Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

KOMUNIKAT WOJSKOWEJ KOMENDY UZUPEŁNIEŃ W MIELCU

Wojskowy Komendant Uzupełnień w Mielcu prowadzi nabór ochotników do służby przygotowawczej  w korpusie szeregowych, podoficerów i oficerów.

Służba przygotowawcza  jest rodzajem czynnej służby wojskowej dla ochotników, którzy do tej pory nie pełnili żadnego innego rodzaju czynnej służby wojskowej.

Wymagania:

1.Niekaralność za przestępstwa umyślne

2.Posiadanie obywatelstwa polskiego

3.Posiadanie odpowiedniej zdolności fizycznej i psychicznej do pełnienia czynnej służby wojskowej

4.Posiadanie odpowiedniego wykształcenia:

-co najmniej wyższe w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów

-co najmniej średnie w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów

-co najmniej gimnazjalne w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych

Zainteresowani spełniający powyższe kryteria proszeni są o złożenie wniosku do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Mielcu wraz z dokumentami potwierdzającymi wykształcenie.

Po ukończeniu służby przygotowawczej, osoba, która tą służbę ukończy uzyskuje prawo do ubiegania się o przyjęcie do służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, w Terytorialnej Służbie Wojskowej jak również w Zawodowej Służbie Wojskowej.

NIE ZWLEKAJ, SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Mielcu, ul. Legionów 25

Tel: 261156525; 261156539

http://www.mielec.wku.wp.mil.pl

email:wkumielec@wp.mil.pl

Edward Tabor
Data publikacji: