 października br.

Zapraszamy również zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym ws. Programu współpracy, które jest zaplanowane na 9 października 2017 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej Urzędu Miejskiego.

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli organizacji  oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy i udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Mielca, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także  wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Zarządzenie ws. przeprowadzenia konsultacji Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018

Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2018 – wersja edytowalna

 

29.05.2017

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi za rok 2016

06.03.2017  ZMIANA UCHWAŁY WS. PRZYJĘCIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017”.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 6 marca 2017 r. została uchwalona zmiana „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

W uchwalonym dnia 28 listopada 2016 r. Programie współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017, zmienionym dnia 19 grudnia 2016 r. dokonywana jest zmiana wysokości środków przeznaczonych na realizację Programu (tj. rozdział 9).

Przyczyna zmiany wysokości środków Programu wynika z faktu, że część środków zaplanowanych na współpracę z organizacjami pozarządowymi pochodzi z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017, o czym stanowi rozdział 4 ust. 3 Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017. Zmniejszenie kwoty w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi o 561 590 zł związane jest z koniecznością wprowadzenia do podstawy prawnej Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (GPPRPAiRN) ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym oraz uwzględnienia kierunków działań wynikających z Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016 – 2020. Wprowadzenie nowej podstawy prawnej powoduje, że środki, które były zaplanowane w GPPRPAiRN na dotacje dla stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkomanii czyli placówek wsparcia dziennego oraz innych podmiotów pozarządowych, będą przekazywane w trybie art. 14 ustawy o zdrowiu publicznym, a nie jak dotychczas na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W związku z tym następuje konieczność wyprowadzenia kwoty w wysokości 561 590 zł
z Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017.

ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

 

 

19.12.2016 ZMIANA UCHWAŁY WS. PRZYJĘCIA „PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017”.

Na sesji Rady Miejskiej w Mielcu w dniu 19 grudnia 2016 r. została uchwalona zmiana „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”. W związku z propozycją zwiększenia kwoty na realizację Programu wynikającej z poprawki do budżetu na 2017 rok w rozdziale 9 pn. Wysokość środków przeznaczonych na realizację programu zwiększyła się kwota przeznaczona na realizację zadań publicznych z 2 195 224 zł  na 2 232 224 zł.

ZMIANA PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

 

 

28.11.2016 PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI UCHWALONY

Podczas sesji Rady Miejskiej w Mielcu 28 listopada 2016 r. przyjęty został „Program współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017

 

 

WYNIKI KONSULTACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC NA ROK 2017

 

PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY MIEJSKIEJ MIELEC Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA ROK 2017.

Prezydent Miasta Mielca Daniel Kozdęba zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych dotyczących „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”.

Uwagi w formie pisemnej prosimy kierować na adres mpekalska@um.mielec.pl bądź do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu przy ul. Żeromskiego 23, pokój nr 1. Konsultacje projektu programu będą odbywać się od 29 sierpnia do 19 września br.

Zapraszamy również zainteresowane osoby do udziału w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym ws. programu współpracy, które jest zaplanowane na 5 września 2016 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16.00 w sali sesyjnej mieleckiego magistratu.  

Roczny program współpracy jest na poziomie lokalnym najważniejszym dokumentem  opisującym zasady, formy, zakres i priorytety współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi. Celem konsultacji, oprócz zebrania uwag i opinii do projektu programu, jest włączenie w prace nad ostateczną wersją dokumentu możliwie szerokiej grupy przedstawicieli  organizacji  oraz mieszkańców.

Zapraszamy do współpracy  i do wzięcia udziału w konsultacjach organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie miasta Mielca, partnerów społecznych, instytucjonalnych i gospodarczych, a także  wszystkich zainteresowanych działaniem na rzecz lokalnej społeczności.

Zarządzenie Nr 606/2016 Prezydenta Miasta Mielca z dnia 23.08.2016 r. w sprawie zarządzenia przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia “Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi na rok 2017”

 

Program Współpracy Gminy Miejskiej Mielec z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2016

Wyniki konsultacji społecznych  dotyczących projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

W dniach od 19 do 23 października 2015 r. odbyły się konsultacje projektu uchwały w sprawie przyjęcia„Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. Konsultacje zostały przeprowadzone w formie:

  1. Spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych w dniu 19.10.2015, o godz.16.00, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Mielcu, w którym wzięło udział 19 osób, reprezentujących 16 podmiotów.
  2. Możliwości złożenia uwag i opinii w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mpekalska@um.mielec.pl, z której skorzystało 11 podmiotów.

Informacje dotyczące zarządzenia konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016” zostały w dniu 12 października br. zamieszczone na stronie internetowej miasta, w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Mielcu. Ponadto projekt Programu wraz z zaproszeniem na spotkanie konsultacyjne został wysłany na adresy e-mailowe organizacji pozarządowych będące w rejestrze tutejszego Urzędu.

W okresie trwania konsultacji do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Mielcu wpłynęło łącznie 58 uwag od 15 podmiotów. Spośród zgłoszonych propozycji zmian do Programu uwzględnionych zostało 10 uwag, częściowo uwzględnionych – 14, nieuwzględnionych – 34.

Dziękujemy wszystkim osobom biorącym udział w konsultacjach za przesłane uwagi i sugestie do „Programu współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”.

Wyniki konsultacji projektu uchwały ws. Programu Współpracy Gminy Miejskiej Mielec z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016