Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Zasady i terminy rekrutacji do klas I szkół podstawowych

Zasady rekrutacji do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec na rok szkolny 2019/2020

 Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli na rok szkolny 2019/2020 zostanie przeprowadzone zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2018 poz. 996 ze zm.)

 Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 18–24 marca 2019 r. 1- 9 sierpnia 2019 r.
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 25–27 marca 2019 r. 19 – 20 sierpnia 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 1 kwietnia 2019 r.

 

22 sierpnia 2019 r.

 

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do szkoły podstawowej 2 – 4 kwietnia 2019 r. 26 – 28 sierpnia 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 5 kwietnia 2019 r.

 

30 sierpnia 2019 r.

 

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

Rekrutacja obowiązuje dla wszystkich dzieci, także dla dzieci z obwodu szkoły.

 

Zasady rekrutacji do klas wyższych publicznych oddziałów sportowych i oddziałów mistrzostwa sportowego w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Mielec, na rok szkolny 2019/2020

           

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 13 – 17 maja 2019 r. 14 – 19 sierpnia 2019 r.
2. Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej 20 –22 maja 2019 r. 20 – 21 sierpnia 2019 r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki z prób sprawności fizycznej 23 maja 2019 r.

 

22 sierpnia 2019 r.

 

4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 24–27 maja 2019 r. 23 – 26 sierpnia 2019 r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 29 maja 2019 r.

 

27 sierpnia 2019 r.

 

6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do oddziału szkoły podstawowej 3 – 7 czerwca 2019 r. 28 – 29 sierpnia 2019 r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 11 czerwca 2019 r.

 

30 sierpnia 2019 r.

 

 

Dokumenty rekrutacyjne należy składać bezpośrednio w szkołach. 

 

Przewodnik dla rodzica – rekrutacja do szkoły podstawowej

Joanna Szteliga-Pomykała
Data publikacji: