Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ponad 50 laptopów dla uczniów szkół miejskich

Gmina Miejska Mielec pozyskała 115 000 zł z projektu grantowego ZDALNA SZKOŁA + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Zakupionych zostało 51 laptopów ze słuchawkami dla uczniów dziewięciu szkół podstawowych. Sprzęt będzie wspierał najbardziej potrzebujące dzieci podczas ewentualnego zdalnego nauczania, natomiast po zakończeniu stanu epidemii będzie wykorzystywany na lekcjach stacjonarnych w mieleckich placówkach.

Wiceprezydent Adriana Miłoś osobiście przekazała sprzęt komputerowy społeczności Szkoły Podstawowej nr 9 w Mielcu.

Marietta Mateja-Nowak
Data publikacji: