Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Weź udział w planowaniu rozwoju Mielca!

Rozpoczął się kolejny etap opracowania Planu Rozwoju Lokalnego. Po wysłuchaniu Państwa głosów przedstawionych w czasie debaty, zaproponowaliśmy brzmienie wizji i celów, jakie powinny opisywać ścieżkę rozwoju dla Mielca. Warto przy okazji podkreślić, że równolegle z działaniami zmierzającymi do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego trwają prace nad stworzeniem nowej Strategii Rozwoju Miasta Mielca na lata 2021-2026 z prognozą do roku 2030. Prowadzone od lutego b.r. działania w zakresie diagnozy deficytów, problemów i potencjałów miasta, w tym angażujące szerokie grono przedstawicieli lokalnej społeczności (badania, warsztaty, debata) pozwoliły określić najważniejsze problemy i potencjały miasta, co stanowiło podstawę do wyznaczenia wizji i celów rozwojowych Mielca. Zaplanowana ścieżka rozwoju miasta będzie realizowana zarówno w ramach Planu Rozwoju Lokalnego, jak i nowej strategii rozwoju.

Teraz nadszedł czas na zaplanowanie konkretnych działań, które pozwolą osiągnąć zakładane cele. Zapraszamy wszystkich do aktywnego włączenia się w ten proces. Jeśli chcesz mieć udział w planowaniu przyszłości naszego miasta i masz pomysł na ciekawy projekt/ inicjatywę, wypełnij KARTĘ POMYSŁU TUTAJ i pomóż nam zaplanować przyszłość naszego miasta.

Wsparcia w wypełnieniu Karty pomysłu udzielają:

pracownicy Urzędu Miejskiego – tel. 017 787 43 81

oraz Doradcy DS Consulting Sp. z o.o. – tel. 509 842 998

Wypełnione formularze prosimy przesyłać drogą elektroniczną na adres: pomyslnamielec@miasto.mielec.pl lub dostarczać osobiście do Urzędu Miejskiego w Mielcu (Biuro Obsługi Mieszkańców) ul. Żeromskiego 26 w godzinach pracy Urzędu.

Na propozycje czekamy do 7 sierpnia 2020 r.

 

Dotychczas opracowane materiały

Diagnoza: Streszczenie-diagnozy-PRL-Mielec

Wizja i cele: Wizja i priorytety rozwojowe PRL

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: