Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Uwaga rodzice! Rusza rekrutacja uzupełniająca do miejskichprzedszkoli

W poniedziałek tj. 27 maja rusza rekrutacja uzupełniająca do przedszkoli na rok szk. 2019/20. To szansa dla tych osób, których dzieci nie znalazły miejsca w placówce w pierwszym naborze. Podczas rekrutacji uzupełniającej prowadzony będzie nabór tylko do tych przedszkoli, w których pozostały wolne miejsca. Mogą w niej wziąć udział tylko dzieci zamieszkałe w Mielcu.

Rekrutacja prowadzona będzie w terminach określonych w poniższym harmonogramie. Włączenie się w rekrutację musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków o przyjęcie, a datą zakończenia tego etapu.

Lp. Rodzaj czynności Termin w postępowaniu uzupełniającym
1. Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkoli wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów rekrutacyjnych 27-31 maja
2. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków i dokumentów, o których mowa w pkt 1 oraz wykonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności wymienionych w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe 3-7 czerwca
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych 10 czerwca

do godz. 15.00

4. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia do przedszkola 11-13 czerwca
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 14 czerwca

do godz. 15.00

Postępowanie rekrutacyjne będzie odbywać się z przy pomocy systemu elektronicznego, poprzez stronę internetową:

https://eurzad.um.mielec.pl

Po wejściu na stronę należy:

  1. Zalogować się za pomocą profilu zaufanego.

Uzyskanie profilu zaufanego jest bardzo proste. Należy najpierw założyć konto użytkownika na portalu ePUAP (www.epuap.gov.pl), z którego wysyłamy wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego. Następnym krokiem jest uwierzytelnienie profilu w odpowiednim urzędzie.

Czynność tą można wykonać w Urzędzie Miejskim w Mielcu przy ul. Żeromskiego 26 (na parterze w Biurze Obsługi Mieszkańca), a także w Punkcie Obsługi Mieszkańców w Galerii Navigator. Po pozytywnej weryfikacji danych przez urzędnika, na podstawie przedłożonego dowodu osobistego lub innego ważnego dokumentu tożsamości, konto założone na portalu ePUAP zyskuje status profilu zaufanego i dopiero od tego momentu można posługiwać się nim w komunikacji z urzędem.

Szybko i bez zbędnych formalności można też założyć profil zaufany przez konto bankowe. Wystarczy, zalogować się do swojej bankowości internetowej i wejść w zakładkę „e-Urząd”. Podczas zakładania konta w banku, nasza tożsamość została już potwierdzona, dlatego też nie ma potrzeby potwierdzać jej w inny dodatkowy sposób (np. wizytą w punkcie potwierdzającym). Po założeniu profilu zaufanego poprzez konto bankowe, aby zalogować się na konto profilu, należy wybierać opcję logowania przez bankowość elektroniczną.

  1. Wybrać zakładkę Moje konto – Edukacja – Rejestracja do przedszkola.
  2. Zarejestrować się w module Formico (do tego potrzebny będzie pesel dziecka).
  3. Postępując zgodnie z wytycznymi systemu wypełnić wniosek i podpisać go profilem zaufanym. Podpis rodzica/prawnego opiekuna dziecka jest potwierdzeniem zgodności informacji w nim zawartych ze stanem faktycznym.

We wniosku o przyjęcie rodzice/prawni opiekunowie wskazują wybrane przedszkola według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanego. Przedszkole wskazane na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywane jest przedszkolem pierwszego wyboru. Do wniosku należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów w formacie m. in. jpg, pdf oraz oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów. Oświadczeń nie trzeba drukować. Wygeneruje je system. Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

  1. Sprawdzać status swojego wniosku. Jeżeli wniosek będzie wymagał korekty, pojawi się stosowny komunikat. Każda edycja wniosku będzie wymagała ponownego jego podpisania profilem zaufanym.
  2. Sprawdzić wyniki rekrutacji.
  3. Potwierdzić elektronicznie wolę przyjęcia do przedszkola, do którego dziecko zostało zakwalifikowane. Nie potwierdzenie woli jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 Wolne miejsca:

Placówka Oddział Liczba wolnych miejsc
Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mielcu Odział przedszkolny ogólnodostępny – 5 godzinny “Rzochów”- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 9
Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mielcu

 

Oddział przedszkolny – 10 godzinny ogólnodostępny oraz część integracyjna część ogólnodostępna (dla dzieci bez orzeczenia)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 1
Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Trzylatki – Czterolatki- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 1
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki 2
Przedszkole Miejskie Nr 4 w Mielcu Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki 4
Przedszkole Miejskie Nr 8 w Mielcu

 

Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Trzylatki 11
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 5 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 3
Przedszkole Miejskie Nr 9 im. „Baśniowej Krainy”
w Mielcu 
Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki- Pięciolatki 2
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 3
Przedszkole Miejskie Nr 13 w Mielcu Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 10 godzinny- Pięciolatki 2
Przedszkole Miejskie Nr 16 im. „Jasia i Małgosi”
w Mielcu 
Oddział przedszkolny – 10 godzinny ogólnodostępny oraz część integracyjna część ogólnodostępna (dla dzieci bez orzeczenia)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 8
Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Czterolatki- Pięciolatki 1
Przedszkole Miejskie Nr 20

z Oddziałami Integracyjnymi im. „Smoka Felusia” w Mielcu

 

Oddział przedszkolny- 10 godzinny – integracyjny, cześć integracyjna (dla dzieci z orzeczeniem)- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 2
Oddział przedszkolny ogólnodostępny – 5 godzinny- Pięciolatki- Sześciolatki oraz dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym 14

 

Koordynator ds. przedszkoli
UM w Mielcu Barbara Grzech

Joanna Szteliga-Pomykała
Data publikacji: