Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Urząd Miejski w Mielcu

Logotyp serwisu Mielec

Logotyp serwisu Mielec

Ochrona środowiska

 

Środowisko

Wniosek

http://www.mielec.pl/wp-content/uploads/Regulamin-23.07.2018-1.pdf

http://www.mielec.pl/wp-content/uploads/Deklaracja-23.07.2018-1.pdf

 • Programy Rządowe

Czyste Powietrze

Link: https://www.nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/

Mój Prąd

Link: https://mojprad.gov.pl/

Link: ze strony

 • Zieleń miejska
  • Pomniki przyrody
  • Parki Miejskie
  • Drzewa w mieście
   • Link: Informacje o drzewach i krzewach na użytkowanych nieruchomościach
   • Link: Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa/ drzew przez osoby fizyczne
   • Link: Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu
   • Link: Wniosek poprzez e –usługę
  • Woda i ścieki w mieście
   • Ścieki komunalne
    • Nieczystości ciekłe
   • Woda pitna
    • Jakość wody
   • Wody opadowe
    • Link: Wniosek o zapewnienie odbioru oraz warunki techniczne na włączenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej
    • Link: Wniosek o zapewnienie odbioru oraz warunki techniczne na włączenie wód opadowych do rowu melioracji szczegółowej
    • Link: Wniosek o warunki techniczne związane z przekroczeniem i zabudową rowu melioracji szczegółowej
   • Ochrona Zwierząt

Link: – Sterylizacje, Karmiciele, Wolontariat